Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість
Постановление Кабинета Министров Украины; Условия, Порядок, Форма типового документа, Заявление, Реестр, Заключение, Перечень от 21.05.2014139
Документ 139-2014-п, действует, текущая редакция — Принятие от 21.05.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.05.2014. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2014 р. № 139
Київ

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість

Відповідно до статті 24 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і пункту 23 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років для відшкодування сум податку на додану вартість платникам, суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджені за результатами перевірок (далі - облігації).

2. Затвердити такі, що додаються:

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість;

Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість.

3. Міністерству доходів і зборів забезпечити подання:

1) Міністерству фінансів:

у двотижневий строк - матеріалів інвентаризації сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодованих на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, для підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України щодо встановлення граничного обсягу випуску облігацій;

у двомісячний строк - складених на підставі заяв платників податку про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями реєстрів інвентаризації сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодованих на дату набрання чинності зазначеним Законом і підтверджених за результатами перевірок (далі - реєстри), для їх затвердження;

2) Державній казначейській службі - реєстрів у дводенний строк після затвердження їх Міністерством фінансів;

3) органам Державної казначейської служби за місцем реєстрації платників податку на додану вартість - висновків відповідних органів доходів і зборів із зазначенням суми податку, відшкодування якої підлягає оформленню облігаціями згідно з реєстрами, у дводенний строк після затвердження їх Міністерством фінансів.

4. Органам доходів і зборів за місцем реєстрації платників податку на додану вартість забезпечити протягом п’яти робочих днів після затвердження Міністерством фінансів реєстрів подання платникам податку виписки з реєстрів за підписом керівника (заступника керівника) відповідного органу доходів і зборів.

5. Міністерству фінансів:

забезпечити подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо встановлення граничного обсягу випуску облігацій протягом 10 робочих днів після надходження від Міністерства доходів і зборів матеріалів інвентаризації, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цієї постанови;

виступити емітентом облігацій;

передбачати щороку під час складання проекту Державного бюджету України кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій.

6. Взяти до відома, що Національний банк є генеральним агентом з розміщення, обслуговування обігу, виплати доходу і погашення облігацій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2014 р. № 139

ОСНОВНІ УМОВИ
випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість

1. Облігації внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість платникам, суми податку яких задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджені за результатами перевірок, є середньостроковими державними облігаціями (далі - облігації).

2. Номінальна вартість облігації становить 1000 гривень.

Строк обігу облігацій - п’ять років.

3. Мінфін визначає обсяг випуску облігацій виходячи із затверджених зазначеним Міністерством реєстрів інвентаризації сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодованих на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджених за результатами перевірок, у межах граничного обсягу, встановленого Кабінетом Міністрів України.

4. Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

5. Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку на дату набрання чинності цими Основними умовами.

6. Поступове погашення основної суми боргу за облігаціями здійснюється шляхом проведення кожні шість місяців протягом строку обігу облігацій виплат у розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з поступового погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

7. Нарахування відсоткового доходу за облігаціями здійснюється кожні шість місяців протягом строку обігу облігацій виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.

8. Поступове погашення основної суми боргу та виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються одночасно у безготівковій формі на дату, визначену у глобальному сертифікаті згідно з умовами розміщення. У разі коли така дата припадає на вихідний день, погашення і виплата здійснюються наступного робочого дня.

9. Облігації випускаються у бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах у Національному банку. Кожний випуск облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку.

10. Право володіння облігаціями засвідчується для:

клієнтів Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими Національним банком;

депонентів клієнтів Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта Національного банку.

11. Платежі з поступового погашення основної суми боргу та виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються у безготівковій формі:

клієнтам Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Казначейства, за реєстром, який ведеться Національним банком;

юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів Національного банку, - клієнтами Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів Національного банку.

12. Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку на додану вартість щодо оформлення відшкодування його сум облігаціями.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2014 р. № 139

ПОРЯДОК
випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення відшкодування сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодованих на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджених за результатами перевірок, облігаціями внутрішньої державної позики із строком обігу п’ять років (далі - облігації).

2. Відшкодування сум податку на додану вартість (далі - податок) здійснюється на підставі:

1) поданої платником податку до органу доходів і зборів за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування сум податку облігаціями, складеної за формою згідно з додатком 1;

2) даних податкової звітності з податку;

3) реєстрів інвентаризації сум податку, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодованих на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджених за результатами перевірок, затверджених Мінфіном за формою згідно з додатком 2 (далі - реєстри інвентаризації), поданих до Казначейства;

4) матеріалів за результатами перевірки органів доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку, наявних на дату складення Міндоходів реєстрів інвентаризації;

5) висновку органів доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку про:

суми податку, відшкодування яких оформлюється облігаціями, складеного за формою згідно з додатком 3;

відшкодування коштами залишку суми податку, складеного за формою, затвердженою Мінфіном;

6) реєстрів висновків про суми податку, відшкодування яких оформлюється облігаціями, складених Міндоходів за формою згідно з додатком 4, які подаються до органів Казначейства за місцем реєстрації платника податку.

3. Висновки органів доходів і зборів про суми податку, відшкодування яких оформлюється облігаціями, не складаються у разі, коли стосовно платників податку здійснюється кримінальне провадження за ухилення від сплати податку. Оформлення таким платникам відшкодування сум податку облігаціями не здійснюється до остаточного вирішення справи по суті.

4. Відповідальність за правильність і достовірність відомостей, зазначених у реєстрах інвентаризації, покладається на посадових осіб органів доходів і зборів.

