Документ 1314-2006-п, действует, текущая редакция — Редакция от 18.04.2011, основание - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 2006 р. N 1314
Київ
Про відновлення дії постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2004 р. N 1742
та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 395/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ) "Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763) і від
24 грудня 2004 р. N 1742 ( 1742-2004-п ) "Про утворення Державного
департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 52, ст. 3437) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2006 р. N 1314
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ) і
від 24 грудня 2004 р. N 1742
( 1742-2004-п )

1. Абзац перший пункту 6 Порядку підготовки та реалізації
плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ), викласти у такій редакції:
"6. Мін'юст узагальнює зазначені в абзаці третьому пункту
5 цього Порядку пропозиції, формує проект плану і за погодженням
із заінтересованими органами виконавчої влади подає його до
20 вересня на розгляд Координаційної ради, у разі потреби
доопрацьовує з урахуванням пропозицій та зауважень членів
Координаційної ради, результатів реалізації плану заходів з
виконання Програми за поточний рік і повторно подає його до
20 січня на розгляд Ради".

{ Пункт 2 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 395/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }вверх