Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України
Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень от 15.02.2006144
Документ 144-2006-п, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2006


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 15 лютого 2006 р. N 144
Київ
 
Про реалізацію статті 281
Цивільного кодексу України

 
     Відповідно до статті 281 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити, що штучне переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, здійснюється в акредитованих закладах охорони здоров'я на підставах, зазначених у додатку, за висновком комісії, утвореної відповідно Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної та Севастопольської міської державних адміністрацій і Головним управлінням охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Висновок готується згідно із заявою вагітної жінки та відповідними документами.
 
     2. Міністерству охорони здоров'я розробити і затвердити методику штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.
 
     3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 926 ( 926-93-п ) "Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 75).

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 28

 
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 р. N 144
 
ПЕРЕЛІК
підстав, за наявності яких можливе штучне
переривання вагітності, строк якої
становить від 12 до 22 тижнів

 
----------------------------------------------------------------------
| Рубрики та |   Підстава   | Форма, стадія, |Умови перенесення|
| підрубрики |          | ступінь хвороби |   хвороби   |
|Міжнародної |          |         |         |
|статистичної|          |         |         |
|класифікації|          |         |         |
| хвороб та |          |         |         |
|споріднених |          |         |         |
| проблем  |          |         |         |
| охорони  |          |         |         |
| здоров'я |          |         |         |
| (десятий |          |         |         |
| перегляд) |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|       Деякі інфекційні та паразитарні хвороби        |
|--------------------------------------------------------------------|
|В06     |Краснуха      |         |перенесена під  |
|      |          |         |час вагітності  |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|В20-В24   |Хвороба, зумовлена |ВІЛ-інфекція   |         |
|      |ВІЛ        |IV стадії    |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|А15, А16,  |Туберкульоз    |тяжкі форми:   |(крім      |
|А18, А19  |          |поширена,    |туберкульозу   |
|      |          |прогресуюча,   |нервової системи |
|      |          |хіміорезистентна,|та мозкових   |
|      |          |із тяжкими    |оболонок у    |
|      |          |ускладненнями  |гострій стадії, |
|      |          |         |міліарного    |
|      |          |         |туберкульозу)  |
|--------------------------------------------------------------------|
|              Новоутворення              |
|--------------------------------------------------------------------|
|С00-С97   |Злоякісні     |         |         |
|      |новоутворення   |         |         |
|      |будь-якої     |         |         |
|      |локалізації    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|     Хвороби ендокринної системи, розладу харчування      |
|          та порушення обміну речовин           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Е10     |Цукровий діабет  |тяжка форма   |прогресування  |
|      |          |         |діабетичної   |
|      |          |         |нефропатії    |
|      |          |         |(неконтрольована |
|      |          |         |гіпертензія,   |
|      |          |         |ниркова     |
|      |          |         |недостатність)  |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е21     |Гіперпаратиреоз та |тяжка форма   |         |
|      |інші порушення   |         |         |
|      |прищитоподібної  |         |         |
|      |залози       |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Е26     |Гіперальдостеронізм|         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|E70-E85   |Народження дітей з |летальні,    |пренатальне   |
|      |підтвердженим   |сублетальні   |підтвердження  |
|      |діагнозом спадкових|захворювання, а |діагнозу в плода |
|      |захворювань та   |також такі, що не|із застосуванням |
|      |гетерозиготне   |піддаються або  |інвазивних    |
|      |носійство подружжям|важко піддаються |досліджень;   |
|      |мутантних генів, що|корекції та/або |Х-зчеплене    |
|      |зумовлюють спадкові|супроводжуються |успадкування у  |
|      |захворювання    |тяжкими     |разі неможливості|
|      |          |порушеннями   |пренатального  |
|      |          |психічного    |підтвердження  |
|      |          |розвитку     |діагнозу і    |
|      |          |         |встановлення   |
|      |          |         |чоловічої статі |
|      |          |         |плода      |
|--------------------------------------------------------------------|
|   Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення   |
|         із залученням імунного механізму         |
|--------------------------------------------------------------------|
|D60-D61   |Апластична анемія |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|          Розлади психіки та поведінки          |
|--------------------------------------------------------------------|
|F01     |Судинна деменція  |         |стійке вираження |
|      |          |         |розладу     |
|      |          |         |когнітивних   |
|      |          |         |функцій,     |
|      |          |         |сприйняття,   |
|      |          |         |мислення,    |
|      |          |         |емоційно-вольової|
|      |          |         |сфери та     |
|      |          |         |соціальної    |
