Документ 1351-2003-п, первая редакция — Принятие от 27.08.2003
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ
Про затвердження тарифів (прейскурантів)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються
за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби (додаються).
2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п )
"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"
(ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України,
2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396;
2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) слова
"та санітарно-профілактичні" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються
за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби
------------------------------------------------------------------ Назва робіт/послуг | Ціна, гривень ------------------------------------------------------------------ Бактеріологічні, вірусологічні,
паразитологічні дослідження
1. Виділення ентеровірусів, 66,89 за одне
аденовірусів з об'єктів дослідження
середовища життєдіяльності одного
людини, на культурі клітин з виду вірусів в
негативним результатом одному об'єкті
2. Виділення ентеровірусів, 187,11 -"-
аденовірусів з об'єктів
середовища життєдіяльності
людини, на культурі клітин з
позитивним результатом
З. Виділення аденовірусного, 28,95 -"-
ротавірусного антигена з
об'єктів середовища
життєдіяльності людини в
реакції непрямої гемаглютинації
4. Видова діагностика комах, що 16,47 за одне
мають епідемічне значення дослідження
(синантропні мухи, кровососні одного
комарі, кліщі, компоненти екземпляра
комплексу гнусу)
5. Визначення загальної кількості 70,16 за одне
мезофільних анаеробних та дослідження
факультативно-анаеробних одного
мікроорганізмів в об'єктах об'єкта
середовища життєдіяльності
людини
6. Визначення колі-індексу води 68,85 -"-
водойм господарсько-питного і
культурно-побутового
водокористування та питної води
7. Визначення стійкості до 441,42 за дослідження
бактеріологічного забруднення одного виробу
косметичних виробів та засобів
побутової хімії
8. Визначення залишкової кількості 106,22 за одне
антибіотиків у продуктах дослідження
тваринництва одного виду
продукту щодо
одного
антибіотика
9. Визначення наявності 71,9 за одне
молочнокислих мікроорганізмів у дослідження
харчових продуктах
10. Визначення наявності інгибуючих 12,41 -"-
речовин у молоці з метиленовим
синім
11. Визначення чутливості 48,19 за одне
мікроорганізмів, виділених з дослідження
об'єктів середовища одного виду
життєдіяльності людини, до мікроорганізмів
антибіотиків щодо одного
антибіотика
12. Визначення чутливості 42,24 -"-
синантропних мух і комарів до
інсектицидних засобів
13. Визначення яєць та личинок 32,74 за одне
гельмінтів, цист та ооцист дослідження
кишкових найпростіших у одного
городині, садовині за методами об'єкта
Романенка або в модифікації
Філоненка із співавторами
14. Визначення яєць та личинок 48,58 -"-
гельмінтів, цист та ооцист
патогенних найпростіших у воді
питній, плавальних басейнів,
відкритих водоймищ
господарсько-побутового
призначення та стічній воді за
методом Романенка,
Новосільцева, Падченка або в
модифікації Філоненка із
співавторами
15. Визначення яєць та личинок 50,69 -"-
гельмінтів, цист, ооцист
найпростіших, личинок
гельмінтів в осаді стічних вод,
кеці, мулі, твердій фракції
сільськогосподарських стоків,
ґрунті, піску, твердих
побутових відходах методом
Романенка, Падченка або в
модифікації Філоненка із
співавторами
16. Виявлення збудника сибірки у 127,52 -"-
змивах з об'єктів середовища
життєдіяльності людини
17. Виявлення бактерій групи 71,62 за дослідження
кишкової палички, бактерій однієї
сімейства Enterobacteriaceae, таксономічної
сальмонел, патогенних групи
вібріонів, ентерококів, мікроорганізмів
патогенного стафілококу, в одному
синьогнійної палички, протею, об'єкті
сульфітредукуючих клостридій,
Bacillus cereus, бактерій роду
лейконосток, легіонел, бруцел,
лістерій, збудника туляремії,
коліфагів та інших в об'єктах
середовища життєдіяльності
людини
18. Виявлення пліснявих грибів, 62,97 -"-
дріжджів та дріжджеподібних
грибів в об'єктах закладів
охорони здоров'я та середовища
життєдіяльності людини
19. Виявлення лептоспір у воді 158,4 за одне
водойм господарсько-питного та дослідження
культурно-побутового
водокористування
20. Виявлення збудників 200,92 за одне
природно-осередкових інфекцій в дослідження
об'єктах середовища одного об'єкта
життєдіяльності людини щодо одного
збудника
інфекцій
21. Виявлення антигена гепатиту А в 28,71 за одне
об'єктах середовища дослідження
життєдіяльності людини методом
імуноферментного аналізу
22. Виявлення ротавірусних 24,66 -"-
антигенів та антитіл в об'єктах
середовища життєдіяльності
людини методом реакції непрямої
гемаглютинації
23. Виявлення ротавірусних 26,75 -"-
антигенів та антитіл в об'єктах
середовища життєдіяльності
людини методом імуноферментного
аналізу
24. Виявлення пухопероїдів у пусі, 11,26 за одне
пір'ях, вовні дослідження
25. Виявлення демодикоїдних кліщів 10,96 -"-
26. Виявлення алергенів до домового 42,24 -"-
кліща
27. Виявлення шкідників у запасах 11,89 -"-
харчових продуктів (сухофрукти,
зернобобові, борошно та крупи)
28. Встановлення активності 54,08 -"-
дезінфекційних засобів щодо
респіраторних та ентеровірусів
на культурі клітин
29. Бактеріологічні або 10,63 -"-
вірусологічні дослідження із
застосуванням реакції
аглютинації
30. Бактеріологічні або 79,37 -"-
вірусологічні дослідження із
застосуванням реакції
зв'язування комлементу
31. Бактеріологічні або 136,24 -"-
вірусологічні дослідження із
застосуванням реакції
мікроаглютинації
32. Бактеріологічні або 10,07 -"-
вірусологічні дослідження із
застосуванням
імунофлюоресцентної мікроскопії
33. Бактеріологічні або 28,51 -"-
вірусологічні дослідження із
застосуванням імуноферментного
аналізу
34. Бактеріологічні або 46,87 -"-
вірусологічні дослідження із
застосуванням ланцюгової
полімеразної реакції
35. Дослідження риби, 21,12 за одне
рибопродуктів, ракоподібних та дослідження
молюсків на личинки гельмінтів, одного
найпростіших, копеподів та об'єкта
інших паразитів риб,
небезпечних для здоров'я людини
36. Дослідження м'яса та 28,51 -"-
м'ясопродуктів на личинки
гельмінтів
37. Дослідження пилу, змивів з 19,01 за одне
поверхні предметів на яйця дослідження
гельмінтів, цисти та ооцисти
найпростіших
38. Дослідження фекалій на яйця, 51,39 -"-
личинки, фрагменти гельмінтів,
цисти, ооцисти кишкових
найпростіших
39. Дослідження періанального 40,13 -"-
зіскобу
40. Дослідження на патогенні 25,34 -"-
кишкові найпростіші
41. Індентифікація мікроорганізмів 35,44 -"-
роду Staphylococcus
42. Індентифікація мікроорганізмів 60,87 за одне
родини Streptococcaceae дослідження
43. Індентифікація мікроорганізмів 52,95 -"-
роду Haemophilus
44. Індентифікація мікроорганізмів 44,37 -"-
роду Corynebacterium
45. Індентифікація мікроорганізмів 48,99 -"-
роду Bordetella
46. Ідентифікація мікроорганізмів 60,61 -"-
родини Enterobacteriaceae
47. Ідентифікація мікроорганізмів 71,75 -"-
родини Pseudomonadaceae
48. Ідентифікація грибів роду 62,97 -"-
Candida
49. Ідентифікація мікроорганізмів 56,91 за одне
роду Campylobacter, Yersinia дослідження
одного роду
мікроорганізмів
50. Ідентифікація збудника 181,28 за одне
ботулізму дослідження
51. Контроль за якістю поживних 142,4 -"-
середовищ титраційним методом з
одним тест-штамом
52. Мікроскопія кисломолочних 6,56 за одне
продуктів дослідження
одного продукту
53. Обстеження партії товару на 11,9 за одне
наявність членистоногих дослідження
54. Паразитологічне дослідження 31,68 -"-
кровососних членистоногих на
зараженість мікрофіляріями
Дезінфекційні засоби
55. Визначення масової частки 27,15 за дослідження
перекису водню в дезінфекційних одного
засобах та робочих розчинах показника
дезінфекційних засобів в одному об'єкті
56. Визначення масової частки 44 -"-
активного хлору та четвертинних
амонійних сполук в
дезінфекційних засобах та
робочих розчинах дезінфекційних
засобів
57. Визначення масової частки 79,27 -"-
