Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2006 р. N 1284
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про співробітництво Кабінету Міністрів України
з Верховною Радою України

З метою посилення конструктивного співробітництва Кабінету
Міністрів України і Верховної Ради України, підвищення
ефективності роботи, пов'язаної з підготовкою та прийняттям рішень
з важливих питань державного і суспільного життя, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
одним з пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів
України є забезпечення результативної співпраці з Верховною Радою
України;
члени Кабінету Міністрів України та керівники центральних
органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету
Міністрів України, несуть персональну відповідальність за
забезпечення взаємодії з депутатськими фракціями відповідно до
розподілу обов'язків згідно з додатком 1 та з комітетами Верховної
Ради України і Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради
України з питань приватизації - згідно з додатком 2;
для узгодження позицій щодо законодавчого врегулювання
нагальних питань соціально-економічного розвитку України можуть
утворюватися за згодою Верховної Ради України та її органів
спільні парламентсько-урядові робочі органи.
2. Віце-прем'єр-міністрам:
узгоджувати позиції щодо законодавчих ініціатив з
депутатськими фракціями у Верховній Раді України і забезпечувати
відповідно до законодавства експертизу центральними органами
виконавчої влади законопроектів, внесених народними депутатами;
запрошувати народних депутатів України, представників
комітетів Верховної Ради України до участі в засіданнях урядових
комітетів, на яких розглядатимуться проекти законів, постанов
Верховної Ради України, інших актів, пропозицій та поправок до
текстів законопроектів (далі - закони та інші акти Верховної Ради
України), що будуть внесені Кабінетом Міністрів України на розгляд
Верховної Ради України, та висновки до законопроектів, внесених на
її розгляд народними депутатами України.
3. Міністрові у зв'язках з Верховною Радою України та іншими
органами державної влади:
забезпечити регулярне проведення зустрічей Першого
віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів з
депутатськими фракціями відповідно до розподілу обов'язків на
початку кожного пленарного тижня роботи Верховної Ради України з
метою обговорення конкретних питань стосовно співпраці у
законотворенні, сприяння зміцненню контактів, організації
зустрічей Прем'єр-міністра України з керівниками депутатських
фракцій;
формувати пропозиції щодо включення законопроектів, внесених
Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, до
розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради України, зокрема
шляхом участі у роботі Погоджувальної ради депутатських фракцій та
Ради коаліції депутатських фракцій;
ініціювати участь Кабінету Міністрів України у формуванні
питань порядку денного чергової сесії Верховної Ради України;
координувати в установленому порядку діяльність міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, структурних
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань
підготовки та супроводження у Верховній Раді України проектів
законів та інших актів Верховної Ради України.
4. Покласти персональну відповідальність на членів Кабінету
Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України:
за забезпечення належної організації супроводження проектів
законів та інших актів Верховної Ради України під час розгляду їх
у депутатських фракціях, комітетах, інших органах Верховної Ради
України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
за якісну підготовку проектів законів та інших актів
Верховної Ради України, супроводжувальних матеріалів до них, а
також за своєчасне проведення експертизи, підготовку висновків до
законопроектів, внесених народними депутатами України.
5. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої
влади забезпечити:
організацію результативної співпраці з комітетами Верховної
Ради України;
делегування під час розподілу функціональних повноважень
заступникам Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та
іншими органами державної влади права координації роботи інших
заступників та структурних підрозділів апарату міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади з питань законотворчої
діяльності та співпраці з Верховною Радою України і її органами;
визначення працівників, які персонально відповідають за
своєчасну підготовку і погодження проектів законів та інших актів
Верховної Ради України у міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади;
проведення постійного моніторингу стану законопроектної
роботи та вжиття заходів до її удосконалення;
дотримання вимог Законів України "Про комітети Верховної Ради
України" ( 116/95-ВР ) та "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ), сприяння вирішенню питань, що порушуються у
зверненнях комітетів та запитах і зверненнях народних депутатів
України;
розроблення законопроектів у співпраці з представниками
депутатських фракцій, комітетів Верховної Ради України та окремими
народними депутатами України (за їх згодою);
проведення спільних засідань колегій міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади з відповідними комітетами
Верховної Ради України;
систематичне проведення через засоби масової інформації
роз'яснювальної роботи стосовно мети та основних положень
законопроектів, внесених Кабінетом Міністрів України до Верховної
Ради України;
представлення узгодженої позиції центральних органів
виконавчої влади з питань реалізації державної політики на
пленарних засіданнях Верховної Ради України, в її депутатських
фракціях, комітетах, а також під час проведення Дня Уряду України,
парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у її
комітетах;
своєчасне інформування Кабінету Міністрів України про хід та
результати розгляду у Верховній Раді України внесених ним проектів
законів та інших актів Верховної Ради України. У разі прийняття
комітетами Верховної Ради України пропозиції про їх повернення
невідкладно подавати пропозиції щодо подальших дій;
дотримання порядку вивчення та візування законів, що
надходять на підпис Президентові України, та представлення
пропозицій Президента України до цих законів під час їх розгляду у
Верховній Раді України;
своєчасну підготовку вмотивованих висновків та
фінансово-економічного обґрунтування до законопроектів для
розгляду їх на засіданнях урядових комітетів;
подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо
включення проектів законів та інших актів Верховної Ради України
до порядку денного чергової сесії Верховної Ради України;
своєчасну підготовку пропозицій щодо відкликання проектів
законів та інших актів Верховної Ради України, внесених Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради України, зокрема
законопроектів, які втратили свою актуальність;
інформування Кабінету Міністрів України на початку роботи
чергової сесії Верховної Ради України про стан виконання рішень
Верховної Ради України, прийнятих за підсумками проведення Дня
Уряду України та парламентських слухань у Верховній Раді України;
подання Кабінетові Міністрів України у п'ятницю, що передує
пленарному тижню, пропозицій з питань, включених до розкладу
пленарних засідань сесії Верховної Ради України;
утворення у центральному апараті міністерства в межах
визначеної граничної чисельності працівників підрозділів із
забезпечення взаємодії з Верховною Радою України і координації
законотворчої роботи, укомплектування їх висококваліфікованими
юристами та підпорядкування заступникам Міністра у зв'язках з
Верховною Радою України та іншими органами державної влади;
проведення невідкладного прийому народних депутатів України,
а також організацію їх прийому з нетермінових питань щосереди в
другій половині дня.
6. Міністрові Кабінету Міністрів України забезпечити:
проведення у Секретаріаті Кабінету Міністрів України
експертної оцінки пропозицій центральних органів виконавчої влади
до порядку денного чергової сесії Верховної Ради України;
участь працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України у
роботі комітетів Верховної Ради України з метою проведення
моніторингу стану розгляду ними проектів законів та інших актів
Верховної Ради України;
своєчасну підготовку матеріалів до проведення Дня Уряду
України та парламентських слухань у Верховній Раді України;
дотримання порядку вивчення та візування законів України, що
надходять на підпис Президентові України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної
влади.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1151 ( 1151-2005-п ) "Про
організацію взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою
України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3191).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 20

