Document 1262-99-п, current version — Revision on June 22, 2018, on the basis - 482-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 липня 1999 р. № 1262
Київ

Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1749 від 16.11.2002
№ 828 від 02.06.2003
№ 1657 від 13.12.2004
№ 1436 від 18.10.2006
№ 711 від 12.05.2007
№ 516 від 04.06.2008
№ 1145 від 27.12.2008
№ 287 від 05.04.2012
№ 301 від 14.05.2015
№ 19 від 13.01.2016
№ 674 від 27.09.2016
№ 423 від 14.06.2017
№ 482 від 13.06.2018}

На виконання пункту 25 першочергових заходів з проведення в Україні адміністративної реформи, затверджених Указом Президента України від 20 листопада 1998 р. № 1284, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

заходи щодо поліпшення роботи з підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати в установленому порядку видатки на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування.

Перший віце-прем'єр-міністр України


В.КУРАТЧЕНКО

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262

ПОРЯДОК
формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

{У тексті Порядку слова "Українська Академія державного управління при Президентові України", "посади першої - четвертої категорій державних службовців", "посади п'ятої - сьомої категорій державних службовців" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна академія державного управління при Президентові України", "перша - четверта категорія посад державних службовців", "п'ята - сьома категорія посад державних службовців" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 711 від 12.05.2007}

{У тексті Порядку слово “Головдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “Нацдержслужба” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 287 від 05.04.2012}

{У тексті Порядку слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “НАДС” згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

2. Державним замовником на підготовку за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є Державне управління справами за погодженням з НАДС; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - НАДС, а на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування - НАДС.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017; в редакції Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

Державним замовником на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, є НАДС.

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є НАДС.

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин є МЗС.

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 14.06.2017}

5. Заявки на включення до проекту державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами призначення відповідних осіб в установленому порядку відповідно до НАДС, Національної академії державного управління при Президентові України, Державного управління справами, які їх узагальнюють та подають до Мінекономрозвитку з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

6. Видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування для підготовки і підвищення кваліфікації, передбачаються в кошторисах органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів призначення відповідних осіб в межах асигнувань, визначених відповідно державними і місцевими бюджетами на заходи з післядипломної освіти.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

7. У пропозиціях щодо підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування зазначається:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

кількість осіб, яким необхідно пройти навчання;

кількість осіб, які мають завершити навчання;

середньорічна потреба у навчанні працівників;

орієнтовна середня вартість підготовки або підвищення кваліфікації одного працівника;

орієнтовні загальні обсяги фінансування витрат на освітні послуги.

8. Питання щодо формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167) та постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., № 7, ст. 57).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Формування державного замовлення на підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

9. Пропозиції щодо підготовки за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників подаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами призначення відповідних осіб Національній академії державного управління при Президентові України; щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони; щодо підготовки за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - НАДС щороку до 15 квітня в установленому порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008, № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017; в редакції Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

10. Після погодження з НАДС пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів за денною формою навчання у галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці, та посадах, які віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, та посадах, які віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; НАДС - на підготовку магістрів за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання у галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на посадах державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці, та посадах, які віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Кожна з таких пропозицій подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 1 грудня.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; в редакції Постанов КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 482 від 13.06.2018}

Мінекономрозвитку на підставі цих заявок відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306, формує проект державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

11. НАДС, Державне управління справами, Міноборони після затвердження державного замовлення на підготовку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування розміщують в установленому порядку державне замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують його виконання.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1749 від 16.11.2002, № 516 від 04.06.2008, № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

Формування державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами призначення відповідних осіб щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку Міноборони.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, вносяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами призначення відповідних осіб щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 287 від 05.04.2012, № 301 від 14.05.2015; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування, щодо підвищення кваліфікації голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників - суб’єктами призначення відповідних осіб.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Національному агентству з питань запобігання корупції для їх узагальнення, формування заявки на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році та подання її до 1 грудня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня Мін'юсту, який разом з НАДС їх узагальнює, а НАДС формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 1 грудня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 482 від 13.06.2018}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, після чого формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 1 грудня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави Міноборони узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

14. Мінекономрозвитку відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306, на підставі поданих заявок формує проект державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

15. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування розміщує зазначене замовлення в установленому порядку і забезпечує його виконання.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 711 від 12.05.2007, № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016; в редакції Постанов КМ № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

Міноборони після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1749 від 16.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, в Національній академії державного управління при Президентові України, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також інших закладах вищої освіти та закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1436 від 18.10.2006, № 1145 від 27.12.2008, № 287 від 05.04.2012; в редакції Постанови КМ № 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017, № 482 від 13.06.2018}

НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

МЗС після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262

ЗАХОДИ
щодо поліпшення роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та визначити на 2001 - 2005 роки прогнозні показники їхньої потреби у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів.


Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2000 рік.

2. Визначити перелік спеціальностей та спеціалізацій у галузі "Державне управління", професійно орієнтований на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Головдержслужба, Мінпраці, Міносвіти, Українська Академія державного управління при Президентові України.
1999 рік.

3. Провести соціологічні дослідження з питань організації, змісту і ефективності навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
1999 - 2000 роки.

4. Оптимізувати діючу мережу навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування в установленому порядку з урахуванням потреби цих органів на 2000 - 2005 роки у навчанні кадрів.


Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
1999 - 2000 роки.

5. За результатами проведення цільових досліджень і вивчення зарубіжного досвіду розробити сучасні тести, анкети для оцінки роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та внести пропозиції щодо вдосконалення змісту навчання.


Головдержслужба, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
2000 - 2001 роки.

6. Розробити державні стандарти, а також рекомендації (нормативи, вимоги, вказівки) з формування програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у галузі "Державне управління".


Міносвіти, Головдержслужба, Українська Академія державного управління при Президентові України, вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій, галузеві заклади післядипломної освіти.
2000 - 2002 роки.

7. Організувати на базі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Української Академії державного управління при Президентові України цільове підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Українська Академія державного управління при Президентові України, Головдержслужба.
Починаючи з 2000 року.on top