Документ 1342-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.1999
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.01.2000. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст. 31 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтями 166-5 і 234-3 такого змісту:
 
     "Стаття 166-5. Невиконання законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України
 
     Невиконання керівниками банків або інших фінансово-кредитних установ у встановлений Національним банком України строк законних вимог щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України -
 
     тягне за собою накладення штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     "Стаття 234-3. Національний банк України
 
     Національний банк України розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України (стаття 166-5).
 
     Від імені Національного банку України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Національного банку України та його заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку України та їх заступники".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                 Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 грудня 1999 року
N 1342-XIVвверх