5. Оформлення відшкодування сум податку облігаціями здійснюється за участю Мінфіну, Міндоходів та Національного банку через Казначейство та депозитарні установи - банки, які є клієнтами Національного банку (далі - банки).

Перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування сум податку облігаціями, оприлюднюється Мінфіном.

6. Мінфін після затвердження реєстрів інвентаризації вносить зміни до розпису фінансування та доходів спеціального фонду державного бюджету та у дводенний строк подає Національному банку на дату розміщення облігацій глобальні сертифікати. Облігації з емісійного рахунка емітента зараховуються на рахунок Казначейства, відкритий у Національному банку, на підставі розпорядження Мінфіну на переказ та розпорядження Казначейства на одержання.

7. Казначейство на підставі внесених Мінфіном змін до розпису фінансування та доходів спеціального фонду державного бюджету забезпечує відображення в обліку операцій відшкодування сум податку з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах Казначейства, що підтверджується випискою Національного банку із зазначеного рахунка, з одночасним збільшенням на підставі розпорядження Мінфіну обсягів надходжень за випущеними облігаціями.

8. Платники податку, яким здійснюється оформлення відшкодування сум податку облігаціями, відкривають у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій.

9. Банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру інвентаризації та заяви про оформлення відшкодування сум податку облігаціями, складеної за формою згідно з додатком 5, формують перелік одержувачів облігацій, складений за формою згідно з додатком 6, та передають його органам Казначейства у паперовій та електронній формі.

10. У разі коли сума податку, що підлягає відшкодуванню, не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимальна кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Оформлення відшкодування сум податку облігаціями здійснюється за їх номінальною вартістю, кратною 1000 гривень.

11. Казначейство після перевірки відповідності переліків одержувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах інвентаризації, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку з урахуванням особливостей, визначених договором між Національним банком та Казначейством про відкриття рахунка у цінних паперах. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банками Національному банку розпоряджень на одержання таких облігацій.

12. Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання такої інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Банки не пізніше наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах подають органам Казначейства підтвердження про одержання платниками податку облігацій, складені за формою згідно з додатком 7.

13. Органи Казначейства не пізніше наступного робочого дня після надходження від банків підтверджень про одержання платниками податку облігацій подають органам доходів і зборів у паперовій та електронній формі перелік платників податку, які одержали облігації, складений за формою згідно з додатком 8, що є підставою для відображення в інформаційній системі операцій з відшкодування сум податку.

14. Обслуговування обігу, погашення, нарахування та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та інших актів законодавства.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позикиДодаток 2
до Порядку


ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр фінансів
від ___ ____________ 2014 р.

РЕЄСТР
інвентаризації сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 р., не відшкодованих на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджених за результатами перевірок
від ___ __________ 2014 р.

Код органу доходів і зборів, в якому зареєстрований платник податку

Найменування платника податку (для юридичних осіб)/ прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб)

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики, гривень

ПриміткаМіністр (заступник Міністра)
доходів і зборів


_____________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.Додаток 3
до Порядку

ВИСНОВОК
про суми відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позикиДодаток 4
до Порядку

_____________________________________
(найменування органу доходів і зборів)


РЕЄСТР
висновків про суми податку на додану вартість, відшкодування яких оформлюється облігаціями внутрішньої державної позики

від ___ ____________ 20__ р. №__

Порядковий номер

Номер висновку

Дата висновку

Найменування платника податку (для юридичних осіб)/ прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб)

Сума, гривень

Примітки
Кількість висновків ____________ штук

Керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів


__________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Отримав:
Керівник (заступник керівника) органу
Казначейства__________
(підпис)____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.Додаток 5
до Порядку

ЗАЯВА
про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позикиДодаток 6
до Порядку


______________________________
(найменування банку)

ПЕРЕЛІК
одержувачів облігацій внутрішньої державної позики
від ___ ____________ 20__ р. № ____

Код органу доходів і зборів, в якому зареєстрований платник податку

Найменування платника податку (для юридичних осіб)/ прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб)

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Код випуску облігацій

Код належності облігацій (1 - якщо одержувач є фізичною особою; 4 - якщо одержувач є юридичною особою)

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню шляхом оформлення облігаціями, гривень

Кількість облігацій

Уповноважена особа банку

_________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.Додаток 7
до Порядку


________________________________
(найменування банку)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про одержання платниками податку облігацій внутрішньої державної позики
від ___ ____________ 20__ р. № _____

Код органу доходів і зборів, в якому зареєстрований платник податку

Найменування платника податку (для юридичних осіб)/прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб)

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Код випуску облігацій

Код належності облігацій (1 - якщо одержувач є фізичною особою; 4 - якщо одержувач є юридичною особою)

Кількість облігацій

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики, гривень

Дата зарахування


Уповноважена особа
банку


_________________
(підпис)


________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.Додаток 8
до Порядку

ПЕРЕЛІК
платників податку на додану вартість, які одержали облігації внутрішньої державної позики
від ___ ____________ 20___ р. №_______

Код органу доходів і зборів, в якому зареєстрований платник податку

Найменування платника податку (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб)

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб)

Висновок про відшкодування сум податку на додану вартість

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню шляхом оформлення облігаціями, гривень

Кількість облігацій

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню коштами, гривень

Дата зарахування

номер

датаКерівник органу
Казначейства


______________
(підпис)


_______________________
(ініціали та прізвище)вверх