|      |          |         |дезадаптації   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F03     |Неуточнена деменція|         |    -"-    |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F04     |Органічний     |         |    -"-    |
|      |амнестичний    |         |         |
|      |синдром, не    |         |         |
|      |спричинений    |         |         |
|      |алкоголем чи іншими|         |         |
|      |психоактивними   |         |         |
|      |речовинами     |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F06     |Інші психічні   |         |    -"-    |
|      |розлади внаслідок |         |         |
|      |ураження чи    |         |         |
|      |дисфункції     |         |         |
|      |головного мозку або|         |         |
|      |внаслідок     |         |         |
|      |соматичної хвороби |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F07     |Розлади особистості|         |    -"-    |
|      |та поведінки    |         |         |
|      |внаслідок хвороби, |         |         |
|      |ушкодження та   |         |         |
|      |дисфункції     |         |         |
|      |головного мозку  |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F09     |Неуточнений    |         |    -"-    |
|      |органічний або   |         |         |
|      |симптоматичний   |         |         |
|      |психічний розлад  |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F10-F19   |Розлади психіки та |         |    -"-    |
|      |поведінки внаслідок|         |         |
|      |вживання      |         |         |
|      |психоактивних   |         |         |
|      |речовин      |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F20     |Шизофренія     |         |    -"-    |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F22     |Хронічні маячні  |         |    -"-    |
|      |розлади      |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F25     |Шизоафективні   |         |стійке вираження |
|      |розлади      |         |розладу     |
|      |          |         |когнітивних   |
|      |          |         |функцій,     |
|      |          |         |сприйняття,   |
|      |          |         |мислення,    |
|      |          |         |емоційно-вольової|
|      |          |         |сфери та     |
|      |          |         |соціальної    |
|      |          |         |дезадаптації   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F28     |Інші неорганічні  |         |    -"-    |
|      |психотичні розлади |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F29     |Неорганічний    |         |    -"-    |
|      |психоз, неуточнений|         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F60-F69   |Розлади особистості|         |стійке вираження |
|      |та поведінки у   |         |соціальної    |
|      |зрілому віці    |         |дезадаптації   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|F70-F79   |Розумова      |         |         |
|      |відсталість    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|           Хвороби нервової системи           |
|--------------------------------------------------------------------|
|G30     |Хвороба Альцгеймера|         |стійке вираження |
|      |          |         |розладу     |
|      |          |         |когнітивних   |
|      |          |         |функцій,     |
|      |          |         |сприйняття,   |
|      |          |         |мислення,    |
|      |          |         |емоційно-вольової|
|      |          |         |сфери та     |
|      |          |         |соціальної    |
|      |          |         |дезадаптації   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|G37     |Інші демієлінізуючі|         |         |
|      |хвороби центральної|         |         |
|      |нервової системи  |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|G71-G72   |М'язова дистрофія |         |         |
|      |та інші міопатії  |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|           Хвороби системи кровообігу           |
|--------------------------------------------------------------------|
|I05-I08,  |Вади мітрального, |IV-V стадії   |         |
|I34-I36   |аортального,    |         |         |
|      |тристулкового   |         |         |
|      |клапанів      |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I10-I13   |Гепертензивна   |III стадія    |         |
|      |(гіпертонічна)   |         |         |
|      |хвороба      |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I15     |Вторинна      |тяжкий ступінь  |неконтрольована |
|      |гіпертензія    |         |гіпертензія   |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I25     |Хронічна ішемічна |         |крім гострих   |
|      |хвороба серця   |         |форм, коли    |
|      |          |         |показане     |
|      |          |         |інтенсивне    |
|      |          |         |лікування,    |
|      |          |         |включаючи    |
|      |          |         |інвазивні    |
|      |          |         |втручання    |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.0    |Первинна легенева |         |         |
|      |гіпертензія    |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.1    |Кіфосколіотична  |тяжка форма   |         |
|      |хвороба серця   |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I27.9    |Легеневе серце   |з серцевою    |         |
|      |(хронічне) БДВ   |недостатністю  |         |
|      |          |IIБ-III стадії  |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I31     |Інші хвороби    |         |відмова вагітної |
|      |перикарда     |         |від хірургічного |
|      |          |         |лікування    |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.0    |Дилатаційна    |з фракцією викиду|         |
|      |кардіоміопатія   |менше 40     |         |
|      |          |відсотків    |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.1    |Обструктивна    |обструктивна   |прогресування  |
|      |гіпертрофічна   |форма      |декомпенсації і |
