Документ 15-V, действует, текущая редакция — Принятие от 20.07.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.08.2006. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Конвенції
про стягнення аліментів за кордоном
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.325 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном
( 995_425 ) (додається*), укладеної 20 червня 1956 року у
м. Нью-Йорк, з такою заявою:
"Відповідно до статті 2 Конвенції ( 995_425 ) виконання
функцій Органу, що приймає, та Органу, що передає, в Україні
покладається на Міністерство юстиції України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 липня 2006 року
N 15-V

___________________
* Додається до оригіналу.вверх