Документ 149-VI, действует, текущая редакция — Признание конституционными отдельных положений от 10.09.2008, основание - v002v710-08

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про включення до порядку денного другої сесії
Верховної Ради України шостого скликання законопроекту
про внесення зміни до Конституції України
(щодо обмеження депутатської недоторканності)
і про його направлення до Конституційного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.219 )
{ Додатково див. Висновок Конституційного Суду
N 2-в/2008 ( v002v710-08 ) від 10.09.2008 }

Відповідно до статей 141, 143 Регламенту Верховної Ради
України ( 3547-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради
України шостого скликання ( 141-17 ) питання про законопроект про
внесення зміни до Конституції України ( 254к/96-ВР ) (щодо
обмеження депутатської недоторканності) (реєстр. N 1375 від 18
січня 2008 року)
, внесений 169 народними депутатами України.
2. Законопроект про внесення зміни до Конституції України
( 254к/96-ВР ) (щодо обмеження депутатської недоторканності)
направити до Конституційного Суду України для одержання висновку
щодо відповідності його вимогам статей 157 та 158 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (додається).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 149-VI

ЗАКОНОПРОЕКТ
Про внесення зміни до Конституції України
(щодо обмеження депутатської недоторканності)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 30, ст. 141) викласти в такій редакції:
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної
відповідальності за результати голосування або висловлювання у
парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу
чи наклеп".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради Українивверх