альдегідів, мінеральних кислот,
спиртів у дезінфекційних
засобах та робочих розчинах
дезінфекційних засобів
58. Визначення масової частки 87,19 -"-
неіоногенних
поверхнево-активних речовин,
катіонних поверхнево-активних
речовин в дезінфекційних
засобах та робочих розчинах
дезінфекційних засобів
59. Визначення вмісту піретроїдів, 248,69 -"-
фосфорорганічних сполук в
інсектицидних засобах методом
газорідинної хроматографії
60. Визначення вмісту похідних 61,39 -"-
кумаринів у дератизаційних
засобах методом
високоефективної рідинної
хроматографії
61. Бактеріологічний контроль 12,92 за одне
роботи стерилізаційного дослідження
обладнання (паровий чи
повітряний стерилізатор)
62. Визначення органолептичних 28,42 -"-
показників дезінфекційних
засобів (колір, запах)
63. Визначення показника 10 -"-
заломлення, густина
при 20 град. С
64. Визначення рН 8,69 -"-
65. Визначення масової частки 14,93 -"-
загального лугу у перерахунку
на їдкий калій
66. Визначення масової частки 44 за дослідження
гліоксалю, бензалконіуму одного показника
хлориду в одному засобі
67. Визначення масової частки води, 17,78 -"-
вологи
68. Визначення масової частки 17,78 за одне
триполіфосфату натрію у дослідження
перерахунку на оксид
п'ятивалентного фосфору
69. Визначення коефіцієнта 6,57 -"-
світлопроникнення
70. Визначення масової концентрації 17,53 -"-
заліза
71. Визначення коефіцієнта 6,71 -"-
термостабільності
72. Визначення масової частки 26,49 -"-
пероксиду кисню
73. Визначення масової частки 15,06 -"-
пероцтової кислоти
74. Визначення кислотного числа 15 -"-
75. Визначення масової частки 30,84 -"-
формаліну
76. Визначення масової частки 15 за дослідження
метанолу, кислот у перерахунку одного показника
на мурашину кислоту в одному засобі
77. Визначення масової частки 17,79 за одне
залишку після прокалювання дослідження
78. Визначення дезінфекційної 886,42 за одне
активності методом дослідження щодо
знезаражування інфікованих однієї культури
батистових тест-об'єктів мікроорганізмів
79. Визначення дезінфекційної 1311,48 -"-
активності методом
знезаражування інфікованих
поверхонь
80. Ідентифікація дезінфекційного 440 за ідентифікацію
засобу одного засобу
81. Обґрунтування режиму 4395,83 за одне
дезінфекції одного об'єкта щодо дослідження
однієї культури мікроорганізмів
Вода питна, вода водойм, стічна вода
82. Визначення алюмінію, калію плюс 69,37 за одне
натрію, кальцію, кобальту, дослідження
магнію, марганцю, миш'яку, однієї
молібдену, ртуті, селену, речовини
хрому (III), хрому загального,
хрому (IV), міді, свинцю,
кадмію, цинку, заліза, нікелю
методом атомно-адсорбційної
спектрометрії
83. Визначення аміаку, нітратів, 20,08 -"-
нітритів, каламутності
фотоколориметричним методом
84. Визначення розчиненого кисню 38,63 за одне
йодометричним методом дослідження
85. Визначення біологічного 53,92 за одне
споживання кисню йодометричним дослідження
методом однієї речовини
86. Визначення вуглекислоти вільної 9,61 за одне
титрометричним методом дослідження
87. Визначення жорсткості 22,98 -"-
(загальної, постійної, усувної)
титрометричним методом
88. Визначення завислих речовин 12,23 -"-
турбідиметричним методом
89. Визначення карбонатів, 5,12 -"-
гідрокарбонатів титрометричним
методом
90. Визначення калію плюс натрію 68,32 -"-
полуменево-фотометричним
методом
91. Визначення кальцію:
атомно-адсорбційним методом 68,32 -"- титрометричним методом 25 -"-
92. Визначення лужності, рН 10,98 -"-
титрометричним методом
93. Визначення нафтопродуктів 53,9 -"-
гравіметричним методом
94. Визначення суми солей, сухого 5,26 -"-
залишку гравіметричним методом
95. Визначення окислюваності 13,04 -"-
титрометричним методом
96. Визначення поліфосфатів 31,68 -"-
фотометричним методом
97. Визначення роданідів 25,55 -"-
фотометричним методом
98. Визначення сірководню 9,44 -"-
колориметричним методом
99. Визначення синтетичних 20,28 -"-
поверхнево-активних речовин
фотометричним методом
100. Визначення сульфатів 40,15
фотометричним методом
101. Визначення фенолів:
хроматографічним методом 67,27 у за одне
дослідження фотометричним методом 32 -"-
102. Визначення фосфатів 31,68 -"-
фотометричним методом
103. Визначення фтору фотометричним 28,95 -"-
методом
104. Визначення хлоридів, хлору 13,12 -"-
залишкового титрометричним
методом
105. Визначення ціанідів 40,86 -"-
фотометричним методом
106. Визначення ацетону 48,42 -"-
фотометричним методом
107. Визначення йоду фотометричним 32,93 -"-
методом
108. Визначення формальдегіду:
фотометричним методом 35,33 -"- хроматографічним методом 74,5 -"-
109. Визначення тригалогенметанів:
фотометричним методом 16,14 -"- хроматографічним методом 64,7 -"-
110. Визначення дибромхлорметану:
фотометричним методом 18,44 -"- хроматографічним методом 66 -"-
111. Визначення загального 10,45 -"-
органічного вуглецю
112. Визначення барію титрометричним 16,22 -"-
методом
113. Визначення чотирихлористого 10,65 -"-
вуглецю
114. Визначення хлороформу 10,14 -"-
Вода дистильована
115. Визначення речовин, що 20,33 -"-
відновлюють перманганат калію
116. Визначення сульфатів 16,28 -"-
117. Визначення рН 12,23 -"-
118. Визначення свинцю, цинку, 28,45 за одне
заліза, кальцію, міді дослідження
атомно-адсорбційним методом однієї речовини
119. Визначення хлоридів 29,52 за одне
титрометричним методом дослідження
120. Визначення алюмінію 68,32 -"-
фотометричним методом
121. Визначення залишку після 10,19 -"-
випарювання гравіметричним
методом
122. Визначення аміаку 18,25 -"-
колориметричним методом
123. Визначення нітратів 34,78 -"-
фотометричним методом
Ґрунт
124. Визначення аміаку 150 за одне
фотоколориметричним методом дослідження
125. Визначення миш'яку 78 -"-
титрометричним методом
126. Визначення азоту загального 78 -"-
титрометричним методом
127. Визначення вологості 49 -"-
гравіметричним методом
128. Визначення заліза, марганцю, 81 за одне
кобальту фотоколориметричним дослідження
методом однієї речовини
129. Визначення нітратів та фторидів 69 -"-
потенціометричним методом,
хлорид-іонів титрометричним
методом
130. Визначення сульфат-іонів 64 за одне
потенціометричним методом дослідження
131. Визначення фосфору 64 -"-
фотоколориметричним методом
132. Визначення формальдегіду, 57 за одне
бензолу, толуолу, ксилолу дослідження
методом газорідинної однієї речовини
хроматографії
133. Визначення міді, кадмію, цинку, 98 -"-
нікелю, свинцю методом
тонкошарової хроматографії
134. Визначення калію 67 за одне
фотоколориметричним методом дослідження
135. Визначення рН у водні та 41 -"-
сольовій витяжці
потенціометричним методом
136. Визначення вмісту гумусу 61 -"-
фотоколориметричним методом
137. Визначення ферментативної 84 -"-
активності групи оксидоредуктаз
фотоколориметричним методом
Харчові продукти
138. Агар, желатин. Визначення 15,71 -"-
речовин, нерозчинних у гарячій
воді або розчинних у воді при
температурі +15... +20 град. С
139. Агар, желатин. Визначення часу 10,73 -"-
розчинення
140. Алкогольні напої. Визначення 38,21 -"-
приведеного, загального
екстракту гравіметричним
методом
141. Алкогольні напої. Визначення 32,96 -"-
летких кислот титрометричним
методом
142. Алкогольні напої. Визначення 22,48 -"-
кислот, що титруються,
титрометричним методом
143. Алкогольні напої. Визначення 179,57 -"-
альдегідів методом газорідинної
хроматографії
144. Алкогольні напої. 68,2 за одне
Визначення альдегідів дослідження
фотометричним методом
145. Алкогольні напої. Визначення 179,57 -"-
метанолу методом газорідинної
хроматографії
146. Алкогольні напої. Визначення 85,32 -"-
метанолу фотометричним методом
147. Алкогольні напої. Визначення 131,45 -"-
сивушних масел або складних
ефірів методом газорідинної
хроматографії
148. Алкогольні напої. Визначення 85,32 -"-
сивушних масел фотометричним
методом
149. Алкогольні напої. Визначення 85,32 -"-
складних ефірів фотометричним
методом
150. Алкогольні напої. Визначення 20,32 -"-
природи барвника (якісна
реакція)
151. Безалкогольні напої. Визначення 42,72 -"-
насиченості двоокисом вуглецю
152. Борошно. Визначення 27,98 -"-
