Документ 1432-XI, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 52, ст. 1224 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 2518-XI ( 2518-11 ) від 12.07.86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
5 березня 1985 року "Про відповідальність за незаконні дії щодо
державних нагород СРСР" і від 5 жовтня 1985 року "Про внесення
змін до статті 29 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і
союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення
кримінального законодавства Української РСР Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 грудня 1985 р.
N 1432-XI (вверх