Документ 1325-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 21.12.1999
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.01.2000. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову
службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 4, ст. 27 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину п'яту статті 17 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) викласти в такій
редакції:
"5. Відстрочка від призову надається призовникам з вищою
педагогічною освітою - педагогічним працівникам, основним місцем
роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх
роботи за спеціальністю, а також медичним працівникам на період їх
роботи в сільській місцевості за фахом за умови повного
завантаження на займаній посаді".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 1999 року
N 1325-XIVвверх