автолітичної активності
рефрактометричним методом
153. Борошно. Визначення сирої 53,18 -"-
клейковини гравіметричним
методом
154. Визначення вмісту свинцю, 68,49 за одне
кадмію, міді, цинку, заліза, дослідження
нікелю, натрію, калію, кальцію, однієї
селену, молібдену, марганцю речовини
методом атомної абсорбції
155. Визначення вмісту кальцію 50 за одне
трилонометричним методом дослідження
156. Визначення вмісту ртуті або 68,35 за одне
миш'яку методом безполум'яної дослідження
атомної абсорбції однієї
речовини
157. Визначення вмісту олова, 68,35 -"-
алюмінію, іонів: йодиду,
йодату, фториду, броміду
фотометричним методом
158. Визначення вмісту йоду, селену, 277,58 -"-
миш'яку методом інверсійної
вольтамперометрії
159. Визначення вмісту нітратів, 98,99 -"-
нітритів фотометричним методом
160. Визначення вмісту нітратів 40 за одне
іонометричним методом дослідження
161. Визначення вмісту нітрозамінів, 120 за одне
первинних, вторинних амінів дослідження
методом високоефективної однієї речовини
рідинної хроматографії
162. Визначення вмісту мікотоксинів 106,9 -"-
(афлатоксинів В , М ,
1 1 зеараленону, дезоксиніваленолу, Т-2 токсину, патуліну) методом високоефективної рідинної хроматографії
163. Визначення вмісту мікотоксинів 74 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії
164. Визначення вмісту гормональних 132,99 за одне
препаратів дослідження
(діетилстильбестролу, однієї
17b-естрадіолу, тестостерону) речовини
методом високоефективної
рідинної хроматографії
165. Визначення вмісту діоксинів 1469,43 за одне
методом дослідження
хроматомас-спектрометрії
166. Визначення вмісту гістаміну 130,7 -"-
фотометричним методом
167. Визначення вмісту антибіотиків 106,22 -"-
методом дифузії в агар
168. Визначення вмісту синтетичних 96,7 -"-
барвників методом
високоефективної рідинної
хроматографії
169. Визначення вмісту консервантів, 86,7 за одне
підсолоджувачів, ксиліту і дослідження
сорбіту методом однієї
високоефективної рідинної речовини
хроматографії
170. Визначення вмісту водорозчинних 91,72 за одне
вітамінів методом дослідження
високоефективної рідинної
хроматографії
171. Визначення вмісту водорозчинних 120,72 -"-
вітамінів В , В методом
1 2 флюоресценції
172. Визначення вмісту 60 -"-
водорозчинного вітаміну РР
колориметричним методом
173. Визначення вмісту вітаміну С 38,33 -"-
титрометричним методом
174. Визначення вмісту жиророзчинних 91,72 -"-
вітамінів методом
високоефективної рідинної
хроматографії
175. Визначення вмісту жиророзчинних 51,2 -"-
вітамінів А, Е, B-каротину
фотометричним методом
176. Визначення вмісту 90,5 -"-
антиоксидантів
(бутилгідроксіанізол,
бутилгідрокситолуол) методом
високоефективної рідинної
хроматографії
177. Визначення вмісту 51,2 -"-
антиоксидантів
(бутилгідроксіанізол,
бутилгідрокситолуол)
фотометричним методом
178. Визначення вмісту кофеїну, 65,27 -"-
теоброміну методом
високоефективної рідинної
хроматографії
179. Визначення білку, амінного 102,65 -"-
азоту за К'єльдалем
180. Визначення жиру гравіметричним 83,45 -"-
методом
181. Визначення жиру методом 87,93 -"-
Сокслета
182. Визначення жиру 53,33 за одне
рефрактометричним методом дослідження
183. Визначення редукуючих цукрів та 72,12 -"-
загального цукру фотометричним
методом
184. Визначення цукру методом 63,24 -"-
гарячого титрування
185. Визначення лактози 71,07 -"-
титрометричним методом
186. Визначення сахарози 33,68 -"-
поляриметричним методом
187. Визначення моно-, ді- та 159,61 -"-
полісахаридів методом
високоефективної рідинної
хроматографії
188. Визначення хлориду натрію 43,94 -"-
титрометричним методом
189. Визначення загального фосфору 85,32 -"-
фотометричним методом
190. Визначення етилового спирту 41,48 -"-
гравіметричним методом
191. Визначення вологи 39,44 -"-
гравіметричним методом
192. Визначення водорозчинних сухих 28,18 -"-
речовин рефрактометричним
методом
193. Визначення водорозчинних 56,66 -"-
екстрактивних речовин
гравіметричним методом
194. Визначення загальної, 77,99 -"-
водонерозчинної, водорозчинної
золи та золи, нерозчинної у
10-відсотковій соляній кислоті
гравіметричним методом
195. Визначення піску та мінеральних 77,99 -"-
домішок гравіметричним методом
196. Визначення рН потенціометричним 18,33 -"-
методом
197. Визначення кислотності 29,37 -"-
титрометричним методом
198. Визначення лужності 24,24 -"-
титрометричним методом
199. Визначення кольоровості за 21,4 -"-
шкалою стандартних розчинів
йоду
200. Визначення кислотного числа 42,5 -"-
титрометричним методом
201. Визначення перекисного числа 46,45 -"-
титрометричним методом
202. Визначення йодного числа 53,33 -"-
титрометричним методом
203. Визначення густини за допомогою 9,86 за одне
ареометру дослідження
204. Визначення складових частин 18,19 -"-
продукту гравіметричним методом
205. Визначення вільного, 46,02 -"-
зв'язаного, загального
сірчистого ангідриду
титрометричним методом
206. Визначення органічних кислот 160,1 -"-
методом високоефективної
рідинної хроматографії
207. Визначення хімічного складу 707,49 -"-
(білки, жири, вуглеводи,
вітамін С, мікро-,
макроелементи) харчових
раціонів
208. Водорості морські, продукти їх 45,25 -"-
переробки.
Визначення альгінової кислоти
титрометричним методом
209. Водорості морські, продукти їх 71,04 -"-
переробки. Визначення агару
210. Жирові продукти. Визначення 80 -"-
толуолу в оліях, рослинних
жирах методом газорідинної
хроматографії
211. Жирові продукти. Визначення 370,34 -"-
вмісту рослинного жиру у
вершково-рослинному маслі за
числом Рейхерта-Мейссля
212. Жирові продукти. Ідентифікація 370,34 -"-
рослинного жиру у
вершково-рослинному маслі
методом газорідинної
хроматографії
213. Жирові продукти. Визначення 22,13 -"-
відстою за вагою гравіметричним
методом
214. Жирові продукти. Визначення 32,67 -"-
твердості за допомогою приладу
Камінського
215. Жирові продукти. Визначення 51,08 -"-
числа омилення титрометричним
методом
216. Жирові продукти. Визначення 70,81 -"-
неомилених речовин
гравіметричним методом
217. Жирові продукти. Визначення 25,55 -"-
показника заломлення за
допомогою рефрактометра
218. Жирові продукти. Визначення 177,19 -"-
жирнокислотного складу методом
газорідинної хроматографії
219. Жирові продукти. Визначення 25,55 -"-
температури плавлення та
застигання за допомогою приладу
Жукова
220. Жирові продукти. Визначення 71,67 -"-
твердих тригліцеридів за
допомогою дилатометра
221. Жирові продукти. Визначення 27,39 -"-
мила (якісна реакція)
222. Жирові продукти. Визначення 17,69 -"-
стійкості емульсій за допомогою
центрифуги
223. Жирові продукти. Визначення 177,19 за одне
ерукової кислоти методом дослідження
газорідинної хроматографії
224. Жирові продукти. Визначення 43,45 -"-
нежирових домішок
гравіметричним методом
225. Макуха, шрот, комбікорм, 28,89 -"-
гірчичний порошок. Визначення
активності уреази
потенціометричним методом
226. Макуха, шрот, комбікорм, 53,18 -"-
гірчичний порошок. Визначення
сирої клітковини гравіметричним
методом
227. Макуха, шрот, комбікорм, 131,45 -"-
гірчичний порошок. Визначення
алілової олії титрометричним
методом
228. Мед. Визначення щавлевої 31 -"-
кислоти титрометричним методом
229. Мед. Визначення мурашиної 43 -"-
кислоти гравіметричним методом
230. Мед. Визначення діастазного 100,32 -"-
числа фотометричним методом
231. Мед. Визначення 36,53 -"-
оксиметилфурфуролу (якісна
реакція)
232. Молоко, молочні продукти. 47,81 -"-
Визначення редуктази,
фосфатази, пероксидази (якісні
реакції)
233. Молоко, молочні продукти. 26 -"-
Визначення аміаку, водню
пероксиду, соди (якісні
реакції)
234. Молоко, молочні продукти. 9,86 -"-
Визначення індексу розчинності
235. Молоко, молочні продукти. 18,5 -"-
Визначення ступеня чистоти
236. М'ясо, м'ясні продукти. 21,21 -"-
Визначення вмісту хліба в
кулінарних виробах
237. М'ясо, м'ясні продукти. 129,25 -"-
Визначення оксипроліну
фотометричним методом
238. М'ясо, м'ясні продукти. 49,67 -"-
Визначення ефективності
термообробки
239. М'ясо, м'ясні продукти. 47,05 -"-
Визначення крохмалю
титрометричним методом
240. М'ясо, м'ясні продукти. 26 -"-
