Документ 1335-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 25.04.2014, основание - 117-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2011 р. N 1335
Київ
Про перерозподіл деяких видатків, передбачених
у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін
до деяких актів Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1343 ( 1343-2011-п ) від 21.12.2011
N 117 ( 117-2014-п ) від 23.04.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень,
передбачених у 2011 році Міністерству фінансів у загальному фонді
державного бюджету ( 2857-17 ), перерозподіл видатків шляхом
зменшення обсягу видатків за програмами 3501420 "Заходи щодо
організації функціонування на Поліграфкомбінаті "Україна"
обладнання з персоніфікації бланків паспорта громадянина України
для виїзду за кордон" (видатки розвитку) у сумі 4000 тис. гривень
і 3511030 "Резервний фонд" у сумі 82700 тис. гривень та збільшення
обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 "Державні капітальні
видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" у сумі
86700 тис. гривень. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1343 ( 1343-2011-п ) від
21.12.2011 }
2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Міністерству фінансів забезпечити:
погодження перерозподілу бюджетних призначень, передбаченого
пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету;
внесення після зазначеного погодження відповідних змін до
розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2011 р. N 1335
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403; 2010
р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41,
ст. 1693, N 71, ст. 2684, N 79, ст. 2909), - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. N 1285
( 1285-2011-п ), доповнити абзацом такого змісту:
"Для проведення робіт з реконструкції храму, розташованого на
території військової частини А0222 у Президентському полку,
замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в
розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на
строк не більш як чотири місяці.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 117
( 117-2014-п ) від 23.04.2014 }

3. У переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток, затвердженому розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 98
( 98-2011-р ), - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2011 р. N 257 ( 257-2011-р ),
постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 640
( 640-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 46,
ст. 1884), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2011 р. N 911 ( 911-2011-р ):
1) у позиції "Обласний бюджет Черкаської області" виключити
слова і цифри:
"школа, с. Родниківка Уманського району (добудова) 4000";
2) у позиції "Районний бюджет Прилуцького району
Чернігівської області" виключити слова і цифри:
"загальноосвітня школа I-III ступеня, с. Сухополова
Прилуцького району (реконструкція системи опалення) 230
котельня N 1 по вул. Миру, смт Ладан Прилуцького
району (реконструкція) 1779,284".
4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28
березня 2011 р. N 334 ( 334-2011-п ) "Деякі питання використання у
2011 році державних капітальних видатків" (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 24, ст. 999, N 35, ст. 1440, N 44, ст. 1785,
N 46, ст. 1884, N 73, ст. 2736, N 77, ст. 2860, ст. 2861, N 85,
ст. 3106, N 87, ст. 3164, N 94, ст. 3430, N 96, ст. 3495, ст.
3500):
1) в абзаці першому цифри "1 236 301,3" замінити цифрами "1
233 301,3";
2) підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Міністерству оборони здійснити, як виняток, попередню оплату
вартості робіт з реконструкції храму, розташованого на території
військової частини А0222 у Президентському полку, в повному
обсязі, установивши строк закінчення робіт у I кварталі 2012
року";
3) у підпункті 20 цифри "10 000" замінити цифрами "7000".
5. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 червня 2011 р. N 640 ( 640-2011-п ) "Про
перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році
Міністерству фінансів, та внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 46, ст.
1884) цифри "10 000" замінити цифрами "6000", слово "програмами"
замінити словом "програмою", а слова і цифри "у сумі 6000 тис.
гривень і 3511190 "Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток" у сумі 4000 тис.
гривень для обласного бюджету Черкаської області" виключити.
6. В абзаці першому пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 6 липня 2011 р. N 712 ( 712-2011-р ) "Про передачу у
2011 році деяких бюджетних призначень Міністерству культури" цифри
"17 450" замінити цифрами "5700".
7. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
липня 2011 р. N 761 ( 761-2011-р ) "Деякі питання використання у
2011 році державних капітальних видатків" - із змінами, внесеними
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2011 р.
N 852 ( 852-2011-р ), від 28 вересня 2011 р. N 909 ( 909-2011-р ),
від 26 жовтня 2011 р. N 1056 ( 1056-2011-р ), постановою Кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1142 ( 1142-2011-п )
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 87, ст. 3164),
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р.
