Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про систему оподаткування"
Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 25.06.19911252-XII
Документ 1252-XII, первая редакция — Принятие от 25.06.1991
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про систему оподаткування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст. 511 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) з 1 жовтня 1991 року.
2. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 жовтня 1991 року
подати до Верховної Ради Української РСР проекти законодавчих
актів про податки, збори і обов'язкові платежі, встановлені
Законом Української РСР "Про систему оподаткування", та пропозиції
щодо приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність
з цим Законом.
3. Встановити, що до прийняття законодавчих актів Української
РСР з питань оподаткування на території Української РСР
застосовуються чинні акти законодавства про податки, збори і
обов'язкові платежі, якщо вони не суперечать названому Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 червня 1991 року
N 1252-XIIвверх