Визначення летких жирних кислот
титрометричним методом
241. М'ясо, м'ясні продукти. 37,21 -"-
Визначення вмісту кісток
гравіметричним методом
242. Продукти переробки плодів та 132,48 -"-
овочів. Визначення
оксиметилфурфуролу
фотометричним методом
243. Продукти переробки плодів та 83,4 за одне
овочів. Визначення пектинових дослідження
речовин титрометричним методом
244. Прянощі. Визначення ефірних 131,45 -"-
масел методом відгону
245. Риба, рибні продукти. 26 -"-
Визначення показників свіжості:
аміаку, сірководню (якісні
реакції)
246. Риба, рибні продукти. 31,28 -"-
Визначення летких жирних кислот
титрометричним методом
247. Чай. Визначення сирої 53,18 -"-
клітковини гравіметричним
методом
248. Чай. Визначення таніну 33,18 -"-
титрометричним методом
249. Яєчні продукти. Визначення 39,98 -"-
вільних жирних кислот
титрометричним методом
250. Яєчні продукти. Визначення 45,25 -"-
ефективності пастеризації
251. Яєчні продукти. Визначення 41,73 -"-
розчинності гравіметричним
методом
Повітря, в тому числі робочої зони,
атмосферне, закритих приміщень
252. Визначення акролеїну методом 71,95 -"-
газорідинної хроматографії
253. Визначення акрилонітрилу 68,9 -"-
методом газорідинної
хроматографії
254. Визначення аміаку методом 62,62 -"-
газорідинної хроматографії
255. Визначення ацетону методом 62,03 -"-
газорідинної хроматографії
256. Визначення ацетальдегіду 58,6 -"-
методом газорідинної
хроматографії
257. Визначення бензолу методом 120,72 -"-
газорідинної хроматографії
258. Визначення бутилацетату методом 98,71 -"-
газорідинної хроматографії
259. Визначення вінілацетату методом 111,98 -"-
газорідинної хроматографії
260. Визначення вінілхлориду методом 82,19 -"-
газорідинної хроматографії
261. Визначення вуглецю оксиду 63,1 -"-
методом газорідинної
хроматографії
262. Визначення гексану методом 67,58 -"-
газорідинної хроматографії
263. Визначення гексаметилендіаміну 65,08 -"-
методом газорідинної
хроматографії
264. Визначення діетилфталату або 71,8 за одне
дібутилфталату методом дослідження
газорідинної хроматографії
265. Визначення етилацетату методом 85,28 -"-
газорідинної хроматографії
266. Визначення етиленбензолу 120,72 -"-
методом газорідинної
хроматографії
267. Визначення етиленгліколю 53,19 -"-
методом газорідинної
хроматографії
268. Визначення етанолу, бутанолу, 66,7 за одне
метанолу, ізопропанолу методом дослідження
газорідинної хроматографії однієї
речовини
269. Визначення епіхлорогідрину 78,93 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії
270. Визначення капролактаму методом 66,92 -"-
газорідинної хроматографії
271. Визначення кислоти оцтової, 55,69 за одне
кислоти сірчаної фотометричним дослідження
методом однієї
речовини
272. Визначення ксилолу методом 120,72 за одне
газорідинної хроматографії дослідження
273. Визначення метилакрилату 57,41 -"-
методом газорідинної
хроматографії
274. Визначення озону 78,64 -"-
спектрофотометричним методом
275. Визначення пилу гравіметричним 47,78 -"-
методом
276. Визначення сірководню 52,28 -"-
фотометричним методом
277. Визначення стиролу методом 85,7 -"-
газорідинної хроматографії
278. Визначення тетрахлоретилену 70,88 -"-
методом газорідинної
хроматографії
279. Визначення толуолу методом 120,72 -"-
газорідинної хроматографії
280. Визначення уайт-спіриту методом 59,8 -"-
газорідинної хроматографії
281. Визначення фтористого водню 68,11 -"-
спектрометричним методом
282. Визначення хлористого водню 69,43 -"-
фотометричним методом
283. Визначення фенолу методом 74,23 -"-
газорідинної хроматографії
284. Визначення формальдегіду 70,99 -"-
методом газорідинної
хроматографії
285. Визначення циклогексанолу 78,91 -"-
методом газорідинної
хроматографії
286. Визначення ціанистого водню 76,96 за одне
фотометричним методом дослідження
287. Визначення азоту діоксиду 35,68 -"-
фотометричним методом
288. Визначення ангідриду 70,61 -"-
миш'яковистого фотометричним
методом
289. Визначення аніліну методом 71,54 -"-
газорідинної хроматографії
290. Визначення аміну методом 64,28 -"-
газорідинної хроматографії
291. Визначення алюмінію 69,95 -"-
спектрофотометричним методом
292. Визначення ангідриду хромового 71,93 -"-
спектрофотометричним методом
293. Визначення ангідриду масляного 62,3 -"-
фотометричним методом
294. Визначення ангідриду сірчаного 59 -"-
фотометричним методом
295. Визначення ангідриду фосфорного 72,31 -"-
фотометричним методом
296. Визначення ангідриду 61,64 -"-
малеїнового методом
газорідинної хроматографії
297. Визначення берилію 27,92 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
298. Визначення вуглецю 72,34 -"-
чотирихлористого
газохроматографічним методом
299. Визначення дихлороетану 69,7 -"-
газохроматографічним методом
300. Визначення діоксиду кремнію 74,32 -"-
фотометричним методом
301. Визначення їдких лугів 52,81 -"-
електрохімічним методом
302. Визначення етилену оксиду 57,54 -"-
газохроматографічним методом
303. Визначення етилцелозольву 69,97 -"-
газохроматографічним методом
304. Визначення етилендіаміну 50,96 -"-
газохроматографічним методом
305. Визначення заліза 69,01 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
306. Визначення каніфолі 30,93 -"-
спектрометричним методом
307. Визначення кадмію 70,48 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
308. Визначення кислоти мурашиної 74,45 -"-
методом тонкошарової
хроматографії
309. Визначення кислоти борної 56,89 за одне
електрохімічним методом дослідження
310. Визначення кислоти масляної 52,93 -"-
хроматографічним методом
311. Визначення кобальту 68,24 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
312. Визначення масла мінерального 54,9 -"-
хроматографічним методом
313. Визначення міді 66,92 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
314. Визначення нікелю 72,2 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
315. Визначення олова 66,52 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
316. Визначення піридину 34,86 -"-
фотометричним методом
317. Визначення ртуті 70,06 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
318. Визначення свинцю 73,63 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
319. Визначення скипидару 55,45 -"-
газохроматографічним методом
320. Визначення тіураму 50,96 -"-
фотометричним методом
321. Визначення тетраетилсвинцю 68,61 -"-
газохроматографічним методом
322. Визначення трикрезилфосфату 72,31 -"-
газохроматографічним методом
323. Визначення толуїлендіізоціанату 67,06 -"-
газохроматографічним методом
324. Визначення цинку 60,98 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
325. Визначення хлору 52,28 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
326. Визначення ванадію 20,21 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
327. Визначення марганцю 38,08 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
328. Визначення метилмеркаптану 31,53 -"-
фотометричним методом
329. Визначення миш'яку 27,13 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
330. Визначення сажі фотометричним 30,04 -"-
методом
331. Визначення сірки діоксиду 36,54 -"-
фотометричним методом
332. Визначення сірковуглецю 29,37 за одне
фотометричним методом дослідження
333. Визначення хрому 75,88 -"-
полярографічним,
спектрометричним методом
334. Визначення ефіру діетилового 71,02 -"-
газохроматографічним методом
Вироби парфумерні, косметичні
335. Синтетичні мийні засоби. 134,33 -"-
Визначення залишкової кількості
поверхнево-активних речовин на
тканині після застосування
336. Вироби декоративної косметики 3,85 -"-
на жировій основі. Визначення
мазка
337. Вироби декоративної косметики 15,01 -"-
на жировій основі. Визначення
температури краплепадіння,
карбонільного числа
338. Вироби декоративної косметики 43,8 -"-
порошкоподібні та компактні.
Визначення масової частки
стеаринового цинку або магнію
339. Вироби декоративної косметики 8,82 -"-
порошкоподібні та компактні.
Визначення залишку на ситі з
дротовою сіткою N 0071, з
капроновою сіткою N 73
340. Вироби декоративної косметики 6,71 -"-
порошкоподібні та компактні.