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2006 р. N 1284
СПИСОК
членів Кабінету Міністрів України, які відповідають за
забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з
депутатськими фракціями у Верховній Раді України

------------------------------------------------------------------ | Прізвище та ініціали, | Найменування депутатської | | посада | фракції у Верховній Раді | | | України | |--------------------------------+-------------------------------| |АЗАРОВ М.Я. - |Партії регіонів | |Перший віце-прем'єр-міністр | | |України, Міністр фінансів | | |--------------------------------+-------------------------------| |КЛЮЄВ А.П. - |"Блок Юлії Тимошенко" | |Віце-прем'єр-міністр України | | |--------------------------------+-------------------------------| |РИБАК В.В. - |"Наша Україна" | |Віце-прем'єр-міністр України, | | |Міністр будівництва, | | |архітектури та житлово- | | |комунального господарства | | |--------------------------------+-------------------------------| |ТАБАЧНИК Д.В. - |Соціалістичної партії України | |Віце-прем'єр-міністр України | | |--------------------------------+-------------------------------| |ТКАЛЕНКО І.І. - |Комуністичної партії України | |Міністр у зв'язках з Верховною | | |Радою України та іншими органами| | |державної влади | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2006 р. N 1284
СПИСОК
посадових осіб, які відповідають за забезпечення
взаємодії з комітетами Верховної Ради України,
Спеціальною контрольною комісією Верховної Ради
України з питань приватизації

