Документ 1434а-XII, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 40, ст.531 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
3. Цей Указ ввести в дію з дня його опублікування в
республіканських газетах.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 серпня 1991 року
N 1434а-XIIвверх