|      |кардіоміопатія   |         |неефективність  |
|      |          |         |лікування    |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I42.3-I42.9 |Кардіоміопатія   |тяжка форма   |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I50     |Серцева      |IIБ-III стадії  |незалежно від  |
|      |недостатність   |(IV       |основного    |
|      |          |функціональний  |діагнозу     |
|      |          |клас)      |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|I71     |Аневризма та    |         |лише одночасно  |
|      |розшарування аорти |         |або після    |
|      |          |         |кардіохірургічної|
|      |          |         |операції     |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Q20-Q28   |Уроджені вади   |з серцевою    |неможливість   |
|      |розвитку системи  |недостатністю  |хірургічної   |
|      |кровообігу     |IIБ-III стадії; |корекції при   |
|      |          |з ціанозом; з  |прогресуючому  |
|      |          |високою легеневою|погіршенні стану |
|      |          |гіпертензією   |за неефективності|
|      |          |         |здійснюваної   |
|      |          |         |терапії     |
|--------------------------------------------------------------------|
|           Хвороби органів дихання            |
|--------------------------------------------------------------------|
|J44.8    |Інша уточнена   |III-IV стадії  |         |
|      |хронічна      |         |         |
|      |обструктивна    |         |         |
|      |легенева хвороба  |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|J96.1    |Хронічна      |III ступеня   |незалежно від  |
|      |респіраторна    |         |основного    |
|      |недостатність   |         |діагнозу     |
|--------------------------------------------------------------------|
|           Хвороби органів травлення           |
|--------------------------------------------------------------------|
|K22.2    |Непрохідність   |не піддається  |         |
|      |стравоходу     |бужуванню    |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|K72.9    |Печінкова     |         |         |
|      |недостатність,   |         |         |
|      |неуточнена     |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|K74     |Фіброз і цироз   |         |         |
|      |печінки      |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|K76.6    |Портальна     |у разі      |         |
|      |гіпертензія    |рецидивуючих   |         |
|      |          |кровотеч з    |         |
|      |          |варикозно    |         |
|      |          |розширених вен  |         |
|      |          |кардії      |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|          Хвороби сечостатевої системи          |
|--------------------------------------------------------------------|
|N13.0-N13.3 |Гідронефроз    |двобічний, єдиної|         |
|      |          |нирки, уроджений |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|N17     |Гостра ниркова   |         |незалежно від  |
|      |недостатність   |         |причин      |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|N18     |Хронічна ниркова  |         |    -"-    |
|      |недостатність   |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|        Хвороби шкіри та підшкірної клітковини        |
|--------------------------------------------------------------------|
|L10     |Пухирчатка     |         |         |
|      |(пемфікус)     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|
|    Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини    |
|--------------------------------------------------------------------|
|М30-М36   |Системні      |         |тяжкі вісцеральні|
|      |захворювання    |         |прояви,     |
|      |сполучної тканини |         |прогресування  |
|      |          |         |хвороби і    |
|      |          |         |неефективність  |
|      |          |         |здійснюваної   |
|      |          |         |терапії     |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|М40     |Кіфоз і лордоз   |IV ступеня    |дихальна     |
|      |          |         |недостатність,  |
|      |          |         |кіфосколіотична |
|      |          |         |хвороба серця  |
|--------------------------------------------------------------------|
|   Уроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії   |
|--------------------------------------------------------------------|
|Q00-Q89   |Уроджені вади   |летальні, деякі |пренатальне   |
|      |розвитку      |вітальні та такі,|підтвердження  |
|      |          |що        |діагнозу в плода |
|      |          |супроводжуються |         |
|      |          |інвалідністю і  |         |
|      |          |тяжкими     |         |
|      |          |порушеннями   |         |
|      |          |психічного    |         |
|      |          |розвитку     |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|Q91-Q93,  |Хромосомні аномалії|летальна,    |підтвердження  |
|Q99,8    |          |сублетальна та  |інвазивною    |
|      |          |вітальна, що   |пренатальною   |
|      |          |супроводжується |діагностикою   |
|      |          |тяжкими     |         |
|      |          |порушеннями   |         |
|      |          |психічного    |         |
|      |          |розвитку     |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|      |Вік вагітної жінки:|         |         |
|      |менш як 15 років  |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|      |більш як 45 років |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|      |Вагітність     |         |         |
|      |внаслідок     |         |         |
|      |згвалтування    |         |         |
|------------+-------------------+-----------------+-----------------|
|      |Настання      |         |         |
|      |інвалідності під  |         |         |
|      |час цієї вагітності|         |         |
---------------------------------------------------------------------- вверх