Документ 146-97-п, предыдущая редакция — Редакция от 28.03.2001, основание - 296-2001-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 1997 р. N 146
Київ
Про затвердження Порядку видачі сертифікатів
на ввезення в Україну та вивезення з України
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 296 ( 296-2001-п ) від 28.03.2001 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок видачі сертифікатів на ввезення в Україну
та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України В. ДУРДИНЕЦЬ
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1997 р. N 146
ПОРЯДОК
видачі сертифікатів на ввезення в Україну
та вивезення з України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Загальні положення

1. Цей Порядок регулює видачу сертифікатів (окремих
дозволів) на здійснення імпортно-експортних операцій
підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства)
за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів
діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 296
( 296-2001-п ) від 28.03.2001 )
2. Імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови
одержання сертифіката на кожну окрему операцію, який видається
Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ (далі - Комітет).
Видача сертифіката здійснюється за узгодженням з СБУ. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
3. Розгляд Комітетом документів на імпорт або експорт,
оформлення сертифіката і його видача здійснюються в термін до 30
днів. Про відмову у видачі сертифіката Комітет у той же термін
надсилає підприємству мотивоване письмове повідомлення.
4. Сертифікат є документом суворої звітності і у разі його
втрати не поновлюється. Про втрату сертифіката необхідно негайно
повідомити Комітет.
5. У сертифікаті зазначається термін, протягом якого має бути
здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів. Термін дії сертифіката може бути подовжений
Комітетом, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений
термін не перетнув митного кордону України.
6. За оформлення і видачу сертифіката та здійснення контролю
за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на експорт або імпорт яких видано відповідний сертифікат, крім
експорту сірчаної та соляної кислот, Комітетом справляється плата
у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції
і двох відсотків вартості контракту на експортні операції без
урахування податку на добавлену вартість. За оформлення і видачу
сертифіката на експорт сірчаної та соляної кислот і здійснення
контролю за їх обігом з підприємств-виробників цих кислот
справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного
контракту без урахування податку на додану вартість. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
7. Безплатно видаються сертифікати на імпорт в Україну або
експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках
стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені в
Україну як зразки для Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ.
8. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що
ввозяться в Україну або вивозяться з України без сертифіката,
підлягають затриманню відповідними митницями України.
9. Підприємства та фізичні особи, які порушують правила
здійснення імпорту та експорту наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, встановлені відповідними актами
законодавства та цим Порядком, несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
10. Ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового
відправлення або на іншу, ніж та, що зазначена у сертифікаті
адресу, забороняється.

Порядок видачі сертифіката
на ввезення в Україну наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
11. Для одержання сертифіката на ввезення в Україну
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
підприємством подаються до Комітету такі документи: 1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється ввезення; повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
імпортера (вантажоодержувача) і експортера; міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та
експортерах; кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що мають бути ввезені; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і
прекурсора; назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним
законодавством України (далі - включених до переліку
контрольованих речовин); назва фірми-виробника: номер контракту поставки; вартість контракту поставки; найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції,
яка використовується для виробництва лікарських засобів; вид транспорту для поставки; термін здійснення поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься ввезення; 2) рахунок-фактура, вантажна декларація, вантажні, митні,
транспортні документи, що містять відомості про кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства; 4) нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким
провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів; 5) свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про
реєстрацію лікарських засобів, які ввозяться в Україну; 6) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної
речовини із зазначенням терміну їх придатності (для прекурсорів
додається паспорт якості виробника
); 7) зобов'язання підприємства - імпортера про використання
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для
заявлених цілей; 8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 11 доповнено
підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів, вимагати надання додаткових відомостей.
Порядок видачі сертифіката на ввезення
в Україну для реєстрації зразків
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів

12. Для одержання сертифіката на ввезення в Україну для
реєстрації в Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ зразків
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів,
а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до
переліку контрольовані речовини, підприємство подає до Комітету
такі документи: 1) заяву на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється ввезення; повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
підприємства - імпортера (вантажоодержувача); міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країні імпортера; кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що
ввозяться; кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені
до переліку контрольовані речовини; лікарська форма наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені
до переліку контрольовані речовини; вид транспорту для поставки; термін здійснення поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься ввезення;
2) лист-клопотання Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ з
підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості зразків
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів,
а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до
переліку контрольовані речовини, для реєстрації в Україні та
гарантією їх зберігання із зазначенням прізвища особи,
відповідальної за це;
3) зобов'язання підприємства - імпортера про використання
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів тільки для заявлених цілей.
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Порядок видачі сертифіката на одноразове
ввезення в Україну незареєстрованих
наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів

13. Для одержання сертифіката на ввезення незареєстрованих в
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських
засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять
включені до переліку контрольовані речовини, Міністерство охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій подають Комітету документи, зазначені в пункті 11
цього Порядку. Замість свідоцтва про реєстрацію препаратів в Україні
подається лист-клопотання Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ,
що підтверджує необхідність їх ввезення.