N 1086 ( 1086-2011-р ), від 23 листопада 2011 р. N 1184
( 1184-2011-р ) і постановою Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 р. N 1239 ( 1239-2011-п ) (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 94, ст. 3430):
1) в абзаці першому цифри "834 330,8" замінити цифрами "771
537";
2) у підпункті 4:
в абзаці першому цифри "46 628,8" замінити цифрами "39
728,8";
в абзаці четвертому цифри "11 300" замінити цифрами "6000";
в абзаці п'ятому цифри "5900" замінити цифрами "4300";
3) у підпункті 6:
в абзаці першому цифри "48 580" замінити цифрами "45 580";
абзац восьмий виключити;
4) у підпункті 7:
в абзаці першому цифри "4925,9" замінити цифрами "2233,9";
абзац сьомий виключити;
5) підпункт 8 викласти у такій редакції:
"8) Міністерству інфраструктури - 50 000 тис. гривень для
будівництва першої черги метрополітену (м. Дніпропетровськ);";
6) у підпункті 9:
в абзаці першому цифри "17 985,3" замінити цифрами "10
163,3";
в абзаці четвертому цифри "10 736,2" замінити цифрами
"2914,2";
7) у підпункті 12:
в абзаці першому цифри "25 337" замінити цифрами "22 337";
в абзаці третьому цифри "15 337" замінити цифрами "12 337";
8) підпункти 15 і 20 виключити;
9) у підпункті 24:
в абзаці першому цифри "9300" замінити цифрами "3230,2";
в абзаці другому цифри "7300" замінити цифрами "2300";
абзац четвертий виключити;
10) у підпункті 26:
в абзаці першому цифри "35 000" замінити цифрами "37 000";
в абзаці третьому цифри "11 000" замінити цифрами "5000";
абзаци четвертий - сьомий виключити;
доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"2000 тис. - реконструкція з добудовою Яремчанської
загальноосвітньої школи N 1 I-III ступеня;
1190 тис. - капітальний ремонт дитячого онкогематологічного
відділення обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Коновальця,
132, у м. Івано-Франківську;
1400 тис. - реконструкція недобудованого психоневрологічного
диспансеру під перинатальний центр в м. Івано-Франківську;
1500 тис. - будівництво дитячого садка по вул. Живописній у
с. Вовчинець;
1000 тис. - будівництво дошкільного навчального закладу в с.
Білі Ослави Надвірнянського району;
750 тис. - реконструкція обласної філармонії в м.
Івано-Франківську;
505 тис. - будівництво загальноосвітньої школи I-II ступеня в
с. Кривець Богородчанського району (перший пусковий комплекс);
250 тис. - капітальний ремонт приміщень обласного
онкологічного диспансеру в м. Івано-Франківську;
750 тис. - будівництво загальноосвітньої школи I-III ступеня
в с. Княжолука Долинського району;
750 тис. - будівництво молочної кухні з метою використання її
як бактеріологічної лабораторії в м. Коломиї;
500 тис. - будівництво загальноосвітньої школи I-II ступеня в
с. Раковець Богородчанського району;
1650 тис. - будівництво загальноосвітньої школи I-III ступеня
в с. Боднарів Калуського району;
500 тис. - добудова спорткомплексу загальноосвітньої школи
I-III ступеня в с. Новиця Калуського району;
500 тис. - розроблення проектно-кошторисної документації на
будівництво перинатального центру в м. Івано-Франківську;
405 тис. - реконструкція приймального відділення центральної
районної лікарні в м. Рогатині з улаштуванням відділення швидкої
допомоги;
850 тис. - добудова з реконструкцією загальноосвітньої школи
I-III ступеня в с. Битків Надвірнянського району;
1300 тис. - будівництво дахової котельні на адміністративному
будинку облдержадміністрації по вул. Грушевського, 21, в м.
Івано-Франківську;
500 тис. - розширення загальноосвітньої школи I-III ступеня з
добудовою навчально-виховного комплексу на 36 місць в с. Королівка
Тлумацького району;
300 тис. - будівництво загальноосвітньої школи I-III ступеня
в с. Підбереж Болехівської міськради;
400 тис. - будівництво Народного дому з глядацьким залом на
200 місць в с. Белелуя Снятинського району;";
11) у підпункті 28:
в абзаці першому цифри "7264,3" замінити цифрами "4264,3";
абзац другий виключити;
12) у підпункті 31:
в абзаці першому цифри "6577" замінити цифрами "3577";
в абзаці третьому цифри "5000" замінити цифрами "2000";
13) підпункт 32 виключити.
8. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2011 р. N 762 ( 762-2011-р ) "Про передачу у 2011 році
деяких бюджетних призначень" - із змінами, внесеними
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2011 р.
N 1093 ( 1093-2011-р ) і N 1132 ( 1132-2011-р ):
1) в абзаці першому цифри "106 931" замінити цифрами "96
931";
2) у підпункті 7:
в абзаці першому цифри "35 476" замінити цифрами "25 476";
в абзаці другому цифри "15 476" замінити цифрами "5476".
9. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22
серпня 2011 р. N 848 ( 848-2011-р ) "Про передачу у 2011 році
деяких бюджетних призначень" - із змінами, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р.
N 909 ( 909-2011-р ):
1) в абзаці першому цифри "7000" замінити цифрами "5650";
2) у підпункті 2:
в абзаці першому цифри "4000" замінити цифрами "2650";
в абзаці другому цифри "1650" замінити цифрами "300".
10. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2011 р. N 911 ( 911-2011-р ) "Деякі питання
використання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток" цифри "3 919,284"
замінити цифрами "1910".вверх