Документ 1362-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.09.2016, основание - 546-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2004 р. N 1362
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про внесення змін до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. N 1755

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності,
розміри і порядок зарахування плати за її видачу" (Офіційний
вісник України, 2000 р. N 48, ст. 2093; 2001 р. N 21, ст. 952)
слова і цифри "у пунктах 2, 3, 4" замінити словами і цифрами
"у пунктах 3 і 4", а цифру і слово "3 роки" - цифрою і словом
"5 років".
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25вверх