Документ 1466-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 14.07.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.07.2016. Посмотреть в истории? )

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 32, ст.561)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей" від 12 травня 2016 року № 1351-VIII такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"селище Красний Пахар Вуглегірської міської ради Бахмутського району на селище Ступакове;

село Комінтернове Волноваського району на село Пікузи".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим - сорок першим;

2) у підпункті 2 пункту 1:

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"село Красна Зоря Малоіванівської сільської ради Перевальського району на село Чорногорівка".

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сороковим;

в абзаці тридцять п’ятому слова "селище міського типу" замінити словом "місто";

в абзаці тридцять восьмому слово "Сентяківка" замінити словом "Сентянівка".

2. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
14 липня 2016 року
№ 1466-VIII
вверх