Документ 1489-2008-р, действует, текущая редакция — Принятие от 03.12.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 3 грудня 2008 р. N 1489-р
Київ
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності
тимчасово виконуючого обов'язки голови Срібнянської
райдержадміністрації Косенка В.М. та голови
Чернігівської облдержадміністрації Хоменка В.М.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Срібнянської
райдержадміністрації Косенко В.М., на якого покладено зазначені
обов'язки згідно з розпорядженням Президента України від
20 березня 2008 р. N 108 ( 108/2008-рп ), розпорядженням від
22 серпня 2008 р. N 111-ос поклав тимчасове виконання обов'язків
першого заступника голови райдержадміністрації на спеціаліста
I категорії цієї адміністрації.
За результатами проведеного Головдержслужбою службового
розслідування встановлено, що зазначене розпорядження видане з
порушенням:
статті 10 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
якою визначено основні обов'язки державних службовців;
Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ), зокрема статті 39, якою передбачено, що голови
держадміністрацій призначають на посади та звільняють з посад
своїх заступників; частини другої статті 10 ( 586-14 ), згідно з
якою перший заступник та заступники голови обласної, районної
держадміністрацій призначаються на посаду головою відповідної
обласної, районної держадміністрації за погодженням з Кабінетом
Міністрів України; статті 40 ( 586-14 ), якою визначено, що перші
заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих
держадміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно до
розподілу обов'язків, визначених головами місцевих
держадміністрацій, і несуть відповідальність за стан справ у
дорученій сфері перед головою місцевої держадміністрації, органами
виконавчої влади вищого рівня;
пункту 2 частини другої статті 24 Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" ( 279-17 ) щодо погодження Кабінетом Міністрів
України кандидатур заступників голів місцевих держадміністрацій,
які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання
Кабінету Міністрів України;
Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посаду
та звільненням з посади керівників органів виконавчої влади,
урядових органів, торговельно-економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств
та їх об'єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 р. N 850 ( 850-2008-п ), зокрема
абзацу першого пункту 4 ( 850-2008-п ), згідно з яким перший
заступник та заступники голів місцевих держадміністрацій, які
здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання
Кабінету Міністрів України, призначаються на посаду та
звільняються з посади головами місцевих держадміністрацій за
погодженням з Кабінетом Міністрів України; абзацу третього
підпункту 6 пункту 8 ( 850-2008-п ), яким визначено, що пропозиція
про погодження призначення на посаду та звільнення з посади
стосовно перших заступників та заступників голів
райдержадміністрацій вноситься головами районних за погодженням з
головами обласних держадміністрацій і Мінрегіонбудом;
абзацу п'ятого пункту 4 Типового регламенту місцевої
державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ),
згідно з яким розподіл обов'язків між посадовими особами місцевої
держадміністрації проводить її голова з визначенням порядку
заміщення голови місцевої держадміністрації, його першого
заступника та заступників у разі їх відсутності.
Крім того, Косенко В.М. видав розпорядження від 22 серпня
2008 р. N 337, яким з порушенням статті 40 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) визначено функціональні
повноваження голови, першого заступника, заступників голови і
заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.
Голова Чернігівської облдержадміністрації Хоменко В.М.
погодив тимчасове покладання виконання обов'язків першого
заступника голови Срібнянської райдержадміністрації на спеціаліста
І категорії цієї адміністрації, чим також порушив вимоги
зазначених актів законодавства.
На підставі викладеного:
за видання з перевищенням повноважень розпорядження від
22 серпня 2008 р. N 111-ос про тимчасове покладання виконання
обов'язків першого заступника голови Срібнянської
райдержадміністрації на спеціаліста І категорії цієї адміністрації
тимчасово виконуючому обов'язки голови Срібнянської
райдержадміністрації Косенку Владиславу Михайловичу оголосити
догану;
за порушення актів законодавства в частині погодження
тимчасового покладання виконання обов'язків першого заступника
голови Срібнянської райдержадміністрації на спеціаліста
I категорії цієї адміністрації голові Чернігівської
облдержадміністрації Хоменку Володимиру Миколайовичу оголосити
догану.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19вверх