Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян
Постановление Кабинета Министров Украины от 26.02.1993143
Документ 143-93-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2013, основание - 1193-2012-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 1993 р. N 143
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1193 ( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }
 
Про порядок справляння і розміри збору
за реєстрацію об'єднань громадян
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 113 ( 113-94-п ) від 22.02.94 N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 N 840 ( 840-2001-п ) від 13.07.2001 N 769 ( 769-2005-п ) від 18.08.2005 N 768 ( 768-2006-п ) від 31.05.2006 N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011 }
 
     На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію ( 2461-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити такі розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян:
 
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 840 ( 840-2001-п ) від 13.07.2001 )
 
всеукраїнських - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
 
міжнародних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян і 250 доларів США (за наявності
ліцензії Національного банку) або
еквівалент цієї суми у валюті України за
офіційним обмінним курсом Національного
банку на час сплати;
 
     місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян:
 
     міжобласних, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
   обласних,      громадян;
     київських і
     севастопольських
     міських
 
     міжрайонних, - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
   районних,      громадян;
     міських,
     сільських,
     селищних
 
     За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.
     Дитячі громадські організації та професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються.
     Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об'єднань громадян, проводиться безоплатно. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2005-п ) від 18.08.2005 )
     Надати право органам, що здійснюють реєстрацію об'єднань громадян, знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 113 ( 113-94-п ) від 22.02.94, N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96, N 768 ( 768-2006-п ) від 31.05.2006 }
 
     2. За видачу об'єднанню громадян дубліката свідоцтва про реєстрацію встановлюється плата в розмірі 50 відсотків загальної суми реєстраційного збору.
 
     3. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, зараховуються до державного бюджету. ( Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 113 ( 113-94-п ) від 22.02.94, N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 )
 
     4. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію місцевих об'єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, а також кошти, одержані від сплати зборів за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію місцевих об'єднань громадян і місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 113 ( 113-94-п ) від 22.02.94, в редакції Постанови КМ N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 )
 
     5. Державній реєстраційній службі здійснювати замовлення бланків свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян та забезпечувати їх постачання.
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011 }

 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА 
     Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            В.НЕСМІХ 
     Інд.39вверх