Порядок видачі сертифіката на ввезення в Україну
як гуманітарної допомоги наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів і лікарських
засобів
14. Для одержання сертифіката на ввезення як гуманітарної
допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських
засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять
включені до переліку контрольовані речовини, підприємство, що має
право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає
Комітету такі документи: 1) заяву на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється ввезення: повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів)
експортера, підприємства - імпортера (вантажоодержувача) і
експортера; міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країнах - імпортерах та
експортерах; кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у
вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені; кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені
до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини,
прекурсора і лікарського засобу; назва фірми-виробника; вид транспорту для поставки; термін поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься ввезення; зобов'язання підприємства про використання гуманітарної
допомоги тільки за призначенням та інформування Комітету в
двомісячний термін про її розподіл;
2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні,
транспортні документи, що містять відомості про кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку
контрольовані речовини;
3) нотаріально засвідчену копію статуту підприємства
(вантажоодержувача);
4) свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про
реєстрацію лікарських засобів, які ввозяться в Україну (у разі
відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість
медичного використання лікарських засобів);
5) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної
речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів
додається паспорт якості
).
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Сертифікат на ввезення в Україну
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
15. У сертифікаті на ввезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів зазначаються: його реєстраційний номер; назва і адреса імпортера; назва і адреса експортера; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку
контрольовані речовини, що підлягають ввезенню згідно з
контрактом; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до переліку контрольованих речовин, що підлягають ввезенню згідно
з контрактом; вид тари та її кількість - для наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка
використовується для виробництва лікарських засобів; вид транспорту; назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України, через які здійснюватиметься ввезення та митне оформлення
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і
лікарських засобів; дата видачі; термін дії.
Сертифікат підписується головою Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ і скріплюється гербовою печаткою Комітету. Форму сертифіката на ввезення подано в додатку N 1 до цього
Порядку.

Порядок видачі сертифіката на вивезення
з України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
16. Для одержання сертифіката на право вивезення з України
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
підприємством подаються до Комітету такі документи: 1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються: мета, з якою здійснюється вивезення; повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
експортера, імпортера та вантажоодержувача; міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо
така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або)
назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту; назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, які підлягають вивезенню; лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і
прекурсора; назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, які
підлягають вивезенню згідно з контрактом; назва фірми-виробника: номер контракту поставки; вартість контракту поставки; найменування і кількість одиниць тари - для наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції,
яка використовується для виробництва лікарських засобів; вид транспорту для поставки; термін поставки; назва пункту пропуску на державному кордоні України, через
який здійснюватиметься вивезення;
2) рахунок-фактура, вантажна декларація, вантажні, митні,
транспортні документи, що містять відомості про кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;
4) нотаріально засвідчена копія контракту, за яким
провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
5) свідоцтво Бюро реєстрації лікарських засобів МОЗ про
реєстрацію лікарських засобів, які вивозяться з України;
6) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної
речовини із зазначенням терміну їх придатності (для прекурсорів
додається паспорт якості
);
7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення
відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів. ( Пункт 16 доповнено
підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2001-п ) від
28.03.2001 )
Під час вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці 4 переліку
контрольованих речовин, експортер у кожному конкретному випадку
поставки повинен пред'являти ввізне свідоцтво (національний
сертифікат), видане уповноваженим органом країни, що здійснює
ввезення.
Якщо в країні-імпортері немає процедури оформлення
національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим
органом країни-імпортера оформляється його аналог.
Вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів шляхом відправлення на адресу приписного митного
складу забороняється, крім випадків, коли уряд країни-експортера
на ввізному свідоцтві (національному сертифікаті) робить відмітку
про розміщення партії, що імпортується, на приписному митному
складі.
Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

Сертифікат на право вивезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
17. У сертифікаті на вивезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів зазначаються: його реєстраційний номер; назва і адреса експортера; назва і адреса імпортера; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку
контрольовані речовини; вид тари та її кількість - для наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка
використовується для виробництва лікарських засобів; назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до Переліку контрольованих речовин, що підлягають вивезенню; номер національного сертифіката на імпорт, дата його видачі,
ким виданий; вид транспорту; назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України, через які здійснюватиметься вивезення; дата видачі; термін дії. Сертифікат підписується головою Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ і скріплюється гербовою печаткою Комітету.
Форму сертифіката на вивезення подано в додатку N 2 до цього
Порядку.
Додаток N 1
до Порядку ввезення в Україну та вивезення
з України наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
Committee on Narcotic Drugs Control Ministry of Health
of Ukraine
СЕРТИФІКАТ НА ВВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to import for narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors
N_________
Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками при
МОЗ України, на який покладено застосування відповідних
національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про
наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє: On behalf of the Government of Ukraine, Committee on Narcotic
Drugs Control in the meaning of the national legislation and
International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, hereby authorizes the following import:
Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address
Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address
Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:
Вид тари та її кількість
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:

—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид транспорту:
Goods must be transported by:
Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата видачі: | Дійсний до: Date: | Valid till: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Голова Комітету з контролю за
наркотиками при МОЗ України
Chief of Committee on Narcotic
Drugs Control

Додаток N 2
до Порядку ввезення в Україну та вивезення
з України наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ
Committee on Narcotic Drugs Control Ministry of
Health of Ukraine
СЕРТИФІКАТ НА ВИВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
Permit to export for narcotic drugs,
psychotropic substances and precursors
N_________
Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками при
МОЗ України, на який покладено застосування відповідних
національних законів, передбачених міжнародними конвенціями про
наркотичні засоби та психотропні речовини, дозволяє: On behalf of the Government of Ukraine, Committee on Narcotic
Drugs Control in the meaning of the national legislation and
International Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances, hereby authorizes the following export:
Експортер: назва, адреса
Exporter: name, address
Імпортер: назва, адреса
Importer: name, address
Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів і лікарських засобів:
Designation and quantity of substances and preparations:
Вид тари та її кількість
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
засобів, що містяться в партії:
Designation and quantity of controlled substances contained:
————————————————————————————————————————————————————————————————— Номер національного сертифіката| Дата видачі: на імпорт: | Date: Import Permit No: | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Ким виданий:
Issued by: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид транспорту:
Goods must be transported by: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні
України:
Customs checkpoint: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата видачі: | Дійсний до: Date: | Valid till: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Голова Комітету з контролю
за наркотиками при МОЗ України
Chief of Committee on Narcotic
Drugs Controlвверх