Документ 137/94-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів
України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних
з умовами відбування покарання засудженими

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 37, ст.342 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4,
ст. 21
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV
( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 )

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 27 липня 1994 року
N 137/94-ВРвверх