Документ 1266-2001-п, первая редакция — Принятие от 26.09.2001
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2001 р. N 1266
Київ
Про обчислення середньої заробітної плати (доходу)
для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням

Відповідно до статті 23 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), статті 53 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) і статті 34 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням (додається).
2. Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111,
N 7, ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196;
1999 р., N 31, ст. 1616 ), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 651 ( 651-97-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з
вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний
доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами роботи за рік" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 27, с. 119);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р.
N 1308 ( 1308-99-п ) "Про внесення змін до Порядку визначення
розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у
зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно
обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути
обчислений лише за результатами роботи за рік" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1494);
постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.
N 698 ( 698-2000-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та
пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам,
які обрали спрощену систему оподаткування" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 17, ст. 714).
4. Надати право Міністерству праці та соціальної політики
давати роз'яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1266
ПОРЯДОК
обчислення середньої заробітної плати (доходу)
для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила обчислення середньої
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням і від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі - страхові виплати) у разі
настання страхового випадку, а також оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства,
установи, організації чи фізичної особи, яка використовує працю
найманих працівників.
2. Порядок поширюється на підприємства, установи та
організації незалежно від організаційно-правових форм і форм
власності та на фізичних осіб, які використовують працю найманих
працівників (далі - роботодавці).
Розрахунковий період,
за який обчислюється середня заробітна
плата (дохід)
3. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня
заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат та оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця, є період роботи за останнім основним місцем роботи
перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована
особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї
сплачувалися страхові внески.
4. Розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи
осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень), робота
яких пов'язана із сезонним характером виробництва, та добровільно
застрахованих осіб) є останні 6 календарних місяців (з 1 до 1-го
числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
5. Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові
внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як 6
календарних місяців, середня заробітна плата (дохід) обчислюється
за фактично відпрацьовані календарні місяці, за які сплачено
страхові внески.
6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувались страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) обчислюється
за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку
(приклад наведено у додатку 1).
Виплати, з яких обчислюється
середня заробітна плата (дохід)
7. Середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється
виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, не
враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати
зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких
сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
8. Середній дохід добровільно застрахованої особи
обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку),
з якого сплачувалися страхові внески.
9. До середньої заробітної плати (доходу) включається
заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини (граничної
суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу
(прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
10. Якщо перед настанням страхового випадку застрахована
особа не мала заробітку або якщо страховий випадок настав у перший
день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових
виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної
тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на
момент настання страхового випадку.
У разі коли на підприємстві, в установі та організації
встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня
заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної
ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент
настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи
(приклад наведено у додатку 1).
11. Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького
складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та
податкової міліції, звільненим у зв'язку із скороченням
чисельності або штату без права на пенсію та за станом здоров'я,
для обчислення середнього грошового забезпечення для надання
допомоги по безробіттю враховуються такі виплати грошового
забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним
званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та
додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця.
12. Якщо на дату звернення за страховою виплатою особа, яка
має у зв'язку з ушкодженням здоров'я право на отримання страхових
виплат, вже не працює на виробництві, з яким пов'язана втрата
працездатності, середня заробітна плата обчислюється виходячи з
середньої заробітної плати відповідного працівника (на дату
подання потерпілим документів медико-соціальній експертній комісії
для встановлення йому ступеня втрати професійної працездатності)
за тією професією (посадою, розрядом, роботою) на підприємстві (в
цеху, на дільниці, ділянці), де працювала зазначена особа до
моменту ушкодження здоров'я. У цьому разі за бажанням потерпілого
середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат може
обчислюватися відповідно до положення, затвердженого правлінням
Фонду соціального страхування від нещасних випадків за погодженням
з Мінпраці.
У разі коли на час звернення за страховою виплатою у
потерпілого відсутня довідка про його заробітну плату у зв'язку з
ліквідацією підприємства, установи чи організації, страхові
виплати розраховуються виходячи з діючої місячної тарифної ставки
(посадового окладу) за відповідною місячною тарифною ставкою
(посадовим окладом) аналогічної професії (посади), але не менш як
розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом України
на день виплати.
Обчислення середньої заробітної плати
(доходу) для розрахунку страхових виплат та
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
за рахунок коштів роботодавця
13. У випадках, не пов'язаних із застосуванням підсумованого
