Документ 1311-2011-р, действует, текущая редакция — Принятие от 21.12.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 грудня 2011 р. N 1311-р
Київ
Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту на 2011 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Міністерству освіти і науки, молоді та
спорту на 2011 рік у загальному фонді державного бюджету,
перерозподіл видатків державного бюджету ( 2857-17 ) шляхом:
1) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2201070
"Виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм та
проектів вищими навчальними закладами та науковими установами" на
1171,2 тис. гривень;
2) збільшення обсягу:
видатків розвитку за програмою 2201020 "Фундаментальні
дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах" на
371,2 тис. гривень;
видатків споживання за програмою 2201340 "Фінансова підтримка
розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності" на
800 тис. гривень.
2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту - погодження
перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього
розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження
відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вверх