Документ 1407-XI, действует, текущая редакция — Принятие от 04.12.1985
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.12.1985. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 51, ст. 1210 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 12 квітня 1985 року "Про відповідальність за порушення
правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації
і ведення колективного садівництва" ( 102-11 );
від 20 травня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
Цивільного кодексу Української РСР та деяких інших законодавчих
актів Української РСР" ( 278-11 );
від 20 травня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
Кримінального кодексу Української РСР" ( 279-11 );
від 29 травня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"
( 316-11 );
від 1 серпня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР" ( 704-11 );
від 30 вересня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
Виправно-трудового кодексу Української РСР" ( 1010-11 );
від 16 жовтня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до
Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення"
( 1117-11 ).

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 4 грудня 1985 р.
N 1407-XIвверх