Документ 1432-XI, первая редакция — Принятие от 10.12.1985
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 52, ст. 1224 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
5 березня 1985 року "Про відповідальність за незаконні дії щодо
державних нагород СРСР" і від 5 жовтня 1985 року "Про внесення
змін до статті 29 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і
союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення
кримінального законодавства Української РСР Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 34 викласти в такій редакції:
"С т а т т я 34. Направлення військовослужбовців, які
вчинили злочини, в дисциплінарний
батальйон і заміна виправних робіт
триманням на гауптвахті
До військовослужбовців строкової служби, які вчинили злочини,
може застосовуватися направлення в дисциплінарний батальйон у
випадках, передбачених законом, на строк від трьох місяців до двох
років, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи і
особу засудженого, визнає доцільним замість позбавлення волі на
строк до трьох років застосувати направлення в дисциплінарний
батальйон на той же строк. Направлення в дисциплінарний батальйон
замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які
раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.
Виправні роботи без позбавлення волі замінюються
військовослужбовцям триманням на гауптвахті на строк до двох
місяців".
2. Частину другу статті 125 після слів "розмноженому творі"
доповнити словами "в анонімному листі".
3. Доповнити Кодекс статтями 134-1 і 191-1 такого змісту:
"С т а т т я 134-1. Переслідування громадян за критику
Умисне ущемлення службовою особою прав і охоронюваних
законом інтересів громадянина, зв'язане з переслідуванням його за
подачу в установленому порядку пропозицій, заяв, скарг або за
критику, що міститься в них, а так само за виступ з критикою в
іншій формі, - карається позбавленням права займати певні посади на строк до
одного року або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців.
Ті ж дії, що спричинили істотну шкоду правам і охоронюваним
законом інтересам громадянина, - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, або
позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років";
"С т а т т я 191-1. Купівля, продаж, обмін, а так само
підробка або умисне знищення ордена,
медалі, нагрудного знака до почесного
звання СРСР
Купівля, продаж, обмін або інша оплатна передача ордена,
медалі, нагрудного знака до почесного звання СРСР - караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі до двохсот карбованців.
Ті ж дії, вчинені повторно, а так само підробка або умисне
знищення ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання СРСР
чи інший глум над ними - караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, або
штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
4. Частину першу статті 155-3 після слів "в торговельних
підприємствах (організаціях) і в підприємствах (організаціях)
громадського харчування" доповнити словами "на строк до п'яти
років".
5. Частини першу і другу статті 155-4 після слів "займатися
певною діяльністю" доповнити словами "на строк до п'яти років".
II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини,
передбачені статтею 134-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів прокуратури, а в справах про злочини,
передбачені статтею 191-1 Кримінального кодексу Української РСР, -
слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині першій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 )
цифри "127 - 139" замінити цифрами "127 - 134, 134-1, 135 - 139",
а в частині другій цієї ж статті цифри "191" - цифрами "191,
191-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 грудня 1985 р.
N 1432-XI (вверх