Документ 1283-XII, текущая редакция — Принятие от 03.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про індексацію грошових доходів населення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 42, ст. 552 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про індексацію
грошових доходів населення" ( 1282-12 ) з дня його опублікування.
2. Встановити величину порога індексації, що дорівнює
5-процентному зростанню цін на споживчі товари і послуги. Для 1991
року за базові беруться ціни станом на 2 квітня 1991 року.
3. Кабінету Міністрів Української РСР розробити порядок та
внести пропозиції щодо джерел фінансування витрат, пов'язаних з
індексацією доходів населення, для підприємств і організацій, що
не мають для цього відповідних коштів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 3 липня 1991 року
N 1283-XIIвверх