Документ 1341-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 26.11.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.01.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Багатосторонньої угоди
про сплату маршрутних зборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.206 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних
зборів ( 994_377 ), вчиненої в м. Брюсселі 12 лютого 1981 року
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 листопада 2003 року
N 1341-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вверх