Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.20111350
Документ 1350-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.10.2018, основание - 550-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1350
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 550 ( 550-2018-п ) від 11.07.2018 }
Про внесення змін до Порядку ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових
рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 травня 2006 р. N 740 ( 740-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 22, ст. 1623; 2009 р., N 74, ст. 2533; 2011 р., N 2,
ст. 106), такі зміни:
пункт 9 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
"6) надсилає органам виконавчої влади у порядку, визначеному
спільним наказом держателя Реєстру та відповідного органу
виконавчої влади, електронні копії судових рішень з відомостями,
які не можуть бути відкриті для загального доступу, якщо такі
відомості безпосередньо стосуються здійснення органом виконавчої
влади визначених законом повноважень.";
пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:
"Посадові особи органів виконавчої влади, яким стала відома
інформація, що не може бути відкрита для загального доступу,
зобов'язані не допускати її розголошення.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вверх