Документ 1435-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 03.06.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.06.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 41, ст.602 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити
пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1) судовий розпорядник (стаття 185-3)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 червня 2009 року
N 1435-VIвверх