Визначення ступеня компактності
для компактних виробів
341. Вироби косметичні. Визначення 17,78 -"-
масової частки води та летких
речовин, сухих речовин
342. Вироби косметичні. 6,71 -"-
Визначення рН, колоїдної
стабільності, термостабільності
343. Вироби косметичні. Визначення 17,61 -"-
динамічної або кінематичної
в'язкості при 20 град. С
344. Вироби косметичні. Визначення 4,41 -"-
густини при 20 град. С
345. Вироби косметичні. Визначення 9,35 -"-
показника заломлення
при 20 град. С
346. Вироби косметичні. Визначення 15 -"-
кислотного числа
347. Вироби косметичні. Визначення 48,33 -"-
масової частки етилового спирту
348. Вироби косметичні. Визначення 35,17 -"-
піноутворювальної здатності
349. Вироби косметичні. Визначення 44,04 за одне
масової частки аніонних дослідження
поверхнево-активних речовин або
масової частки аніонактивної
речовини
350. Вироби парфумерні рідкі. 48,33 -"-
Визначення суми масових часток
запашних речовин
351. Глина природна подрібнена для 30,72 -"-
косметичної промисловості,
маски косметичні на глиняній
основі. Визначення
бентонітового числа
352. Дезодоранти. Визначення масової 12,38 -"-
частки запашних речовин
353. Засоби проти сивини. Визначення 30,72 -"-
масової концентрації сірки
354. Засоби проти сивини. Визначення 6,59 -"-
часу осідання суспензії
355. Крем косметичний. Визначення 17,92 -"-
масової частки гліцерину
356. Крем косметичний. Визначення 14,93 -"-
масової частки загальних лугів
у перерахунку на їдкий калій
357. Крем косметичний на жировій 30,59 -"-
основі. Визначення температури
краплепадіння
358. Крем для гоління. Визначення 22,79 -"-
масової частки жирних кислот
359. Крем для гоління. Визначення 17,65 -"-
масової частки хлоридів
360. Лак для нігтів. Визначення 3,55 -"-
зовнішнього вигляду лакової
плівки
361. Лак для нігтів. Визначення 30,84 -"-
умовної в'язкості за
віскозиметром ВЗ-4
при 20 град. С
362. Лак для нігтів. Визначення часу 6,68 -"-
висихання при 20 +(-) 1 град. С
363. Лак для нігтів. Визначення 15,02 -"-
масової частки нелетких речовин
364. Лак для нігтів. Визначення 15,02 -"-
адгезії
365. Лак для волосся. Визначення 17,78 -"-
масової частки нелетких речовин
366. Лак для волосся. Визначення 48,33 -"-
об'ємної частки етилового
спирту
367. Лак для волосся. Визначення 15,02 -"-
масової частки пропіленту
(для аерозольної упаковки)
368. Олія косметична дитяча. 17,8 -"-
Визначення зольності, вмісту
водорозчинних кислот
369. Олія ефірна. Визначення 6,65 -"-
відносної густини
при 30 град. С
370. Олія ефірна. Визначення вмісту 17,71 за одне
загальної золи дослідження
371. Олія ефірна. Визначення 9,35 -"-
показника заломлення
при 30 град. С
372. Олія ефірна. Визначення 15 -"-
кислотного числа
373. Олія ефірна. Визначення 8,81 -"-
розчинності у спирті етиловому
374. Олія ефірна. Визначення масової 44,08 -"-
частки води та етилового
спирту, масової частки спиртів
375. Олія ефірна. Визначення 15 -"-
ефірного числа
376. Олія ефірна. Визначення кута 6,76 -"-
обертання площини поляризації,
температури застигання
377. Олія ефірна. Визначення масової 44,4 за дослідження
частки анетолу та інших одного
ненасичених сполук, фенхолу, показника
карбонільних сполук, складних в одній олії
ефірів, камфори, етанолу,
кетонів, ліналоолу, терпенових
спиртів, стеароптенів, вільного
та зв'язаного ментолу,
борнілацетату, склареолу,
карвону, фенолів, туйону та
речовин, що переганяються з
водяною парою
378. Олія ефірна. Визначення 17,78 за одне
наявності води дослідження
379. Паста зубна. Визначення масової 17,92 -"-
частки гліцерину
380. Паста зубна. Визначення масової 66,7 -"-
частки суми важких металів
381. Паста зубна. Визначення 17,61 -"-
динамічної межі плинності,
коефіцієнта пластичності,
пінного числа
382. Паста зубна. Визначення 4,42 -"-
стійкості піни
383. Паста зубна. Визначення масової 30,85 -"-
частки вуглекислого кальцію та
вуглекислого магнію
384. Пінка косметична для вмивання. 17,92 -"-
Визначення масової частки
гліцерину
385. Пінка косметична для вмивання. 9,47 -"-
Визначення масової частки
загального лугу в перерахунку
на їдкий калій
386. Порошок зубний. Визначення 8,82 -"-
залишку на ситі із
сіткою N 014 К
387. Порошок зубний. Визначення 22,79 -"-
масової частки вуглекислого
кальцію, вуглекислого магнію та
вуглекислого натрію в
перерахунку на вуглекислий
кальцій, двовуглекислого натрію
388. Порошок зубний. Визначення 8,86 за одне
масової частки вільного лугу дослідження
в перерахунку на оксид кальцію
389. Порошок зубний. Визначення 66,07 -"-
абразивності
390. Протипедикульозний лосьйон. 65,81 -"-
Визначення масової частки
перметрину
391. Фіксатори хімічної завивки 12,36 -"-
волосся. Визначення масової
частки перекису водню
392. Хна та басма натуральні. 17,71 -"-
Визначення масової частки
загальної золи, масової
частки золи, нерозчинної у
соляній кислоті
Засоби побутової хімії
393. Визначення фізико-хімічних 40,37 -"-
показників:
динамічної в'язкості, термостабільності густини при 20 град. С, показника заломлення, рН
394. Визначення часу руйнування 18,05 -"-
забруднення
395. Визначення показників 35,96 -"-
функціонального призначення:
очисна здатність, мийна
здатність, приріст блиску,
емульгувальна здатність
396. Визначення якісної реакції 6,57 -"-
на вміст активного хлору або
поверхнево-активних речовин
397. Визначення маси ароматизуючої 6,64 -"-
композиції
398. Визначення масової частки 17,78 за одне
хлоридів магнію, фосфорнокислих дослідження
солей у перерахунку на оксид одного
п'ятивалентного фосфору, сухої показника
речовини, оптичного відбілювача
(якісна проба), вуглекислого
натрію, нерозчинних у воді
речовин (абразивів),
вуглекислого натрію у
перерахунку на непрожарюваний
продукт, втрати під час
прожарювання при
270-300 град. С, хлоридів у
перерахунку на хлористий
натрій, заліза у перерахунку на
оксид трьохвалентного заліза,
нерозчинних у воді речовин,
ароматизуючої композиції
399. Визначення масової частки 14,15 за одне
фракцій гранул дослідження
розміром від 0,2 до 2,5 мм
400. Визначення концентрації 14,23 -"-
натру їдкого
401. Визначення об'ємної частки 44,08 -"-
етанолу або метанолу
402. Визначення масової частки 35,02 -"-
речовин, розчинних у спирті
403. Визначення масової частки 70,08 -"-
вільного вуглецево-кислого
натрію
404. Визначення масової частки 47,08 за одне
домішок нерозчинних у воді дослідження
405. Визначення масової частки 41,68 -"-
завислих частинок
406. Визначення масової частки 152,95 -"-
жирних кислот
407. Визначення масової частки суми 74,04 -"-
неомилених органічних речовин
408. Визначення масової частки 75,14 -"-
активного хлору
409. Визначення біологічного 775,33 -"-
розкладання поверхнево-активних
речовин у водяному середовищі
410. Мило господарське та туалетне 17,78 за одне
тверде. Визначення якісного дослідження
числа (маси жирних кислот у одного
перерахунку на номінальну масу показника
100 грамів), масової частки
содопродуктів у перерахунку на
оксид натрію, температури
застигання жирних кислот,
масової частки хлористого
натрію, первісного об'єму піни,
масової частки хлоридів
411. Мило туалетне рідке на жировій 17,78 -"-
основі та рідке мило на основі
синтетичних поверхнево-активних
речовин. Визначення масової
частки жирних кислот (включаючи
неомилений жир та неомилені
органічні речовини), масової
частки натру їдкого (у
перерахунку на їдкий калій),
масової частки вільного
вуглекислого калію, масової
частки суми неомилюваних
органічних речовин та жирів,
масової частки домішок,
нерозчинних у воді,
піноутворювальної здатності
(пінне число, стійкість піни),
масової частки сухої речовини
412. Мило туалетне рідке на основі 44,04 за одне
синтетичних поверхнево-активних дослідження
речовин. Визначення масової
частки аніонних
поверхнево-активних речовин
Пестициди
413. Визначення залишкової кількості 207,39 за одне
похідних нітрофенолу в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 124,43 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії з другого
аналізу
82,96 за одне
дослідження
в серії
понад десять
аналізів
414. Визначення залишкової кількості 184,89 за одне
бентазону в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом тонкошарової
хроматографії
110,93 за одне
дослідження
в серії з другого
аналізу
73,96 за одне
дослідження в
серії понад
десять аналізів
415. Визначення залишкової кількості 154,89 за одне
бромистого метилу в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 92,93 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії з другого
аналізу
61,96 за одне
дослідження в
серії понад
десять аналізів
416. Визначення залишкової кількості 169,89 за одне
карбоксину в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом тонкошарової 101,93 за одне
хроматографії дослідження в
серії з другого
аналізу
67,96 за одне
дослідження в
серії понад
десять аналізів
417. Визначення залишкової кількості 177,39 за одне
ленацилу в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом 106,43 за одне
тонкошарової хроматографії дослідження в
серії з другого
аналізу
70,96 за одне
дослідження в
серії понад
десять аналізів
418. Визначення залишкової кількості 184,89 за одне
трифлураліну в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 110,93 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії з
другого аналізу
73,96 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
419. Визначення залишкової кількості 184,89 за одне
піридату в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом 110,93 за одне
тонкошарової хроматографії дослідження
в серії з
другого аналізу
73,96 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
420. Визначення залишкової кількості 162,39 за одне
похідних фенілсечовин в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 97,43 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії з
другого аналізу
64,96 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
421. Визначення залишкової кількості 160,89 за одне
амітразу в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом тонкошарової 96,53 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
64,36 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
422. Визначення залишкової кількості 169,89 за одне