обліку робочого часу, для розрахунку страхових виплат та оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця застосовується середньоденна заробітна плата (дохід).
14. Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати
(оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески:
на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому
періоді - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, і від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (крім розрахунку страхових виплат
добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
на кількість календарних днів за розрахунковий період (без
урахування святкових і неробочих днів, установлених
законодавством) - за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття, для осіб, робочий час яких у
зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку,
для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота
вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих
осіб за усіма видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування.
15. Для розрахунку застрахованій особі, якій встановлено
підсумований облік робочого часу, страхових виплат та оплати
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.
16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом
ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на
кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений
період.
17. Якщо застрахованій особі страхові виплати призначаються у
робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування і видаються довідки про середню
заробітну плату за основним місцем роботи та за сумісництвом,
середня заробітна плата (дохід) обчислюється цими робочими
органами сумарно.
18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, обчислюється за формулою
Д = СВ : К : Т,
де Д - середньоденний дохід;
СВ - сума страхових внесків за розрахунковий період;
К - кількість календарних днів за розрахунковий період (без $ урахування святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством);
Т - страховий тариф класу професійного ризику, до якого
належить вид діяльності застрахованої особи.
19. Для застрахованих осіб, які сплачують фіксований
сільськогосподарський податок, єдиний податок з фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності або прибутковий податок за
фіксованим розміром шляхом придбання патенту чи які придбали
спеціальний торговий патент, середньоденний дохід, з якого
розраховуються страхові виплати за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, і за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття, обчислюється за формулою
Д = П х В : С : К,
де Д - середньоденний дохід;
П - розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа
(без урахування збільшення ставки єдиного податку за кожного
найманого працівника або члена сім'ї), або вартість спеціального
торгового патенту;
В - відсоток суми встановленого розміру податку або вартості
спеціального торгового патенту, що перераховується до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності або
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття;
С - розмір страхового внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, або на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття, визначений Законом України "Про
розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування" ( 2213-14 );
К - кількість календарних днів (без урахування святкових і
неробочих днів, установлених законодавством) за розрахунковий
період.
20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за
перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної)
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
(середньогодинної) заробітної плати (доходу) залежно від
страхового стажу, якщо наявність його передбачено законодавством,
на кількість днів (годин), які підлягають оплаті (приклади
наведено у додатку 1).
21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові
виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та оплата
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, не пов'язаної з
нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця
здійснюються на підставі копії листка непрацездатності, виданого в
установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою
за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату
за основним місцем роботи.
У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються
страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним
місцем роботи та за сумісництвом не може перевищувати розмір
максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу),
оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові
внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування (приклад наведено у додатку 1).
Порядок видання довідки
про середню заробітну плату (дохід)
22. Довідка про середню заробітну плату видається
роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів
виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування на підставі платіжних відомостей та інших
документів про нараховану заробітну плату.
23. Довідка про оподатковуваний дохід добровільно
застрахованим особам видається державними податковими органами за
місцем проживання зазначених осіб на підставі декларацій, поданих
ними в установленому законодавством порядку.
Застраховані особи, які сплачують фіксований
сільськогосподарський податок, єдиний податок з фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності або прибутковий податок за
фіксованим розміром шляхом придбання патенту чи які придбали
спеціальний торговий патент, подають робочим органам виконавчих
дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування довідку про сплату встановленого розміру податку, яка
видається органом державної податкової служби, в якому платник
податків перебуває на обліку.
Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам
здійснюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
24. У разі коли страхові виплати призначаються особі, яка вже
не працює на виробництві, з яким пов'язана втрата працездатності,
довідку про діючу тарифну ставку (посадовий оклад) на
підприємстві, в установі та організації за професією (посадою) за
запитом робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань видає
підприємство, установа чи організація, на яких працювала особа.
Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала
особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий
оклад) за аналогічною професією (посадою) видається місцевим
органом з питань праці та соціального захисту населення, а у разі
відсутності в цьому органі таких відомостей - центральним органом
виконавчої влади, який координує діяльність галузі, до якої
належали ліквідовані підприємство, установа чи організація.
25. Довідка про середню заробітну плату, з якої сплачено
страхові внески, для розрахунку страхових виплат складається за
формою згідно з додатком 2.
26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування мають
право перевіряти обгрунтування видачі довідок про середню
заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей на
підприємствах, в установах чи організаціях або шляхом звірення
бази даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного
фонду з базою даних Державної податкової адміністрації.

