Документ 1454-IV, первая редакция — Принятие от 05.02.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків
в іноземній валюті"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.270 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1996 р., N 28, ст. 135;
2000 р., N 22, ст. 172) доповнити частинами четвертою і п'ятою
такого змісту:
"Якщо перевищення термінів, зазначених у статтях 1 і 2 цього
Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг
зазначених термінів зупиняється на весь період дії форс-мажорних
обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії
таких обставин.
Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка
Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації
(органу) країни розташування сторони договору (контракту) або
третьої країни відповідно до умов договору".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 2004 року
N 1454-IVвверх