бромпропілату в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 101,93 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
67,96 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
423. Визначення залишкової кількості 170,3 за одне
дазомету в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом тонкошарової 102,18 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
68,12 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
424. Визначення залишкової кількості 171,8 за одне
хлоридазону в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 103,8 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
68,72 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
425. Визначення залишкової кількості 659,79 за одне
фенаримолу в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом газорідинної 395,87 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
263,92 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
426. Визначення залишкової кількості 118,6 за одне
пестицидів, що містять у складі дослідження
мідь в харчових продуктах та
об'єктах навколишнього 71,16 за одне
середовища фотометричним дослідження
методом в серії другого
аналізу
47,44 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
427. Визначення залишкової кількості 121,6 за одне
пестицидів, що містять у складі дослідження
ртуть в харчових продуктах та
об'єктах навколишнього 72,96 за одне
середовища фотометричним дослідження
методом в серії другого
аналізу
48,64 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
428. Визначення залишкової кількості 133,6 за одне
трихлорацетату натрію в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 80,16 за одне
фотометричним методом дослідження
в серії другого
аналізу
53,44 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
429. Визначення залишкової кількості 121,6 за одне
фосфороводню в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 72,96 за одне
фотометричним методом дослідження
в серії другого
аналізу
48,64 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
430. Визначення залишкової кількості 126,1 за одне
манкоцебу в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища фотометричним 75,66 за одне
методом дослідження
в серії другого
аналізу
50,44 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
431. Визначення залишкової кількості 66,1 за одне
дефенацину в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища фотометричним 39,66 за одне
методом дослідження
в серії другого
аналізу
26,44 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
432. Визначення залишкової кількості 221,76 за одне
хлорорганічних пестицидів в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 133,06 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
88,7 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
433. Визначення залишкової кількості 236,76 за одне
фосфорорганічних пестицидів в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 142,06 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
94,7 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
434. Визначення залишкової кількості 184,89 за одне
етилмеркурхлориду в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 110,93 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
73,96 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
435. Визначення залишкової кількості 206,76 за одне
похідних феноксиалканкарбонових дослідження
кислот в харчових продуктах та
об'єктах навколишнього 124,06 за одне
середовища методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
82,7 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
436. Визначення залишкової кількості 191,76 за одне
похідних сим-триазинів, дослідження
триазинів в харчових продуктах
та об'єктах навколишнього 115,06 за одне
середовища методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
76,7 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
437. Визначення залишкової кількості 203,76 за одне
піретроїдів в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 122,26 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
81,5 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
438. Визначення залишкової кількості 171,8 за одне
тіофанатметилу в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 103,8 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
68,72 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
439. Визначення залишкової кількості 158,75 за одне
похідних триазолів в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 95,25 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
63,5 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
440. Визначення залишкової кількості 173,75 за одне
похідних карбамінової кислоти, дослідження
тіо- і дитіокарбаматів в
харчових продуктах та об'єктах 104,25 за одне
навколишнього середовища дослідження
методом тонкошарової в серії другого
хроматографії аналізу
69,5 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
441. Визначення залишкової кількості 188,76 за одне
похідних ацетанілідів у дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 113,26 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
75,5 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
442. Визначення залишкової кількості 197,76 за одне
похідних неонікотиноїдів в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 118,00 за одне
методом тонкошарової дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
79,1 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
443. Визначення залишкової кількості 161,3 за одне
пропаргіту в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом тонкошарової 96,78 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
64,52 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
444. Визначення залишкової кількості 170,3 за одне
бенсултапу в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом тонкошарової 102,18 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
68,12 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
445. Визначення залишкової кількості 197,3 за одне
гліфосату в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом 118,38 за одне
тонкошарової хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
78,92 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
446. Визначення залишкової кількості 318,44 за одне
хлорорганічних пестицидів в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 191,06 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
127,38 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
447. Визначення залишкової кількості 659,79 за одне
етилмеркурхлориду в харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 395,87 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
263,92 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
448. Визначення залишкової кількості 473,63 за одне
похідних феноксиалканкарбонових дослідження
кислот в харчових з продуктах
та об'єктах навколишнього 301,83 за одне
середовища методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
229,22 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
449. Визначення залишкової кількості 562,28 за одне
фосфорорганічних пестицидів в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 315,87 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
263,92 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
450. Визначення залишкової кількості 370,1 за одне
похідних сим-триазинів в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 222,06 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
148,04 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
451. Визначення залишкової кількості 407,73 за одне
піретроїдів у харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 244,64 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
163,09 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
452. Визначення залишкової кількості 370,1 за одне
похідних триазолів у харчових дослідження
продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 222,06 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
148,04 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
453. Визначення залишкової кількості 370,1 за одне
похідних тіо- і дитіокарбаматів дослідження
у харчових продуктах та
об'єктах навколишнього 222,06 за одне
середовища методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
148,04 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
454. Визначення залишкової кількості 383,6 за одне
похідних ацетанілідів у дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 230,16 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
153,44 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
455. Визначення залишкової кількості 747,26 за одне
похідних неонікотиноїдів у дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 448,36 за одне
методом високоефективної дослідження
рідинної хроматографії в серії другого
аналізу
298,9 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
456. Визначення залишкової кількості 747,26 за одне
похідних сульфанілсечовин у дослідження
харчових продуктах та
об'єктах навколишнього 448,30 за одне
середовища методом дослідження
високоефективної рідинної в серії другого
хроматографії аналізу
298,9 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
457. Визначення залишкової кількості 1049,47 за одне
гліфосату в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом 629,68 за одне
високоефективної рідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
419,79 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
458. Визначення залишкової кількості 765,69 за одне
пропамокарбу гідрохлориду в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 459,41 за одне
методом високоефективної дослідження
рідинної хроматографії в серії другого
аналізу
306,28 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
459. Визначення залишкової кількості 743,51 за одне
похідних бензимідазолу в дослідження
харчових продуктах та об'єктах
навколишнього середовища 446,11 за одне
методом високоефективної дослідження
рідинної хроматографії в серії другого
аналізу
297,4 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
460. Визначення залишкової кількості 569,19 за одне
клетодиму в харчових продуктах дослідження
та об'єктах навколишнього
