Документ 140-09, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про визнання такими, що втратили чинність, законодавчих
актів Української РСР про відповідальність осіб,
які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1975, N 37, ст. 418 )
{ Указ затверджено в частині внесення змін до Кримінального
( 2001-05, 2002-05, 2003-05 ) і Кримінально-процесуального
( 1001-05, 1002-05 ) кодексів Української РСР Законом ВР
УРСР N 483-IX ( 483-09 ) від 12.12.75 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 червня
1961 року "Про посилення боротьби з особами, які ухиляються від
суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний
спосіб життя" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 25,
ст. 292);
Закон Української РСР від 29 червня 1961 року "Про
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "про
посилення боротьби з особами, які ухиляються від суспільно
корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 28, ст. 337);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 15 вересня
1962 року "Про доповнення Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 12 червня 1961 року "Про посилення боротьби з
особами, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя" (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1962 р., N 37, ст. 462);
Закон Української РСР від 26 грудня 1962 року "Про
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про
доповнення Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
12 червня 1961 року "Про посилення боротьби з особами, які
ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський
паразитичний спосіб життя" (Відомості Верховної Ради УРСР,
1963 р., N 1, ст. 22);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24 січня
1967 року "Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 12 червня 1961 року "Про посилення боротьби з
особами, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя" (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1967 р., N 5, ст. 64);
Закон Української РСР від 12 квітня 1967 року "Про
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про
внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
12 червня 1961 року "Про посилення боротьби з особами, які
ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть антигромадський
паразитичний спосіб життя" (Відомості Верховної Ради УРСР,
1967 р., N 15, ст. 138);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 18 березня
1970 року "Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 12 червня 1961 року "Про посилення боротьби з
особами, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя" (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1970 р., N 15, ст. 100);
Закон Української РСР від 8 липня 1970 року "Про затвердження
Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін
до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 12 червня
1961 року "Про посилення боротьби з особами, які ухиляються від
суспільно корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний
спосіб життя" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 29,
ст. 208);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 18 березня
1970 року "Про внесення доповнень і змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" ( 2631-07 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 15, ст. 101);
Закон Української РСР від 8 липня 1970 року "Про затвердження
Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення
доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р.,
N 29, ст. 209).
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 4 вересня 1975 р.
N 140-IXвверх