Документ 1491-III, действует, текущая редакция — Принятие от 22.02.2000
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.03.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 21
Гірничого закону України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.115 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 21 Гірничого закону України
( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50,
ст. 433) викласти в такій редакції:
"На підземних і відкритих роботах, що проводяться на гірничих
підприємствах, застосовуються вибухові матеріали промислового
вироблення, а з дозволу органів гірничого нагляду - й вибухові
речовини, занесені у відповідні переліки, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України, в тому числі виготовлені в умовах
самого підприємства, що здійснює гірничі роботи відповідно до
закону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом затвердити Перелік допущених до
виробництва і реалізації вибухових речовин промислового
виготовлення, а також Перелік вибухових речовин, що виготовляються
в умовах самого підприємства.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1491-IIIвверх