Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. N 566
Постановление Кабинета Министров Украины от 02.12.19961450
Документ 1450-96-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.10.2012, основание - 938-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1996 р. N 1450
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 938 ( 938-2012-п ) від 10.10.2012 }
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 1994 р. N 566

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
18 серпня 1994 р. N 566 "Про Міжвідомчу комісію з питань
урегулювання кризових ситуацій у разі вчинення актів незаконного
втручання в діяльність цивільної авіації" такі зміни і доповнення:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчу
комісію з питань урегулювання кризових ситуацій у разі вчинення
актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації у
складі: Першого віце-прем'єр-міністра України - голова комісії,
Міністра транспорту - заступник голови Комісії, першого заступника
Міністра внутрішніх справ, першого заступника Міністра оборони,
першого заступника Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
заступника Голови Служби безпеки, заступника Міністра закордонних
справ, заступника Міністра зв'язку, заступника Міністра охорони
здоров'я, заступника Командуючого Національною гвардією, першого
заступника Голови Державного комітету у справах охорони державного
кордону, заступника Державної митної служби, завідуючого Відділом
Кабінету Міністрів України з питань правоохоронних органів і
боротьби зі злочинністю, завідуючого Відділом Кабінету Міністрів
України з питань транспорту і зв'язку, голови Державного
департаменту авіаційного транспорту, голови Комітету по
використанню повітряного простору, заступника голови Державного
департаменту авіаційного транспорту з авіаційної безпеки";
2) У пункті 2:
абзац третій після слів "або авіаційного об'єкта" доповнити
словами "здійснення інших актів незаконного втручання в діяльність
цивільної авіації або намірів вчинити такі дії";
друге речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:
"Оперативне керівництво цими підрозділами здійснюється в
порядку, що визначається спеціальною інструкцією, яка
розробляється відповідними міністерствами і відомствами";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"координація дій органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, установ та підприємств, залучених до урегулювання
кризової ситуації".
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"складання та подання до Кабінету Міністрів України звіту про
здійснені заходи та їх результати, в тому числі фінансового звіту
з визначенням сум заподіяних збитків та витрат, пов'язаних з
урегулюванням кризової ситуації";
3) у пункті 3 абзаци перший і другий викласти в такій
редакції:
"Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.
Функції робочого апарату Комісії покладаються на Міністерство
транспорту із залученням у разі потреби посадових осіб міністерств
і відомств";
4) пункт 5 викласти в такій редакції:
"Міністерству транспорту і Міністерству закордонних справ під
час укладення міжнародних угод вносити до них питання, що
стосуються авіаційної безпеки та урегулювання кризових ситуацій в
цивільній авіації";
5) Доповнити постанову новим пунктом 6 такого змісту:
"6. Міністерству транспорту, Службі безпеки, Міністерству
оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові у
справах охорони державного кордону, Міністерству юстиції розробити
до 15 грудня 1996 р. інструкцію про порядок дій міністерств і
відомств та їх підрозділів під час урегулювання кризових ситуацій
у разі вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної
авіації".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) підпункти "а","б" і"д" пункту 4 додатка "Зміни, які
вносяться до деяких рішень Уряду України", затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 421
( 421-95-п );
2) розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 січня
1995 р. N 6 ( 6-95-р ).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 39вверх