Про внесення змін і доповнень до Положення про дозвільну систему
Постановление Кабинета Министров Украины от 01.09.20001381
Документ 1381-2000-п, текущая редакция — Принятие от 01.09.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 вересня 2000 р. N 1381
Київ
Про внесення змін і доповнень до Положення
про дозвільну систему

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про дозвільну систему, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
( 576-92-п ), із змінами і доповненнями, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 373
( 373-95-п ), від 22 лютого 1999 р. N 256 ( 256-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 8, ст. 297), від 21 липня 1999 р.
N 1326 ( 1326-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30,
ст. 1526), такі зміни і доповнення:
1) пункт 2 після слів "піротехнічні майстерні" доповнити
словами "пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних
засобів, правил поводження з ними та їх застосування";
2) у пункті 9:
абзац другий після слів "піротехнічні майстерні" доповнити
словами "пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних
засобів, правил поводження з ними та їх застосування";
3) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, а також
інших предметів та матеріалів, на які поширюється дозвільна
система, у Збройних Силах та інших утворених відповідно до законів
України військових формуваннях визначається законами, актами
Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами,
у тому числі Міноборони, МВС та інших центральних органів
виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові
формування".

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29вверх