Документ 1416-IV, первая редакция — Принятие от 03.02.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державного регулювання обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.256 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2003 р., N 39,
ст. 332):
1) в абзаці другому пункту 21 статті 1 в позиції "платина"
цифри і слова
"950 (дев'ятсот п'ятдесята)"
замінити цифрами і словами
"900 (дев'ятисота) 950 (дев'ятсот п'ятдесята)";
2) в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого
запасу України" виключити;
3) у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити
словами "Національний банк України також проводить".
2. У Законі України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207;
2004 р., N 6, ст. 37):
1) у статті 58:
у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Порядок і умови зберігання майна, на яке накладено арешт,
зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначаються
Національним банком України за погодженням з Міністерством
фінансів України, а щодо іншого майна - Міністерством юстиції
України";
2) у статті 61:
у частині першій слово "п'ятій" замінити словом "восьмій";
частину другу викласти в такій редакції:
"Порядок реалізації майна, зазначеного в частині восьмій
статті 55 цього Закону, визначається Міністерством фінансів
України за погодженням з Національним банком України, а іншого
майна - Кабінетом Міністрів України".
3. Статтю 49 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29,
ст. 238) викласти в такій редакції:
"Стаття 49. Зберігання золотого запасу
Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а
також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших
коштовностей".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1416-IVвверх