Документ 1349-VI, первая редакция — Принятие от 19.05.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку
з приєднанням України
до Конвенції про тимчасове ввезення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.551 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):
статтю 161 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення
( 995_472 ) (м. Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки ATA
(Carnet ATA)";
статтю 211 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі тимчасового ввезення товарів на умовах Конвенції про
тимчасове ввезення ( 995_472 ) (м. Стамбул, 1990 рік) гарантування
їх перебування у митному режимі тимчасового ввезення здійснюється
відповідно до положень зазначеної Конвенції ( 995_472 )";
2) третє та четверте речення частини першої статті 6 Закону
України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 36, ст. 428;
2007 р., N 31, ст. 403) після слів "книжка МДП (carnet TIR)" у
всіх відмінках доповнити словами "книжка ATA (Carnet ATA)" у
відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1349-VIвверх