------------------------------------------------------------------ | Прізвище та ініціали, посада |Комітет Верховної Ради України | |--------------------------------+-------------------------------| |БАЛОГА В.І. - |з питань екологічної політики, | |Міністр України з питань |природокористування та | |надзвичайних ситуацій та у |ліквідації наслідків | |справах захисту населення від |Чорнобильської катастрофи | |наслідків Чорнобильської | | |катастрофи (відповідно до | | |компетенції) | | |--------------------------------+-------------------------------| |МЕЛЬНИК Ю.Ф. - |з питань аграрної політики та | |Міністр аграрної політики |земельних відносин | |--------------------------------+-------------------------------| |РУДЬКОВСЬКИЙ М.М. - |з питань транспорту і зв'язку | |Міністр транспорту та зв'язку | | |--------------------------------+-------------------------------| |ЗВАРИЧ Р.М. - |з питань правової політики | |Міністр юстиції |з питань правосуддя | | |з питань прав людини, | | |національних меншин і | | |міжнаціональних відносин | | |з питань Регламенту, | | |депутатської етики та | | |забезпечення діяльності | | |Верховної Ради України | |--------------------------------+-------------------------------| |ГРИЦЕНКО А.С. - |з питань національної безпеки і| |Міністр оборони |оборони | |--------------------------------+-------------------------------| |ДЖАРТИ В.Г. - |з питань екологічної політики, | |Міністр охорони навколишнього |природокористування та | |природного середовища |ліквідації наслідків | |(відповідно до компетенції) |Чорнобильської катастрофи | |--------------------------------+-------------------------------| |РИБАК В.В. - |з питань державного | |Віце-прем'єр-міністр України, |будівництва, регіональної | |Міністр будівництва, архітектури|політики та місцевого | |та житлово-комунального |самоврядування | |господарства |з питань будівництва, | | |містобудування і житлово- | | |комунального господарства | |--------------------------------+-------------------------------| |ЛІХОВИЙ І.Д. - |з питань культури і духовності | |Міністр культури і туризму | | |--------------------------------+-------------------------------| |ЛУЦЕНКО Ю.В. - |з питань законодавчого | |Міністр внутрішніх справ |забезпечення правоохоронної | | |діяльності | | |з питань боротьби | | |з організованою злочинністю і | | |корупцією | |--------------------------------+-------------------------------| |НІКОЛАЄНКО С.М. - |з питань науки і освіти | |Міністр освіти і науки | | |--------------------------------+-------------------------------| |ПАВЛЕНКО Ю.О. - |з питань сім'ї, молодіжної | |Міністр України у справах сім'ї,|політики, спорту та туризму | |молоді та спорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |АЗАРОВ М.Я. - |з питань бюджету | |Перший віце-прем'єр-міністр |з питань фінансів і банківської| |України, Міністр фінансів |діяльності | |--------------------------------+-------------------------------| |БОЙКО Ю.А. - |з питань паливно-енергетичного | |Міністр палива та енергетики |комплексу, ядерної політики та | |(відповідно до компетенції) |ядерної безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |ПОЛЯЧЕНКО Ю.В. - |з питань охорони здоров'я | |Міністр охорони здоров'я | | |--------------------------------+-------------------------------| |ПАПІЄВ М.М. - |з питань соціальної політики та| |Міністр праці та соціальної |праці | |політики |у справах пенсіонерів, | | |ветеранів та інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |ТАРАСЮК Б.І. - |у закордонних справах | |Міністр закордонних справ |з питань європейської | | |інтеграції | |--------------------------------+-------------------------------| |ТУЛУБ С.Б. - |з питань паливно-енергетичного | |Міністр вугільної промисловості |комплексу, ядерної політики та | |(відповідно до компетенції) |ядерної безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |ГОЛОВКО А.І. - |з питань промислової і | |Міністр промислової політики |регуляторної політики та | | |підприємництва | |--------------------------------+-------------------------------| |МАКУХА В.О. - |з питань економічної політики | |Міністр економіки | | |--------------------------------+-------------------------------| |ЧИЖ І.С. - |з питань свободи слова та | |Голова Державного комітету |інформації | |телебачення і радіомовлення | | |--------------------------------+-------------------------------| |СЕМЕНЮК В.П. - |Спеціальна контрольна комісія | |Голова Фонду державного майна |Верховної Ради України з питань| | |приватизації | ------------------------------------------------------------------


Публикации документа