Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії
Постановление Кабинета Министров Украины от 14.02.1998144
Документ 144-98-п, текущая редакция — Редакция от 09.10.2018, основание - 791-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 1998 р. N 144
Київ
Питання забезпечення діяльності
Центральної виборчої комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 531 ( 531-99-п ) від 05.04.99
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000
N 580 ( 580-2004-п ) від 30.04.2004
N 804 ( 804-2004-п ) від 24.06.2004
N 345 ( 345-2005-п ) від 11.05.2005
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 791 ( 791-2018-п ) від 03.10.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 791
( 791-2018-п ) від 03.10.2018 }

2. { Пункт 2 втратив чинність стосовно працівників, схеми
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 } Установити надбавки за особливий
характер роботи та інтенсивність праці Голові, заступникам Голови,
секретарю та членам Центральної виборчої комісії в розмірі 90
відсотків, керівнику секретаріату - 85 відсотків, радникам і
помічникам Голови Центральної виборчої комісії, помічникам
заступника Голови Комісії, секретаря Комісії та її членів;
керівнику прес-служби, начальникам управлінь та завідуючим
самостійними відділами секретаріату - 70, а іншим працівникам
секретаріату та патронатної служби - 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням доплати за ранг.
Установити членам Комісії, керівнику її секретаріату,
начальникам управлінь та завідуючим самостійних відділів
секретаріату надбавку за особливі умови роботи в розмірі
100 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та
вислугу років. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 580 ( 580-2004-п ) від 30.04.2004 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 531
( 531-99-п ) від 05.04.99, N 580 ( 580-2004-п ) від 30.04.2004,
N 345 ( 345-2005-п ) від 11.05.2005 }
3. { Пункт 3 втратив чинність в частині прирівнення за
умовами оплати праці на підставі Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п )
від 09.03.2006 } Установити, що за умовами оплати праці,
побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного та
іншого обслуговування Голова Комісії прирівнюється до Першого
віце-прем'єр-міністра України, заступники Голови Комісії, секретар
Комісії - до Віце-прем'єр-міністра України, члени Комісії та
керівник секретаріату Комісії - до Міністра Кабінету Міністрів
України, працівники секретаріату Комісії - до відповідних
категорій працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, а
працівники патронатної служби: Голови Комісії - до відповідних
працівників патронатної служби Першого віце-прем'єр-міністра
України; заступників Голови Комісії, секретаря Комісії - до
відповідних працівників патронатної служби Віце-прем'єр-міністра
України; членів Комісії - до відповідних працівників патронатної
служби Міністра Кабінету Міністрів України. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 804 ( 804-2004-п ) від
24.06.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 345
( 345-2005-п ) від 11.05.2005 }
4. Постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада
1997 р. N 1315 ( 1315-97-п ) "Про забезпечення діяльності
Центральної виборчої комісії" доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Міністерство юстиції забезпечує Центральну виборчу
комісію законами та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, а також документами, що офіційно розповсюджуються
центральними органами виконавчої влади".
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 17 грудня 1997 р. N 1412 ( 1412-97-п ) "Про
умови оплати праці працівників Центральної виборчої комісії".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26



вверх