середовища методом 341,51 за одне
високоефективної рідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
227,68 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
461. Визначення фізико-хімічних 111,52 за одне
показників (агрегатний стан, дослідження
колір, запах, рН, густина)
препаративної форми пестицидів
462. Визначення вмісту діючих 265,26 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
фосфорорганічних пестицидів
методом газорідинної 159,16 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
106,1 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
463. Визначення вмісту діючих 265,26 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
пестицидів класу піретроїдів
методом газорідинної 159,16 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
106,1 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
464. Визначення вмісту діючих 268,26 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
пестицидів класу триазолів
методом газорідинної 160,96 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
107,3 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
465. Визначення вмісту діючих 250,26 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
пестицидів похідних
феноксіалканкарбонових кислот 150,16 за одне
методом газорідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
100,1 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
466. Визначення вмісту діючих 247,26 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
пестицидів класу сим-триазинів
методом газорідинної 148,36 за одне
хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
98,9 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
467. Визначення вмісту діючих 323,94 за одне
речовин карбоксину та тираму у дослідження
препаративних формах пестицидів
методом високоефективної 194,36 за одне
рідинної хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
129,58 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
468. Визначення вмісту діючих 250,14 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
пестицидів класу
неонікотиноїдів методом 150,08 за одне
високоефективної рідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
100,06 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
469. Визначення вмісту діючої 325,14 за одне
речовини гліфосату у дослідження
препаративних формах пестицидів
методом високоефективної 195,08 за одне
рідинної хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
130,06 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
470. Визначення масової частки 152,94 за одне
пестицидів у протруєному дослідження
насінні зернових, зернобобових
та овочевих культур методом 91,76 за одне
тонкошарової хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
61,18 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
471. Визначення вмісту діючих 280,14 за одне
речовин у препаративних формах дослідження
пестицидів похідних
сульфанілсечовин методом 168,08 за одне
високоефективної рідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
112,06 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
472. Визначення масової частки 187,44 за одне
пестицидів у протруєному дослідження
насінні зернових, зернобобових
та овочевих культур методом 112,46 за одне
газорідинної хроматографії дослідження
в серії другого
аналізу
74,98 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
473. Визначення масової частки 325,14 за одне
пестицидів у протруєному дослідження
насінні зернових, зернобобових
та овочевих культур методом 195,08 за одне
високоефективної рідинної дослідження
хроматографії в серії другого
аналізу
130,06 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
474. Ідентифікація пестициду методом 249,8 за одне
тонкошарової хроматографії дослідження
475. Ідентифікація пестициду методом 344,71 -"-
газорідинної хроматографії
476. Ідентифікація та визначення 1500 за одне
вмісту діючих речовин у дослідження
пестицидах невідомого хімічного
складу методами газорідинної 900 за одне
хроматографії/мас-спектрометрії дослідження
або високоефективної рідинної в серії другого
хроматографії/мас-спектрометрії аналізу
700 за одне
дослідження
в серії понад
десять аналізів
477. Навчання методик визначення 1311,4 за одну методику
залишкової кількості пестицидів
(тонкошарова або газорідинна
хроматографія)
Визначення інших хімічних речовин
478. Визначення в рідкому модельному 19,12 за одне
середовищі бору дослідження
479. Визначення в рідкому модельному 10,89 -"-
середовищі фтору
480. Визначення в рідкому модельному 32,98 за одне
середовищі нікелю, кобальту, дослідження
цинку, міді, свинцю, кадмію однієї речовини
методом тонкошарової
хроматографії
481. Визначення в рідкому модельному 25,11 за одне
середовищі фенолу методом дослідження
газорідинної хроматографії
482. Визначення в рідкому модельному 42,7 -"-
середовищі дифенілолпропану
методом тонкошарової
хроматографії
483. Визначення в рідкому модельному 59,23 -"-
середовищі діоктилфталату,
дибутилфталату методом
газорідинної хроматографії
484. Визначення в рідкому модельному 43,31 -"-
середовищі капролактаму методом
тонкошарової хроматографії
485. Визначення в рідкому модельному 80,46 за одне
середовищі формальдегіду дослідження
методом газорідинної
хроматографії
486. Визначення в рідкому модельному 79,53 -"-
середовищі стиролу, етилбензолу
методом газорідинної
хроматографії
487. Визначення в рідкому модельному 40,81 -"-
середовищі бутилакрилату,
бутилметакрилату методом
газорідинної хроматографії
488. Визначення в рідкому модельному 43,45 -"-
середовищі вінілацетату методом
газорідинної хроматографії
489. Визначення в рідкому модельному 43,05 -"-
середовищі гексаметилендіаміну
методом тонкошарової
хроматографії
490. Визначення в рідкому модельному 68,32 -"-
середовищі заліза методом
спектрофотометрії
491. Визначення в рідкому модельному 28,22 -"-
середовищі алюмінію методом
спектрофотометрії
492. Визначення в рідкому модельному 42,1 -"-
середовищі тіураму, цимату,
вулкациту, каптаксу, альтаксу,
сульфенаміду методом
тонкошарової хроматографії
493. Визначення в рідкому модельному 43,09 -"-
середовищі неозону Д методом
тонкошарової хроматографії
494. Визначення в рідкому модельному 46,61 -"-
середовищі моноетиланіліну
методом тонкошарової
хроматографії
495. Визначення в модельному 41,47 -"-
середовищі діфенілгуанідину
методом тонкошарової
хроматографії
496. Визначення в рідкому модельному 28,45 -"-
середовищі барію методом
спектрофотометрії
497. Визначення в рідкому модельному 68,32 за одне
середовищі марганцю, хрому, дослідження
миш'яку методом однієї речовини
спектрофотометрії
498. Визначення в рідкому модельному 40,15 за одне
середовищі ізопропілового дослідження
спирту методом газорідинної
хроматографії
499. Визначення в рідкому модельному 43,45 за одне
середовищі етилацетату, ацетону дослідження
методом газорідинної однієї речовини
хроматографії
500. Визначення в рідкому модельному 44,25 -"-
середовищі гексану, гептану
методом газорідинної
хроматографії
501. Визначення в рідкому модельному 41,87 за одне
середовищі бутилового спирту дослідження
методом газорідинної
хроматографії
502. Визначення в повітряному 81,33 -"-
модельному середовищі
формальдегіду методом
газорідинної хроматографії
503. Визначення в повітряному 64,84 -"-
модельному середовищі фенолу
методом газорідинної
хроматографії
504. Визначення в повітряному 60,14 -"-
модельному середовищі
вінілацетату методом
тонкошарової хроматографії
505. Визначення в повітряному 78,29 -"-
модельному середовищі
капролактаму хроматографічним
методом
506. Визначення в повітряному 45,16 за одне
модельному середовищі кумарину, дослідження
індену хроматографічним методом однієї речовини
507. Визначення в повітряному 124,78 за одне
модельному середовищі стиролу дослідження
хроматографічним методом
508. Визначення в повітряному 59,23 за одне
модельному середовищі дослідження
діоктилфталату, дибутилфталату, однієї речовини
хроматографічним методом
509. Визначення в повітряному 81,33 -"-
модельному середовищі
малеїнового ангідриду,
фталевого ангідриду
хроматографічним методом
510. Визначення в повітряному 130,51 -"-
модельному середовищі
етилацетату, бутилацетату
хроматографічним методом
511. Визначення в повітряному 30,68 за одне
модельному середовищі дослідження
вінілацетату фотометричним
методом
512. Визначення в повітряному 74,73 -"-
модельному середовищі
толуїлендіізоціанату
хроматографічним методом
513. Визначення в повітряному 127,1 -"-
модельному середовищі бензолу
хроматографічним методом
514. Визначення в повітряному 127,1 -"-
модельному середовищі мета- або
орто-ксилолу хроматографічним
методом
515. Визначення в повітряному 89,08 -"-
модельному середовищі сполук
цинку фотометричним методом
516. Визначення в повітряному 27,92 -"-
модельному середовищі сполук
свинцю фотометричним методом
517. Визначення в повітряному 78,29 за одне
модельному середовищі аміаку дослідження
фотометричним методом
518. Визначення в повітряному 71,17 -"-
модельному середовищі
хлористого водню фотометричним
методом
519. Визначення в повітряному 78,21 -"-
модельному середовищі
етилбензолу хроматографічним
методом
520. Визначення в повітряному 33,83 -"-
модельному середовищі сполук
хрому фотометричним методом
521. Визначення в повітряному 89,25 -"-
модельному середовищі
хлорвінілу хроматографічним
методом
522. Визначення в модельному 37,91 за одне
середовищі дихлоретану, дослідження
метиленхлориду, однієї речовини
чотирихлористого вуглецю
методом газорідинної
хроматографії
523. Визначення в модельному 26,51 за одне
середовищі епіхлоргідрину дослідження
методом газорідинної
хроматографії
Токсикологічні дослідження
524. Визначення середньосмертельної
дози (LD ) хімічних речовин
50 на одному виді лабораторних тварин:
при введенні в шлунок 1156,5 за одне
дослідження
при внутрішньовенному введенні 1500,52 -"-
при внутрішньочеревинному 1206,4 -"- введенні
при нанесенні на шкіру 1782,56 -"-
525. Визначення середньосмертельної 1554,55 -"-
концентрації хімічних речовин
(LS ) на одному виді
50 лабораторних тварин при інгаляційному введенні
526. Визначення видової та статевої 1380,44 -"-
чутливості тварин до хімічних
речовин
527. Визначення сенсибілізуючої дії 1774,34 -"-