Додаток 1
до Порядку
ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати
та розрахунку страхових виплат

1. Приклад до пункту 6 Порядку
Працівника прийнято на роботу 5 серпня 2001 року. Страховий
випадок настав 15 вересня 2001 року.
Розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна
плата, - з 5 серпня до 14 вересня 2001 р. включно.
2. Приклад до пункту 10 Порядку
Найманий працівник у перший день роботи отримав травму на
підприємстві, на якому встановлено чотириденний робочий тиждень,
або 32 години. Нормальна тривалість робочого часу за професією
працівника становить 40 годин на тиждень при п'ятиденному робочому
тижні. Тобто робочий тиждень становить 80 відсотків нормальної
тривалості робочого часу (32 год. : 40 год. х 100 відсотків).
Розмір тарифної ставки на цей час було встановлено - 118
гривень на місяць.
Середньомісячна заробітна плата, з якої розраховуються
страхові виплати та оплата перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, становить 94
гривні 40 коп. (118 гривень х 80 відсотків : 100 відсотків).
Середньоденна заробітна плата - 5 гривень 90 коп. (94 гривні 40
коп. : 16 днів, де 16 днів - кількість робочих днів за графіком
роботи застрахованої особи у місяці, в якому настав страховий
випадок).
3. Приклади до пункту 20 Порядку:
1) застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову
непрацездатність з 8 по 28 жовтня 2001 року. Розрахунковий період
для обчислення середньої заробітної плати: квітень - вересень 2001
року. Встановлений графік роботи - п'ятиденний робочий тиждень з
вихідними в суботу та неділю. Страховий стаж - 10 років.
------------------------------------------------------------------ Розрахунковий| Робочі | Заробітна |Заробітна плата,|Середньоденна період | дні за | плата, з | з якої | заробітна |графіком| якої | обчислюється | плата, | роботи |сплачувалися| середня | гривень | | страхові |заробітна плата | | | внески, | для розрахунку | | | гривень | страхових | | | |виплат, гривень | ------------------------------------------------------------------
Вересень 20 1800 1600* -
Серпень 22 1000 1000 -
Липень 22 850 850 -
Червень 19 400 400 -
Травень 20 800 800 -
Квітень 20 750 750 -
Усього 123 5600 5400 43 - 90

