Документ 1434а-XII, первая редакция — Принятие от 25.08.1991
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 40, ст.531 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 147-3 такого змісту:
"Стаття 147-3. Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння
олійних культур
Злочинно-недбале зберігання в колгоспах, радгоспах, інших
державних чи кооперативних підприємствах і організаціях зерна та
насіння олійних культур, що призвело до їх псування, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі
до тисячі карбованців.
Ті самі діяння, що завдали великої шкоди або вчинені
неодноразово, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років".

2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "147-2"
доповнити цифрами "147-3".
3. Цей Указ ввести в дію з дня його опублікування в
республіканських газетах.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 серпня 1991 року
N 1434а-XIIвверх