Документ 1392-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 07.11.2012, основание - 1009-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 грудня 2007 р. N 1392
Київ
Про затвердження Порядку визначення строку
та умов завершення імпортної операції без
увезення товару на територію України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1009 ( 1009-2012-п ) від 29.10.2012 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення строку та умов завершення
імпортної операції без увезення товару на територію України, що
додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. N 1392
ПОРЯДОК
визначення строку та умов завершення імпортної
операції без увезення товару на територію України

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання - резидентів незалежно від форми власності.
2. Строк завершення імпортної операції без увезення товару на
територію України за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами) не може перевищувати 180 календарних днів з моменту
здійснення резидентом авансового платежу або виставлення векселя
на користь нерезидента, а у разі проведення розрахунків у формі
документарного акредитиву - з моменту здійснення уповноваженим
банком платежу на користь нерезидента.
3. Імпортна операція резидента без увезення товару на
територію України вважається завершеною за наявності однієї з
таких умов:
зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок
резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару
за межами України;
подання документів, що підтверджують використання резидентом
товару за межами України, перелік яких визначається Національним
банком. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2012-п ) від
29.10.2012 }вверх