* Тут і далі 1600 гривень є розміром максимальної величини
(граничної суми) заробітної плати (доходу),
оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються
страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
оплата за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок
коштів роботодавця:
оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця - 219 гривень 50 коп. (5400 : 123 дні х
5 днів);
страхова виплата за інші дні тимчасової непрацездатності за
рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності або Фонду соціального страхування від
нещасних випадків та професійних захворювань - 439 гривень (5400
гривень : 123 дні х 10 днів);
2) застраховану особу було звільнено 20 жовтня 2001 року.
Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати:
квітень - вересень 2001 року.
------------------------------------------------------------------ Розрахунковий | Кількість | Заробітна плата, | Середньоденна період | календарних | з якої |заробітна плата, | днів у | сплачувались | гривень |розрахунковому| страхові внески, | | періоді | гривень | ------------------------------------------------------------------
Вересень 30 500 -
Серпень 30 600 -
Липень 31 500 -
Червень 29 200 -
Травень 28 300 -
Квітень 30 200 -
Усього 178 2300 12 - 92
Страхові виплати за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням на випадок безробіття розраховуються виходячи із
середньоденної заробітної плати 12 гривень 92 коп.
4. Приклад до пункту 21 Порядку
Застрахована особа працює за основним місцем роботи і за
сумісництвом. Розмір заробітної плати за сумісництвом, з якої
розраховуються страхові виплати за місяцями розрахункового періоду
за 2001 рік:
------------------------------------------------------------------ Розрахунковий | Заробітна плата, | Заробітна плата | Заробітна період | з якої | за сумісництвом, |плата, з якої | обчислюється | з якої |обчислюється | середня заробітна| сплачувалися | середня | плата для | страхові внески, | заробітна | розрахунку | гривень | плата для | страхових виплат | | розрахунку | за основним | | страхових | місцем роботи, | | виплат за | гривень | |сумісництвом, | | | гривень ------------------------------------------------------------------
Вересень 1600* 500 -
Серпень 1000 400 400
Липень 850 700 700
Червень 400 700 700
Травень 800 900 800
Квітень 750 1000 850
Усього 5400 4200 3450

Додаток 2
до Порядку
ДОВІДКА
про середню заробітну плату (дохід)
видана особі____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
яка працює (працювала)____________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації)
ідентифікаційний номер _____________________,
номер страхового свідоцтва _________________
------------------------------------------------------------------ | |Кількість|Нарахована|Заробітна|Страхові внески, |Місяці |робочих |заробітна |плата |сплачені застрахованою |розрахун-|днів за |плата |(дохід), |особою до фондів |кового |графіком |(дохід), |з якої |соціального |періоду |роботи |грошове |сплачені |страхування, гривень | |або |забезпе- |страхові |----------------------- | |календар-|чення у |внески, |Пен- |на |у | |них |200_ році,|гривень |сійний|ви- |зв'язку | |днів (без|гривень | |фонд |падок |з тим- | |урахуван-| | | |без- |часовою | |ня | | | |робіття|непраце- | |святкових| | | | |здат- | |і | | | | |ністю | |неробочих| | | | | | |днів, | | | | | | |установ- | | | | | | |лених за-| | | | | | |конодавс-| | | | | | |твом) | | | | | ------------------------------------------------------------------
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень _____________________
Усього
Середньоденна заробітна плата (дохід) _____________ (гривень).
Примітка. Дата звільнення з роботи за сумісництвом __________
(заповнюється у разі видання довідки для призначення страхових
виплат, пов`язаних з безробіттям).
Головний бухгалтер __________ _______________________________
(або фізична особа) (підпис) (призвище, ім`я та по батькові)
МП
Телефон виконавця

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1266
Зміни,
що вносяться до Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100
( 100-95-п )

Виключити:
1) у пункті 1:
у підпункті "є" слова "збереження середньої заробітної плати
вивільненим працівникам на встановлений чинним законодавством
період їх працевлаштування";
підпункт "к";
2) у пункті 2:
у першому реченні абзацу третього слова "і забезпечення
допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або по
вагітності та пологах";
в абзаці п'ятому слова "для забезпечення допомогою у зв'язку
з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах";
3) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "та
надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по
вагітності та пологах";
4) у пункті 4:
в абзаці першому слова "а також для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності
та пологах";
в останньому абзаці слова "Якщо перед настанням тимчасової
непрацездатності або";
5) у назві розділу IV слова "та для забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю";
6) у пункті 5 слова "та забезпечення допомогою у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю";
7) пункт 9;
8) у пункті 10:
у першому реченні абзацу першого слова "або періоді
тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах";
у другому реченні абзацу другого слова "або надавалась
допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (по вагітності та
пологах)" та слова "або тимчасової непрацездатності (відпустки по
вагітності та пологах)";
в абзаці четвертому слова "та забезпечення допомогою у
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами".вверх