Документ 1385/98, текущая редакция — Принятие от 29.12.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про порядок реалізації деяких підакцизних
товарів та обчислення акцизного збору

З метою впорядкування розрахунків під час реалізації деяких
видів готової продукції, забезпечення повного та своєчасного
надходження акцизного збору до бюджету та відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що підприємства - виробники алкогольних напоїв
та тютюнових виробів під час реалізації алкогольних напоїв та
тютюнових виробів можуть відвантажувати (передавати) таку
продукцію з відстроченням оплати її вартості, але не більше ніж на
30 днів від дня відвантаження (передачі).
У разі якщо під час реалізації такої продукції вимоги,
встановлені частиною першою цієї статті, не додержано, органи
державної податкової служби застосовують до підприємств -
виробників алкогольних напоїв фінансові санкції у розмірі вартості
відвантаженої (переданої) продукції, а до підприємств - виробників
тютюнових виробів - у розмірі нарахованої суми акцизного збору за
відвантажену (передану) продукцію без попередньої оплати її
вартості.
2. Установити, що акцизний збір, обчислений в екю, з товарів
(продукції), які вироблені і реалізуються в Україні,
розраховується за валютним (обмінним) курсом Національного банку
України, що діє на перший день місяця, в якому здійснюється
реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом
місяця.
3. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
4. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 грудня 1998 року
N 1385/98вверх