Про введення в дію Закону Української РСР "Про митну справу в Українській РСР"
Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 25.06.19911263-XII
Документ 1263-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2004, основание - 92-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )
Про введення в дію Закону Української РСР
"Про митну справу в Українській РСР"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст. 576 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про митну справу в
Українській РСР" ( 1262-12 ) з дня його опублікування.
2. Установити, що митні органи Союзу РСР, розташовані на
території Української РСР, переходять у юрисдикцію Української
РСР, їх майно та фінансові ресурси - у власність Української РСР.
3. Кабінету Міністрів Української РСР:
до 1 липня 1991 року забезпечити виконання пункту 2 цієї
Постанови;
утворити необхідну кількість митниць та вжити інших заходів
щодо організації митної системи Української РСР;
до 1 вересня 1991 року внести на затвердження Верховної Ради
Української РСР Положення про Державний комітет митного контролю
Української РСР;
до 1 вересня 1991 року подати до Верховної Ради Української
РСР пропозиції щодо приведення законодавчих актів Української РСР
у відповідність із Законом Української РСР "Про митну справу в
Українській РСР" ( 1262-12 ), привести рішення Уряду Української
РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про митну справу в
Українській РСР" ( 1262-12 ) та забезпечити перегляд і скасування
міністерствами, державними комітетами та відомствами Української
РСР їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.Кравчук
м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1263-XIIвверх