Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.02.2018143
Документ 143-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 28.02.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.03.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 143
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 5 пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 143

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1688; 2017 р., № 49, ст. 1529), доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;”.

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130) виключити.

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236), виключити.

4. У переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550):

1) у пункті 8 у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску”;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів

постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”

Держпраці”;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах”

Держпраці”;

4) у пункті 25 у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”;

5) пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. Радіообладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 “Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання”

Держпродспоживслужба”;

6) доповнити перелік пунктами 43-1-43-4 такого змісту:

“43-1. Телевізори

постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 359 “Про затвердження Технічного регламенту  енергетичного маркування телевізорів”

Держпродспоживслужба

43-2. Кондиціонери повітря

постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 360 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря”

-"-

43-3. Побутові барабанні сушильні машини

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 380 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин”

-"-

43-4. Пилососи

постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 381 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів”

Держпродспоживслужба”.

5. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 683) виключити.

6. Пункт 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 36, ст. 1131), доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:

“3-1) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;”.

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 359 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1400) виключити.

8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 360 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1401) виключити.

9. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 380 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1463) виключити.

10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 381 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1464) виключити.вверх