Документ 136-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.06.2007, основание - 802-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 лютого 2004 р. N 136
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 802 ( 802-2007-п ) від 06.06.2007 }
Про затвердження складу організаційного комітету
з проведення Всеукраїнського конкурсу на звання
"Кращий роботодавець року" та внесення змін до
положень, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2135

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити склад організаційного комітету з проведення
Всеукраїнського конкурсу на звання "Кращий роботодавець року"
згідно з додатком.
2. Внести до положень, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2135 ( 2135-99-п )
"Про проведення Всеукраїнського конкурсу на звання "Кращий
роботодавець року" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47,
ст. 2306; 2001 р., N 52, ст. 2368; 2002 р., N 14, ст. 760), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 1999 р. N 2135 ( 2135-99-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 6 лютого 2004 р. N 136)
СКЛАД
організаційного комітету з проведення Всеукраїнського
конкурсу на звання "Кращий роботодавець року"

ЯНУКОВИЧ - Прем'єр-міністр України, голова
Віктор Федорович оргкомітету
КІНАХ - президент Українського союзу
Анатолій Кирилович промисловців і підприємців, голова
Федерації роботодавців, заступник
голови оргкомітету (за згодою)
ПАПІЄВ - Міністр праці та соціальної
Михайло Миколайович політики, заступник голови
оргкомітету
БОБРИКОВ - заступник директора Фонду
Валерій Юрійович соціального захисту інвалідів (за
згодою)
ВАНАТ - голова Запорізької обласної
Петро Михайлович організації роботодавців "Потенціал"
(за згодою)
ВАЩЕНКО - перший заступник Голови
Костянтин Олександрович Держпідприємництва
ГАЛИЦЬ - заступник Міністра праці та
Георгій Костянтинович соціальної політики
ГАЛИЦЬКИЙ - директор Державного центру
Володимир Михайлович зайнятості, директор виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
на випадок безробіття
ГРИЩЕНКО - перший заступник голови Федерації
Володимир Олександрович роботодавців (за згодою)
ДРОЗДОВА - заступник Міністра праці та
Лідія Миколаївна соціальної політики
ЄХАНУРОВ - голова Комітету Верховної Ради з
Юрій Іванович питань промислової політики і
підприємництва, народний депутат
України (за згодою)
ЗАЙЧУК - Голова правління Пенсійного фонду Борис Олександрович
ІВАЩЕНКО - перший заступник Міністра
Микола Михайлович промислової політики
КРАСИЛЬЩИКОВ - начальник Управління стратегії
Анатолій Лаврентійович реформування соціальних відносин
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
КРАСНІКОВ - генеральний директор Ради молодих
Денис Анатолійович підприємців (за згодою)
ЛЕКАРЬ - заступник Голови Державної
Сергій Іванович податкової адміністрації
МАЙКО - президент Київської міської
Віталій Іванович асоціації роботодавців, народний
депутат України (за згодою)
МАРЧУК - директор департаменту з
Костянтин Михайлович організаційної роботи виконавчої
дирекції Українського союзу
промисловців і підприємців (за
згодою)
МОЙСЮК - голова Центральної ради профспілки
Василь Сільвестрович працівників хімічних та
нафтохімічних галузей промисловості
(за згодою)
НАБРУСКО - президент Національної радіокомпанії
Віктор Іванович
ОСОВИЙ - перший заступник голови Федерації
Григорій Васильович профспілок, співголова Національної
ради соціального партнерства (за
згодою)
ПЕРШИН - перший заступник Міністра економіки
Володимир Леонідович та з питань європейської
інтеграції - керівник апарату
СОРОКІН - перший заступник Голови правління
Анатолій Полікарпович Пенсійного фонду
СТОРЧАК - Голова Держнаглядохоронпраці Сергій Олександрович
СУШКЕВИЧ - голова всеукраїнського громадського
Валерій Михайлович соціально-політичного об'єднання
"Національна асамблея інвалідів
України", народний депутат України
(за згодою)
ХОБЗЕЙ - директор Фонду соціального захисту
Микола Кузьмич інвалідів
ЯРЕМЕНКО - заступник Міністра фінансів Олександр Степанович

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2004 р. N 136
ЗМІНИ,
що вносяться до положень, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 1999 р. N 2135 ( 2135-99-п )

1. У Положенні про порядок проведення Всеукраїнського
конкурсу на звання "Кращий роботодавець року":
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Підприємства - учасники конкурсу, які використовують працю
інвалідів і здійснили необхідні заходи щодо створення робочих
місць для працевлаштування інвалідів, відзначаються у номінації
"Кращий роботодавець року - для інвалідів";
у пункті 2:
абзац четвертий доповнити словами "у тому числі для
інвалідів";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"забезпечення нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 );
пункт 3 виключити;
у пункті 4 цифри і слово "15 лютого" замінити цифрою і словом
"1 березня";
в абзаці першому пункту 5:
доповнити перше речення після слів "Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття" словами "Фонду соціального захисту
інвалідів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, Комісії з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів";
у другому реченні цифру і слово "1 лютого" замінити цифрами і
словом "20 лютого";
у першому реченні пункту 6 цифри і слово "30 березня"
замінити цифрами і словом "10 квітня".
2. Друге речення пункту 8 Положення про організаційний
комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу на звання "Кращий
роботодавець року" викласти у такій редакції: "Зміни до складу
оргкомітету вносить його голова за погодженням з керівниками
відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців, всеукраїнськими
профспілками та їх об'єднаннями, всеукраїнськими об'єднаннями
громадян".вверх