хімічних речовин на
лабораторних тваринах
528. Визначення 364,82 -"-
шкірно-подразнювальної дії
хімічних речовин на
лабораторних тваринах
529. Визначення подразнювальної дії 340,67 -"-
хімічних речовин на слизові
оболонки (очей, ротової
порожнини) на одному виді
лабораторних тварин
530. Визначення показників гострої 636,94 -"-
шкірно-резорбтивної дії
парфумерно-косметичних виробів
на одному виді лабораторних
тварин
531. Визначення кумулятивної дії 2070 за одне
хімічних речовин на одному виді дослідження
лабораторних тварин
532. Визначення хронічної 15000 -"-
токсичності хімічних речовин
при введенні в шлунок на одному
виді лабораторних тварин
533. Визначення хронічної 15320 -"-
токсичності хімічних речовин
при нанесенні на шкіру
(шкірно-резорбтивна дія)
534. Визначення фотосенсибілізуючої 233,93 -"-
дії парфумерно-косметичних
виробів
535. Визначення, загальнотоксичної 75,99 -"-
дії виробів медичного
призначення за показниками
цитотоксичності
536. Визначення пірогенної дії 143,26 -"-
виробів медичного призначення
537. Визначення гемолітичної дії 54,09 -"-
виробів медичного призначення
538. Визначення 109,3 -"-
шкірно-подразнювальної дії
косметичної продукції та
товарів побутової хімії за
допомогою "клаптикового" тесту
539. Розроблення токсикологічного 5280 за один паспорт
паспорта на хімічні речовини та
іншу продукцію (без урахування
вартості проведення необхідних
досліджень/вимірювань)
Фізичні та радіологічні показники
540. Визначення еквівалентних рівнів 81,31 за одне
звукового тиску в октавних дослідження
смугах частот та звуку (шумове
навантаження) на робочому місті
541. Визначення еквівалентного та 179,52 -"-
максимального рівнів звуку
(шумового навантаження) для
непостійних та імпульсних шумів
542. Визначення рівня шумового 823,68 -"-
навантаження джерелами
підприємств на сельбищну
територію
543. Визначення шумових 118,08 -"-
характеристик джерела шуму
(шумова потужність)
544. Визначення еквівалентного рівня 227,04 -"-
ультразвуку (навантаження) та
рівня звукового тиску
ультразвуку в октавних смугах
частот
545. Визначення еквівалентного та 157,13 -"-
максимального рівнів інфразвуку
(навантаження) та рівнів
звукового тиску інфразвуку в
октавних смугах частот
546. Визначення рівня загальної або 71,81 -"-
локальної вібрації
(корегувальні еквівалетні
рівні)
547. Визначення напруженості або 181,31 за одне
щільності потоку дослідження
електромагнітного
випромінювання
548. Визначення рівня постійного 44,35 -"-
магнітного поля або рівня
електростатичного поля
(напруженість)
549. Визначення дози лазерного 222,82 -"-
випромінювання
550. Визначення рівня інфрачервоного 44,35 -"-
або ультрафіолетового
випромінювання
551. Визначення швидкості руху 22,18 -"-
повітря в житлових та
виробничих приміщеннях
552. Визначення рівня освітленості 22,18 -"-
553. Визначення яскравості та 22,18 -"-
блискучості поверхні
554. Вивчення радіаційної ситуації, 518,45 за один
підготовка та обґрунтування документ
протирадіаційних заходів на
радіаційне небезпечному об'єкті
555. Визначення радіонуклідного 253,44 за одне
складу та питомої активності дослідження
природних і штучних
радіонуклідів в об'єкті
природного середовища методом
гамма-спектрометричного аналізу
556. Визначення питомої активності 245,28 -"-
радіонуклідів цезію-137 та
стронцію-90 у продуктах
харчування методом гамма- та
бета-спектрометричного аналізу
557. Визначення радіонуклідного 296,96 -"-
складу та питомої активності
природних і штучних
радіонуклідів у одній пробі
води методом спектрометричного
аналізу
558. Визначення радіонуклідного 285,47 -"-
складу та питомої активності
радіонуклідів у продуктах
харчування та воді
радіохімічним методом
559. Визначення радіонуклідного 275,47 -"-
складу та питомої активності
радіонуклідів у ґрунті та
рослинності радіохімічним
методом
560. Вимірювання потужності 19,01 -"-
поглиненої дози зовнішнього
гамма-випромінювання в одній
точці
561. Вимірювання поверхневого 25,34 -"-
забруднення
бета-випромінювальними
радіонуклідами
562. Вимірювання поверхневого 25,34 -"-
забруднення
альфа-випромінювальними
радіонуклідами в одній точці
563. Проведення радіометричних 70 за один вагон
досліджень залізничних
транспортних засобів
564. Вимірювання еквівалентної 69,7 за одне
рівноважної об'ємної активності дослідження
радону-222 у повітрі приміщень
в одній точці
565. Вимірювання дози зовнішнього 343,2 -"-
опромінення людини
566. Вимірювання дози внутрішнього 362,52 -"-
опромінення людини
567. Підготовка дозволу на роботи з 246,4 за один документ
радіоактивними речовинами та
іншими джерелами іонізуючих
випромінювань
568. Корегування та доопрацювання 490,08 -"-
нормативно-технічної
документації з питань
радіаційної безпеки
569. Проведення досліджень 44,35 за одне
аероіонізації повітря дослідження
570. Підготовка документів з питань 120,38 за один
радіаційного контролю в документ
будівництві (паспорт
радіаційної якості, радіаційний
сертифікат тощо)
571. Складення санітарного паспорта 127,6 за один паспорт
на радіотехнічний об'єкт
Різне
572. Санітарно-епідеміологічна 74,19 за одноразову
оцінка матеріалів щодо оцінку
відведення земельних ділянок
для будівництва об'єктів
(без урахування вартості
досліджень/вимірювань)
573. Санітарно-епідеміологічна 4,4 за одну
оцінка проектів будівництва, сторінку
розширення, реконструкції або
модернізації об'єктів
574. Санітарно-епідеміологічна 492,8 за одноразову
оцінка матеріалів щодо оцінку
можливості поводження з
токсичними речовинами і
сполуками хімічного та
біологічного походження, у тому
числі відходами
575. Підготовка дозволів відомчим 124,96 за один дозвіл
лабораторіям на роботу із
мікроорганізмами I-IV груп
патогенності
576. Визначення шкідливих і 482,8 за одне
небезпечних факторів дослідження
виробничого середовища,
технологічного та трудового
процесу з метою атестації
робочих місць (без урахування
вартості досліджень/вимірювань)
577. Визначення шкідливих і 408,57 за одне
небезпечних факторів дослідження
виробничого середовища,
технологічного та трудового
процесу для відбору
контингентів, що підлягають
обов'язковому медичному огляду
578. Санітарний огляд суден на 41,18 за один огляд
відповідність вимогам
санітарних правил для видачі
судового свідоцтва
579. Підготовка проекту висновку 328 за один висновок
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи на продукцію
580. Підготовка проекту висновку 176 за один документ
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи на
нормативно-технічний документ
або діючий об'єкт
581. Підготовка дозволів 17,6 за один дозвіл
(без урахування вартості
досліджень/вимірювань)
582. Надання консультацій з питань 44,7 за одного слухача
створення відомчих лабораторій, за одну годину визначення і усунення небезпечних факторів для здоров'я людини
583. Надання консультацій юридичним 22 за одну годину
та фізичним особам з питань
забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя
населення і проведення
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
584. Навчання на робочих місцях 75,17 за одного слухача
фахівців відомчих лабораторій за один день методів проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень
585. Підготовка гігієнічного 17,6 за одну партію
сертифіката на харчові продукти
(без урахування вартості
досліджень/вимірювань)
586. Санітарно-епідеміологічне 49 за один перелік
обстеження та погодження
асортименту продукції суб'єктів
господарювання
587. Проведення гігієнічного 11,28 за одного слухача
навчання громадян, професійна за одну годину чи інша діяльність яких пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі харчових
588. Складення санітарних паспортів 17,6 за один паспорт
об'єктів та на спеціальні
автотранспортні засоби
(без урахування вартості
досліджень/вимірювань)
589. Дезінфекція води в ємностях 1,05 за один куб. метр
590. Профілактична дезінфекція 7,44 за один куб. метр
питної води в колодязях
591. Дезінфекція поверхонь 2,46 за один кв. метр
приміщень, транспортних
засобів, ємностей тощо
592. Камерне знезараження речей 39,69 за одну обробку
10 кілограмів
593. Камерне знезараження книжок 50,6 за одну обробку
10 кілограмів
594. Камерна обробка постільних 1,06 за один кілограм
речей у стаціонарній дезкамері
595. Санітарна обробка ураженої 8,72 за одну обробку
педикульозом особи
596. Надання консультацій з питань 20,24 за одну
вибору та застосування засобів консультацію
з проведенням розрахунків
потреби в дезінфекційних,
дезінсекційних та
дератизаційних засобах
597. Обстеження підприємств, установ 25,52 за одне
та організацій з метою обстеження
визначення можливості (без виконання
провадження ними діяльності, випробувань)
пов'язаної з розробленням,
випробуванням, виробництвом,
фасуванням, пакуванням,
зберіганням, застосуванням,
реалізацією дезінфекційних,
стерилізаційних, дезінсекційних
та дератизаційних засобів
598. Проведення досліджень та 300,96 за одне
гігієнічна оцінка факторів, що дослідження
можуть небезпечно впливати на
стан здоров'я людини у житлових
будинках, квартирах, садибах,
транспортних засобах,
визначення якості та безпеки
питної води, ґрунту, повітря,
приватних ділянок громадян
(крім планових досліджень при
державному нагляді)
599. Проведення санітарної обробки 30,36 за одну особу
людей в санпропускниках
600. Профілактична дезінфекція 2,23 за один кв. метр
поверхні
601. Профілактична дезінфекція 11,12 за один куб. метр
неканалізованих туалетів
602. Дезінсекція в приміщеннях 1,48 за один кв. метр
603. Виготовлення отрутопринад для 1,75 за одну упаковку
знищення гризунів (сто грамів)
604. Дератизація в будинках і 1,06 за один кв. метр
спорудах
605. Дератизація на відкритій 10,65 -"-
місцевості
606. Об'єктивний контроль 35,99 за одне
щурозахищеності суден для дослідження
видачі свідоцтва про звільнення
від дератизації
607. Бактеріологічний контроль 43,74 за одну партію
стерильності виробів медичного
призначення та інструментарію
після стерилізації
_______________
Примітка. Ці тарифи застосовуються:
за одне дослідження/вимірювання - з коефіцієнтом 1;
за одне дослідження/вимірювання в серії починаючи з
другого аналізу - з коефіцієнтом 0,8;
за одне дослідження/вимірювання в серії понад десять
аналізів - з коефіцієнтом 0,75.вверх