Документ 1328-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 25.11.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.12.2003. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.204 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86) статтею 72-16 такого змісту:
 
     "Стаття 72-16. Встановити з 1 грудня 2003 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць".
 
     2. Кабінету Міністрів України забезпечити запровадження:
 
     з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 листопада 2004 року - 237 гривень на місяць та відновлення з 1 березня 2004 року міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 205 гривень;
 
     з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 25 листопада 2003 року
N 1328-IVвверх