Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 11.09.20031447
Документ 1447-2003-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 20.10.2010, основание - 924-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 вересня 2003 р. N 1447
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 924 ( 924-2010-п ) від 12.10.2010 }
Про організацію особистого прийому
громадян у Кабінеті Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

З метою забезпечення реалізації конституційного права
громадян на звернення і відповідно до статті 22 Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Указу Президента України
від 13 серпня 2002 р. N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи
щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у Кабінеті Міністрів України і графік особистого
прийому громадян членами Кабінету Міністрів України (додаються).
У разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України чи
одного з віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету
Міністрів України особистий прийом громадян проводять посадові
особи, на яких покладено виконання їх повноважень.
2. Установити, що у разі потреби зміни до графіка особистого
прийому громадян членами Кабінету Міністрів України за погодженням
з Прем'єр-міністром України вносить Міністр Кабінету Міністрів
України.
3. Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити
створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов
для проведення особистого прийому громадян членами Кабінету
Міністрів України у приймальні Кабінету Міністрів України по
вул. Грушевського, 12/2, у м. Києві (5 під'їзд Будинку Уряду).

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 41

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2003 р. N 1447
ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому
громадян у Кабінеті Міністрів України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів
України.
2. Особистий прийом громадян Прем'єр-міністром України
відповідно до статті 23 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) проводиться в установленому ним порядку.
Особистий прийом громадян Першим віце-прем'єр-міністром,
віце-прем'єр-міністрами України та міністрами (далі - члени
Кабінету Міністрів України) проводиться у приймальні Кабінету
Міністрів України в установлені графіком дні з 15-00 до 17-00.
Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
проводиться першочергово.
3. Особистий прийом громадян в інші дні, крім неділі та
святкових, проводиться працівниками Управління організації роботи
із зверненнями громадян Департаменту діловодства та моніторингу
Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Управління)
з 9-00 до 13-00 та з 14-00 до 19-00, у п'ятницю і передсвяткові
дні - до 18-00, у суботу - з 9-00 до 13-00.
4. Вхід громадян до приймальні Кабінету Міністрів України
вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення
документів, що посвідчують особу.
5. Інформація про порядок і графік особистого прийому
громадян членами Кабінету Міністрів України публікується у газеті
"Урядовий кур'єр", розміщується на Єдиному веб-порталі Кабінету
Міністрів України та у приймальні Кабінету Міністрів України в
доступному для вільного огляду місці.
6. Попередній запис на особистий прийом до членів Кабінету
Міністрів України проводиться працівниками Управління разом з
представниками служб членів Кабінету Міністрів України в
установлений графіком день з 10-00 до 13-00.
За дорученням керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів
України до участі в попередньому записі громадян на особистий
прийом до Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів
України можуть залучатися працівники відповідних структурних
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України.
7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до членів Кабінету Міністрів України з'ясовується прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного
питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він
звертався і яке було прийняте рішення, визначається посадова особа
чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення
питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються
громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або
пропозицій (зауважень).
Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.
8. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже
розглядалося членами Кабінету Міністрів України, проводиться у
разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні,
не було вирішено по суті.
У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його
викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
9. Список громадян на особистий прийом до членів Кабінету
Міністрів України із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові,
змісту порушуваних питань подається відповідно Першому
віце-прем'єр-міністрові, віце-прем'єр-міністрам України,
міністрам.
10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть
бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в
установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних
відносинах з цими громадянами.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян не допускається.
11. У разі коли порушене громадянином питання вирішити на
особистому прийомі неможливо через складність і необхідність
додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано
викласти його у формі письмової заяви.
Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява
розглядається у порядку, встановленому законодавством для
письмових звернень.
Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).
12. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого
прийому, працівники Управління, відповідних служб та структурних
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України опрацьовують
проекти доручень і подають їх на розгляд відповідно Першого
віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра України та міністра.
13. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348
( 348-97-п )( Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с.85).
14. Управління здійснює систематичний аналіз та узагальнення
звернень громадян на особистому прийомі, щоквартально інформує про
це керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів, щороку - Кабінет
Міністрів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2003 р. N 1447
ГРАФІК
особистого прийому громадян
членами Кабінету Міністрів України

Перший віце-прем'єр-міністр - перший вівторок парного місяця
України
Віце-прем'єр-міністр України - третій вівторок парного місяця
(питання паливно-енергетичного
комплексу, промислової політики
та екології)
Віце-прем'єр-міністр України - другий вівторок непарного місяця
(питання агропромислового
комплексу)
Віце-прем'єр-міністр України - четвертий вівторок непарного
(гуманітарні питання) місяця
Міністр Кабінету Міністрів - другий вівторок парного місяця
України
Міністр аграрної політики - перший понеділок непарного
місяця
Міністр внутрішніх справ - другий понеділок непарного
місяця
Міністр екології та природних - третій понеділок непарного
ресурсів місяця
Міністр економіки та з питань - четвертий понеділок непарного
європейської інтеграції місяця
Міністр палива та енергетики - перша п'ятниця непарного місяця
Міністр закордонних справ - друга п'ятниця непарного місяця
Міністр культури і мистецтв - третя п'ятниця непарного місяця
Міністр з питань надзвичайних - четверта п'ятниця непарного
ситуацій та у справах захисту місяця
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Міністр оборони - перший понеділок парного місяця
Міністр освіти і науки - другий понеділок парного місяця
Міністр охорони здоров'я - третій понеділок парного місяця
Міністр праці та соціальної - четвертий понеділок парного
політики місяця
Міністр промислової політики - перша п'ятниця парного місяця
Міністр транспорту - друга п'ятниця парного місяця
Міністр у зв'язках з Верховною - третя п'ятниця парного місяця
Радою України
Міністр юстиції - четверта п'ятниця парного місяцявверх