Документ 1292-XII, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2004, основание - 436-IV


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

 
Про часткове припинення на період реалізації Програми
надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України
та виходу її з кризового стану дії на території
Української РСР деяких законодавчих актів Союзу РСР і
Української РСР, постанов Уряду СРСР

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 36, ст.474 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
     N 21-22, ст.144 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     1. Припинити на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану ( 1291-12 ) (1991 рік - перше півріччя 1993 року) дію на території Української РСР законів СРСР та Української РСР, указів Президента СРСР та постанов Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
     Кабінету Міністрів Української РСР в ході здійснення зазначеної Програми, в разі необхідності, вносити пропозиції про припинення Верховною Радою Української РСР дії інших союзних актів.
 
     2. Встановити, що положення Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану, які мають нормативний характер, застосовуються безпосередньо без прийняття додаткових актів державними органами і є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій, розташованих на території Української РСР. Це не стосується постанов і нормативних актів, які прийняті раніше Верховною Радою Української РСР.
 
     3. Цю постанову ввести в дію з моменту прийняття.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                  Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 4 липня 1991 року
N 1292-XII

Д О Д А Т О К
до Постанови Верховної Ради
Української РСР
від 4 липня 1991 року N 1292-XII

 
П Е Р Е Л І К
законів СРСР і Української РСР, указів Президента СРСР
та постанов Уряду СРСР, дія яких припиняється на період
реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації
економіки України та виходу її з кризового стану
(1991 рік - перше півріччя 1993 року)

 
     1. Пункти 2 і 3 статті 2, розділ IV "Податок на експорт та імпорт" Закону СРСР від 14 червня 1990 р. "Про податки з підприємств, об'єднань та організацій" ( v1560400-90 ).
 
     2. Пункт 7 постанови Верховної Ради СРСР від 14 червня 1990 р. "Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань та організацій" ( v1561400-90 ).
 
     3. Пункт 6 Указу Президента СРСР від 2 листопада 1990 р. "Про особливий порядок використання валютних ресурсів у 1991 році".
 
     4. Пункт 2 Указу Президента СРСР від 22 березня 1991 р. "Про введення тимчасового порядку стягування податків з підприємств, об'єднань, організацій та громадян".
 
     5. Пункти 6, 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1990 р. N 1253 "Про формування валютних фондів у 1991 році".
 
     6. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1991 р. N 27 "Про встановлення на 1991 рік ставок податку на експорт та імпорт по зовнішньоторговельних операціях" стосовно податків на експорт сировинних матеріалів.
 
     7. Постанова Кабінету Міністрів СРСР від 15 червня 1991 р. N 360 "Про організаційні заходи щодо розробки виробничих програм і прогнозів соціально-економічного розвитку підприємств, регіонів, республік і Союзу РСР на 1992 рік в умовах формування ринкових відносин".
 
     8. Статті 62 і 65 Кодексу законів про працю Української РСР ( 322-08 ).
 
     9. Пункт 5 статті 22 Закону УРСР від 7 грудня 1990 р. "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ), а також пункт 10 статті 25 цього Закону щодо права зупиняти роботу підприємств, які виконують державне замовлення (строком на один рік).
 
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
     11. Скасувати на території України строком на один рік дію нових ставок мита, введених наказом Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР від 30 травня 1991 р. N 189 "Про затвердження ставок мита на речі, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або ввозяться громадянами, які проїжджають через державний кордон СРСР".вверх