Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65
Постановление Кабинета Министров Украины от 13.08.19991482
Документ 1482-99-п, текущая редакция — Принятие от 13.08.1999

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 серпня 1999 р. N 1482
Київ
Про доповнення пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1998 р. N 65

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня
1998 р. N 65 ( 65-98-п ) "Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 3, ст. 108; 1999 р., N 17, ст. 728)
після слова "транспортного" доповнити словом "педагогічного".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28вверх