Документ 149-2002-р, текущая редакция — Принятие от 25.03.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 березня 2002 р. N 149-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення
застосування Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами"

Затвердити план заходів щодо забезпечення застосування Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(додається).
Центральним органам виконавчої влади забезпечити відповідно
до своєї компетенції та визначених термінів виконання
затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2002 р. N 149-р
ПЛАН
заходів щодо забезпечення застосування Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 )
----------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін | | виконання ----------------------------------------------------------------------------- 1. Підготувати законопроект щодо Державна податкова II квартал запровадження тимчасового адміністрація, Мінфін, 2002 р. особливого режиму функціонування Державне казначейство,
рахунків платників податків, які Мінекономіки за погодженням
мають заборгованість перед з Національним банком
бюджетом, на період до повного України, Мін'юст
погашення податкового боргу
2. Підготувати проект нормативно- Державна податкова -"- правового акта, передбачивши в адміністрація, Мінфін,
ньому відрахування частки коштів, Державне казначейство,
що надходять від реалізованих Мінекономіки, Мін'юст
активів, які перебувають у
податковій заставі, необхідних для
проведення позабіржових аукціонів
без участі посередників
3. Подати пропозиції щодо Мінфін, Державна податкова друге функціонування статті 7 Закону адміністрація, Державне півріччя України "Про порядок погашення казначейство, Мінекономіки, 2002 р. зобов'язань платників податків Мін'юст
перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 )
(далі - Закон)
4. Здійснити заходи, передбачені НАК "Нафтогаз України", постійно постановою Кабінету Міністрів Мінпаливенерго,
України від 16 листопада 2001 р. Мінпромполітики,
N 1511 ( 1511-2001-п ) "Про Мінагрополітики, Держбуд,
реалізацію природного газу, що Мінтранс, Державна податкова
перебуває в податковій заставі" адміністрація
5. Розробити та затвердити Порядок Державна податкова друге формування бюджетного фонду за адміністрація, Мін'юст, півріччя рахунок коштів, що утримуються з Державне казначейство, 2002 р. джерела виплати, який відповідно Мінпаливенерго,
до Закону належить державі НАК "Нафтогаз України"вверх