Документ 1398-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 04.07.2013, основание - 442-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. № 1398
Київ

Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 442 від 26.06.2013}

Відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2011 р. № 1398

ПОРЯДОК
функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування системи оперативного взаємного сповіщення між органами виконавчої влади про продукцію, що становить серйозний ризик (далі - система сповіщення), та подання повідомлень для внесення до зазначеної системи з метою запобігання потраплянню небезпечної продукції до споживачів (користувачів).

2. Функціонування системи сповіщення забезпечує Мінекономрозвитку.

3. Система сповіщення формується з повідомлень, що подаються органами державного ринкового нагляду в разі виявлення ними продукції, що становить серйозний ризик (далі - повідомлення), та може містити відомості про зазначену продукцію, отримані з міжнародних, регіональних та іноземних систем повідомлення або в інший спосіб від уповноважених органів іноземних держав.

4. У системі сповіщення забезпечується захист персональних даних і конфіденційної інформації, одержаної від органів ринкового нагляду у зв’язку із здійсненням ними визначених законодавством повноважень.

5. Повідомлення подається протягом трьох робочих днів з дати надходження інформації про продукцію, що становить серйозний ризик, та містить:

1) найменування органу, який подав повідомлення;

2) дату подання та обліковий номер повідомлення;

3) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію;

4) фотографії товару в ракурсах;

5) опис ризику, який становить продукція, і результати експертизи (випробування) її зразків;

6) інформацію про характер і тривалість заходів, вжитих для запобігання такому ризику (якщо такі заходи вживалися), у тому числі виробниками та/або розповсюджувачами за власною ініціативою;

7) відомості про походження та ланцюги постачання відповідної продукції в Україні;

8) додаткову інформацію, яка дає змогу ідентифікувати зазначену продукцію;

9) посаду, прізвище та ініціали особи, яка підписала повідомлення.

6. Доступ до відомостей, що містяться в системі сповіщення, мають органи державного ринкового нагляду, митні органи, Мінекономрозвитку та громадськість.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 26.06.2013}

7. Громадськість має доступ, зокрема, до таких відомостей, що містяться у системі сповіщення:

які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію, а також про осіб, які є її виробниками, імпортерами, розповсюджувачами;

про безпечність продукції, у тому числі характер ризику, пов’язаного з її споживанням (користуванням нею), та заходи, яких необхідно вжити споживачам (користувачам) для запобігання такому ризику;

про заходи, вжиті для запобігання такому ризику (якщо такі заходи вживалися), у тому числі виробниками та/або розповсюджувачами за власною ініціативою, їх характер і тривалість.

Доступ громадськості до інформації, зазначеної в абзацах другому - четвертому цього пункту, через Інтернет здійснюється на безоплатній основі.

8. Формування та наповнення системи сповіщення повідомленнями здійснюється автоматизовано.

9. Відповідальність за достовірність та повноту інформації, що міститься у повідомленні, несе орган, який його подав.вверх