Документ 1253-V, действует, текущая редакция — Принятие от 04.09.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про включення до порядку денного сесії
Верховної Ради України законопроекту
про внесення змін до Конституції України щодо
гарантії недоторканності для окремих посадових
осіб і про його направлення до Конституційного
Суду України

Відповідно до глави 25 Регламенту Верховної Ради України
( 3547-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради
України п'ятого скликання питання про законопроект про внесення
змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо гарантії
недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. N 4058).
2. Законопроект про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо гарантії недоторканності для окремих посадових
осіб (реєстр. N 4058) направити до Конституційного Суду України
для одержання висновку щодо відповідності законопроекту вимогам
статей 157 та 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (додається).
3. З метою забезпечення додержання конституційної процедури,
визначеної розділом XIII Конституції України ( 254к/96-ВР )
"Внесення змін до Конституції України", включити до порядку
денного наступної чергової (п'ятої) сесії Верховної Ради України
п'ятого скликання питання про прийняття Закону України про
внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо гарантії
недоторканності для окремих посадових осіб (реєстр. N 4058).
4. Запропонувати Конституційному Суду України визнати розгляд
законопроекту про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо гарантії недоторканності для окремих посадових
осіб (реєстр. N 4058) невідкладним і надати висновок щодо цього
законопроекту до 1 листопада 2007 року.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 вересня 2007 року
N 1253-V

ЗАКОНОПРОЕКТ
Про внесення змін до Конституції України
щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частини першу і третю статті 80 та частину першу
статті 105 Конституції України (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 30, ст. 141; 2005 р., N 2, ст. 44) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з 20 лютого 2008 року.

Голова Верховної Ради Українивверх