Документ 1270-XII, текущая редакция — Принятие от 26.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про розробку механізму впровадження законодавчих актів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, та хід виконання прийнятих
рішень з цих питань
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 36, ст. 472 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Міністра у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Української РСР
Готовчиця Г.О. про розробку механізму запровадження законодавчих
актів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, та хід виконання прийнятих Урядом рішень з цих питань
взяти до відома.
Визнати роботу Уряду республіки по виконанню законодавчих
актів і рішень щодо захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи недостатньою.
2. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 липня 1991 року
прийняти вичерпний перелік рішень і постанов по механізму
впровадження законодавчих актів.
3. Кабінету Міністрів Української РСР при вирішенні питань
розподілу забруднених територій на зони користуватися відповідно
до Концепції проживання населення на територіях Української РСР з
підвищеними рівнями радіоактивного забруднення показниками
щільності забруднення грунту радіонуклідами з урахуванням
коефіцієнта переходу.
4. Звернути увагу Рад народних депутатів Волинської,
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської,
Тернопільської, Харківської областей на недостатню роботу їх
виконавчих комітетів по організації виконання завдань, пов'язаних
з переселенням людей із радіоактивно забруднених населених
пунктів.
5. Кабінету Міністрів Української РСР, Верховній Раді
Кримської АРСР, обласним Радам народних депутатів посилити роботу
по безумовному виконанню вимог Постанови Верховної Ради
Української РСР від 1 серпня 1990 року "Про невідкладні заходи
щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської
катастрофи" ( 95-12 ), положень Законів УРСР "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 червня 1991 року
N 1270-XIIвверх